Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Weszła w życie ustawa o in vitro

W niedzielę (1 listopada br.) weszła w życie Ustawa o leczeniu niepłodności. Kontrowersyjna ustawa jest regulacją o zmanipulowanym tytule, ponieważ w ogóle nie zajmuje się leczeniem niepłodności.

Rozwiązania dotyczą wyłącznie sztucznego zapłodnienia (in vitro), które autorzy projektu, wbrew współczesnej wiedzy medycznej, uznali za sposób leczenia niepłodności. Ustawa ma również inne, bardzo poważne mankamenty.

Ustawa została przygotowana przez ustępujący rząd, przyjęta przez parlament i podpisana przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pozwala na korzystanie z procedury in vitro małżeństwom oraz osobom we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem.

Czytaj więcej...

Czy minister zdrowia przedłuży refundację in vitro?

inister zdrowia ustępującego rządu, prof. Marian Zembala, ma podpisać przedłużenie rządowego programu finansowania in vitro z budżetu państwa. To wyraźna próba utrudnienia przyszłemu ministrowi zdrowia wycofania się z tego programu.

W ministerstwie trwają dziwne przepychanki. Kilka dni temu rzecznik resortu zdrowia podał, że dokument już został podpisany. Potem informacja była prostowana.

Autorem projektu przedłużającego finansowanie sztucznego zapłodnienia z kieszeni podatnika jest wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki – lekarz pediatra (sic!), od 2012 r. podsekretarz stanu w MZ.

Czytaj więcej...

Chiny: Rezygnacja z polityki jednego dziecka

Władze Chin ogłosiły decyzję o zniesieniu obowiązującej od 35 lat polityki jednego dziecka. Teraz wszystkie pary małżeńskie będą mogły mieć legalnie dwoje dzieci. Demografowie nie przewidują jednak nagłego wzrostu liczby urodzeń i rozwiązania problemów społecznych związanych m.in. z zaburzoną strukturą ludności i starzeniem się populacji.
 
Informację o uchyleniu restrykcyjnego prawa regulującego dzietność Chińczyków przekazała w czwartek (29 października) agencja Xinhua. Komunikat ukazał się po zakończeniu czterodniowego plenum Komitetu Centralnego rządzącej Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh). "Chiny całkowicie wprowadzą przepisy zezwalające każdej parze na posiadanie dwojga dzieci w odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa" - napisano w oficjalnej informacji prasowej.

Czytaj więcej...

Antoni Szymański w Senacie RP - gratulujemy!

Antoni Szymański zdobył mandat senatora. Szymański to wieloletni działacz środowiska pro-life, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz były członek Zespołu do Spraw Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski.

Od kilkunastu lat zaangażowany również w politykę - był posłem III kadencji i senatorem VI kadencji. W wyborach parlamentarnych 2015 startował do Senatu z okręgu nr 66 (powiaty gdański, starogardzki, tczewski) z listy Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał 43 842 głosy.

Czytaj więcej...

USC słusznie nie wydał gejowi zaświadczenia dla zawarcia homo-„małżeństwa”

Urząd Stanu Cywilnego zasadnie odmówił wydania zaświadczenia, które pozwalałoby na zawarcie małżeństwa jednopłciowego w Hiszpanii - orzekł prawomocnie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd badał apelację powoda od wyroku sądu rejonowego, który podtrzymał decyzję kierownika USC. Urząd odmówił homoseksualnemu mężczyźnie wydania zaświadczenia o możności zawarcia „ślubu” za granicą z jego hiszpańskim partnerem.

Stosownie do obowiązującego w naszym kraju prawa, jeśli obywatel Polski chce zawrzeć związek małżeński za granicą, składa do USC wniosek o wydanie mu odpowiedniego zaświadczenia. USC ocenia, czy nie zachodzą przeszkody prawne czyniące małżeństwo nieważnym. Oceny dokonuje na podstawie oświadczenia osoby zainteresowanej, w którym podaje ona m.in. dane osoby, z którą chce zawrzeć małżeństwo.

Czytaj więcej...

Synod: Rodzina ma być jak „światło w ciemności”

W niedzielę zakończyło się XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. małżeństwa i rodziny.

