Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

O tym, jak bardzo aborcja okalecza kobiety i je krzywdzi prawie wcale się nie mówi. Poczęte dziecko ginie z założenia, ale aborcje farmakologiczne powodują  także poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ich matek. Króluje propaganda, która twierdzi, że legalna aborcja zawsze jest bezpieczna, a nawet jest realizacją opieki zdrowotnej.

Trudno o większe i bardziej nielogiczne kłamstwa. Warto więc wiedzieć, że Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Piątego Okręgu w dniu 16 sierpnia orzekł w sprawie Alliance for Hippocratic Medicine (Koalicji na rzecz Medycyny Hipokratesa) przeciwko US Food and Drug Administration FDA (Agencji Żywności i Leków). Z decyzji sądu wynika, że FDA musi przywrócić wcześniejsze, ostre zabezpieczenia wobec stosowaniafarmakologicznych preparatów aborcyjnych i zabronić ich wysyłania pocztą. Jest to kluczowy krok w zabezpieczeniu zdrowia kobiet przed niebezpieczeństwami związanymi z aborcją farmakologiczną. Sprawa jest na podobnym poziomie, jak obalenie wyroku SN ws. Roe przeciwko Wade, gdyż na obecnym etapie tylko Sąd Najwyższy USA może coś zmienić.

Sąd Apelacyjny USA stwierdził, że własne dane FDA wykazują, iżco najmniej tysiące, a nawet setki tysięcykobiet,doświadczyły poważnych skutków ubocznych w wyniku przyjmowania pigułek aborcyjnych, co wymagało interwencji w szpitalu.

W celu złagodzenia własnych procedur FDA uznało, że ciąża jest poważną lub zagrażającą życiu chorobą. W oparciu o to stwierdzenie zastosowano złagodzone procedury i zniesiono wszelkie znaczące zabezpieczenia.

Na przykład w 2016 roku FDA wydłużyła dopuszczalne zaawansowanie z 7 do 10. tygodni. Zniosła też dwie z trzech wymaganych wizyt w gabinecie lekarskim oraz zezwoliła osobom niebędącym lekarzami na zlecanie tej procedury. Zniosła też wymóg zgłaszania przez placówki służby zdrowia wszystkich przypadków zdarzeń niepożądanych, które nie zakończyły się zgonem, do systemu monitoringu prowadzonego przez FDA. Spowodowało to brak informacji o licznych powikłaniach.

W 2021 roku FDA zlikwidowała obowiązek jednej wizyty i badania lekarskiego przed przepisaniem tych środków. co umożliwiło wysyłanie farmakologicznych preparatów aborcyjnych przesyłką pocztową bez jakiejkolwiek kontroli. W efekcie nie wyklucza się  przypadków ciąży pozamacicznej, co w sytuacji zażycia pigułki aborcyjnej stanowi poważne zagrożenie życia brzemiennej kobiety.

W swojej decyzji Sąd Apelacyjnyprzypomniał FDA, że jego decyzje muszą być zgodne z ustawą o postępowaniu administracyjnym (APA).Jest to prawo, uchwalone przez  Kongres USA iwymaga od FDA co najmniej rozważenia ważnych aspektów powodujących zagrożenia oraz przedstawiania wyjaśnień w oparciu o konkretne fakty i dowody.

W swojej opiniisąd podkreślił, że FDA nie wzięła pod uwagę łącznego efektu usunięcia kilku ważnych zabezpieczeń w tym samym czasie.Nie rozważono, czy te „poważne” i te „powiązane” zmiany mogą wpłynąć na interpretację profilu ryzyka, co powinno spowodować, że FDA nadal miała obowiązek monitorowania obowiązkowych zgłoszeń powikłań nie zakończonych zgonem pacjentki.

Ponadto nie udało się zebrać dowodów potwierdzających, że pigułkę aborcyjną można stosować bezpiecznie, zwłaszcza bez dozoru lekarza, który może szybko interweniować s sytuacji poważnych powikłań.

Sąd zaznaczył także, żejest nielogiczne, aby agencja FDA eliminowała wymóg zgłaszania powikłań przy aborcji farmakologicznej, a następnie wykorzystywała wynikający z tego brak danych do uzasadnienia swojej decyzji.

Wyrok sądu przywrócił podstawowe zabezpieczenia do poziomu pierwszych wymagań z 2000 roku. Przez dziesięciolecia lekarze zwracali uwagę na poważne ryzyko i powikłania związane z aborcją farmakologiczną, prosząc FDA o wycofanie tych środków z rynku lub przynajmniej przywrócenie niezbędnych zabezpieczeń. Obecnie wygrali w sądzie! Dzięki orzeczeniu Piątego Okręgu FDA zostanie ostatecznie pociągnięta do odpowiedzialności za poważne lekceważenie prawa oraz zdrowia i bezpieczeństwa kobiet.

Ostatnio pojawiły się także informacje, że aborcyjne preparaty hormonalne są sprowadzane z Indii od producenta, którego wiele produktów nie spełnia norm, a następnie sprzedawane z olbrzymim zyskiem. Nikt tego nie sprawdza, a anonimowa przesyłka nie daje żadnej gwarancji i odpowiedzialności za oferowany produkt.Poważnie zwiększa to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia kobiet zażywających te środki.

Więcej informacji TUTAJ

Zobacz/pobierz. Pigułka aborcyjna – czy jest bezpieczna? TUTAJ

Źródło: LifeNews, opracowanie własne – 18 sierpnia 2023 r.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.