Uczestnicy Synodu wielokrotnie zwracali uwagę na znaczenie i piękno rodziny oraz podkreślali jej szczególną rolę w ewangelizacji współczesnego świata.

W dokumencie przyjętym na zakończenie obrad ojcowie synodalni przyrównali dobre życie rodziny do „światła w ciemności” - poprzez świadectwo trwałej miłości i wierności rodzina może przemieniać dzisiejszy świat. Wezwali też wszystkie państwa do budowania polityki rodzinnej, która będzie wspierała rodzinę w wykonywaniu jej zadań.

Dokument Synodu jest podzielony na trzy części. Pierwsza opisuje sytuację rodziny, w całej jej złożoności. Druga przedstawia Boży zamysł względem rodziny – jest w nim wiele odniesień biblijnych i patrystycznych oraz liczne odwołania do nauczania ostatnich papieży. Trzecia część to próba zastosowania owej chrześcijańskiej wizji rodziny do aktualnej sytuacji.

Czytaj więcej...

Kongres Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

17 października 2015 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbył się zjazd programowy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia "Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny".

Zjazd miał charakter otwartego kongresu, w którym wzięło udział ponad 300 przedstawicieli ruchów obrony życia i praw rodziny z całej Polski. Patronat nad kongresem objął ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, który otworzył obrady.

Czytaj więcej...

Co ważniejsze: obrona życia czy tożsamość dziecka?

Komitet Praw Dziecka (CRC) wezwał Polskę do likwidacji Okien Życia. Z uwagi na „naruszenie prawa dziecka do poznania swojej tożsamości”.

Oenzetowski Komitet zalecił promowanie alternatywnych rozwiązań umożliwiających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Prawo do poznania tożsamości jest dla ONZ ważniejsze od prawa do życia.

Komitet Praw Dziecka – jedno z ośmiu tzw. ciał traktatowych ONZ* - to grupa ekspercka, która monitoruje wdrażanie „Konwencji ONZ o prawach dziecka” przez rządy, które ratyfikowały Konwencję.

Czytaj więcej...

O tych, co walczą o wierność

„Nierozerwalność, nie jest ciężarem, ale darem, dzień po dniu przemieniającym nasze upadki, trudności, problemy i kryzysy we wspólną drogę” – wskazywali uczestniczący w Synodzie jako audytorzy María Angélica i Luis Haydn Rojas Martínez z Kolumbii.

Małżonkowie podkreślali, że współcześnie żyjącym młodym ludziom zdecydowanie brakuje dobrych wzorców. Powinni słyszeć nie tylko o parach rozwodzących się, ale i o tych, które pomimo trudności i kryzysów walczą o wierność i swoje małżeństwo. Państwo Martínez należą do Ruchu Fokolari, mocno zaangażowanego w duszpasterstwo rodzin.

Czytaj więcej...

Francja: Proaborcyjna kampania rządu

We Francji ruszyła rządowa kampania na rzecz przerywania ciąży. „Aborcja: moje ciało, mόj wybόr, moje prawo” brzmi jej slogan. Kampanię zorganizowano w ramach ogólnokrajowej debaty na temat nowego prawa do ochrony zdrowia, w tym zdrowia reprodukcyjnego.

Za kampanię odpowiada francuskie Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia i Praw Kobiet. Całą akcję – cynicznie nazywaną „kampanią informacyjną” - rozpoczęto w szczególnym momencie, w obchodzony przez środowiska pro-aborcyjne „Światowy Dzień Prawa do Aborcji”.

Czytaj więcej...

Należymy do:

wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Opowieści
od Oceanu do Oceanu
nowy odcinek w każdą sobotę

Serdecznie zapraszamy na kanał YouTube "Opowieści od Oceanu do Oceanu". Opowiemy o pasjach, wierze, niezwykle ciekawych ludziach, jakich spotykaliśmy na swojej drodze i pracy w obronie życia.
Prezentowany tu film jest najnowszym z serii. Pozostałe można obejrzeć odwiedzając nasz kanał
https://www.youtube.com/channel/UC-D6IN9mXGyEJnwtoFGNETw

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag