Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Bez pieluszek ani rusz, ale to nie wszystko!
Debata rozpoczyna się od 1:40 minuty nagrania.
Domy Samotnej Matki w Polsce
Okna Życia w Polsce

Pierwszy student z zespołem Downa w historii Ukrainy otrzymał dyplom ukończenia studiów licencjackich

Bohdan Krawczuk studiował przez pięć lat historię na Europejskim Narodowym Uniwersytecie im. Lesji Ukrainki w Łucku. Obecnie otrzymał dyplom licencjata. Tym samym jest pierwszą osobą z zespołem Downa na Ukrainie, która zdobyła wykształcenie uniwersyteckie.

Dziekan Wydziału Historii tego uniwersytetu, Anatolij Szwab, powiedział podczas wywiadu do Gazety Kijowskiej: Mogę zaświadczyć, że Krawczuk opanował wiedzę z zakresu objętego programem nauczania, a jego odpowiedzi podczas egzaminu końcowego były tak dobre, że otrzymał wysoką ocenę.  Dodał także, że Krawczuk nie tylko ukończył studia, ale nawiązał wiele przyjaźni. Przez wiele lat był integralną częścią społeczności studenckiej. Dodał także: Tacy studenci, jak Bohdan, wymagają indywidualnego toku nauczania. Jednocześnie bardzo ważna dla nich jest socjalizacja w grupie i komunikacja z rówieśnikami. Podkreślił także, że w nowoczesnym systemie edukacji indywidualny tok nauczania dobrze się sprawdza i powinien być rozwijany.

Czytaj więcej...

Administracja prezydenta Trumpa po raz kolejny odmówiła przekazania milionów dolarów dla Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA). (2)

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo ogłosił, że trzeci rok z rzędu Stany Zjednoczone nie wniosą 32,5 mln dolarów  na rzecz Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA).

Przedstawiciele UNFPA potwierdzili ocięcie amerykańskich funduszy oświadczając, że jeszcze nie znają przyczyn tej decyzji, ponieważ nie promują ani nie finansują aborcji, tylko przyznają najwyższy priorytet programom zapewniającym powszechny dostęp do dobrowolnego planowania rodziny.

Czytaj więcej...

Indie – najwięcej aborcji na świecie i jeszcze im mało!

Według znanego periodyku medycznego Lancet Health Global w Indiach dokonuje się 15 600 000 aborcji rocznie. Rząd indyjski jednak konsekwentnie raportuje ok. 700 tys.  Liczba ta jednak nie obejmuje prywatnych gabinetów oraz środków poronnych, które umożliwiają dokonanie aborcji w domu. Nie jest tajemnicą, że Indie maja ponad dwadzieścia jeden razy więcej aborcji niż podają oficjalne statystyki.

Czytaj więcej...

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w nowej odsłonie i w bliższej współpracy z europejskimi strukturami pro-life

Jak zawsze w pobliżu Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie w dniu 31 maja odbyła się druga część Walnego Zebrania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny (PFROŻiR). Pierwsza część zebrania odbyła się w marcu 2018 roku, dyga dopiero po zatwierdzeniu przez sąd uchwalonych zmian w statucie. Prezesem PFROŻIR został wybrany Jakub Bałtroszewicz z Krakowa i zobowiązany do zwołania drugiej części zebrania.

Nowo wybrany zarząd podjął ważną decyzję o rozszerzeniu obecności przedstawicielstwa polskich organizacji pro-life w europejskich strukturach: Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us” oraz w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE).

Czytaj więcej...

Już 54% Amerykanów jest za życiem

Obrońcy życia byli pewni, że punkt ciężkości w Stanach Zjednoczonych już wkrótce zostanie przesunięty na korzyść obrońców życia. Najnowsze badania opinii publicznej wykazały, że punkt krytyczny został przekroczony. Łącznie przeciwko legalnej aborcji (całkowitej lub częściowej) opowiedziało się 54% Amerykanów.

Ogólnonarodowe badanie ankietowe, dotyczące wyborów powszechnych, zostało wykonane  przez Basswood Research w czasie 3 - 6 czerwca 2019 r. Pytano w nim o poglądy polityczne, w tym także o aborcję. Badanie przeprowadzono na próbie 1200 osób, prawdopodobnych wyborców, na terenie całego kraju. Margines błędu wynosił 2,83%.

Czytaj więcej...

Już nie sprawy kobiet, ale gender i wsparcie ruchu LBGQTI+ w ONZ

Agencja ONZ ds. Kobiet ogłosiła, że już nie będzie się skupiać na przestrzeganiu praw kobiet, ale raczej na problematyce gender i równości wszystkich płci, w tym LGBTIQ +. Oświadczenie to zostało zaprezentowane podczas spotkania, organizowanego w ONZ w Nowym Jorku pt. „Różnorodność Płci poza układem dwójkowym” (Gender Diversity Beyond Binaries).

Dyrektor wykonawczy agencji ONZ ds. kobiet Mfuzile Mlambo-Ngcuka powiedziała: Nie możemy nikogo pomijać, zwłaszcza osób LBGQTI+, co moderatorka panelu Imara Jones zdefiniowała jako: lesbijki, biseksualiści, geje, transseksualiści, transwestyci, osoby nie heteroseksualne i inne.

Czytaj więcej...

Stany Zjednoczone przywracają karę śmierci

W czwartek 24 lipca 2019 Amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o przywróceniu po 16 latach możliwości stosowania kary śmierci przez federalny wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie zaplanowano egzekucję pięciu więźniów prawomocnie skazanych na karę śmierci za morderstwa i zbrodnie seksualne.

Prokurator generalny William Barr oświadczył: – Kongres wyraźnie zezwolił na karę śmierci na mocy ustawy przyjętej przez przedstawicieli narodu w obu izbach Kongresu i podpisanej przez prezydenta. Jednocześnie podkreślił, że Ministerstwo Sprawiedliwości przestrzega rządów prawa, wskazując, że resort popiera  wykonywanie wyroków zasądzonych przez wymiar sprawiedliwości. Jesteśmy to winni ofiarom i ich rodzinom – dodał.

Czytaj więcej...

„Miejsca nadziei, służące życiu” – spotkania przedstawicieli hospicjów a szerząca się praktyka eutanazyjna

W całych Włoszech działają 22 hospicja katolickie, które stanowią ok. 10% wszystkich tego typu placówek. Ich przedstawiciele spotkali się w Rzymie, aby omówić kierunki działania i współpracy. Cel ich działalności określono następująco: Wobec zbliżającej się śmierci w sposób szczególny trzeba celebrować życie, które powinno być w pełni szanowane, chronione oraz otoczone opieką, także w przypadku tego, kto nie jest świadomy, że zbliża się ono do naturalnego końca”.

Zebrani podkreślali, że potrzebna jest pomoc, aby nie tyle pogrążać się w śmierci, ale znaleźć nadzieję w możliwości życia aż do ostatniej chwili. Końcowy okres choroby jest często związany z pytaniami o własne życie, o sens tego, co się przeżywa oraz o Pana Boga. Podczas rzymskiego spotkania podkreślono, że hospicja powinny stanowić miejsce dialogu z lokalną wspólnotą, z parafią oraz wolontariatem.

Czytaj więcej...

Dojrzewanie nie jest chorobą, nie można go „wyleczyć” – Włosi wprowadzają zakaz stosowania tzw. leków blokujących dojrzewanie płciowe

Rada autonomicznego regionu Friuli Venezia Giulia w południowo-wschodnich Włoszech uchwaliła rezolucję wzywającą rząd krajowy do wprowadzenia zakazu stosowania leków blokujących dojrzewanie płciowe u dzieci, które mają problemy z własną identyfikacją płciową. Rada przypomniała, że „dojrzewanie nie jest chorobą” i zgodnie z jej postanowieniem nie należy mu zapobiegać za pomocą metod chirurgicznych czy leków, które mogą spowodować nieodwracalne skutki. Nie ma realnych dowodów, że w przypadku zaprzestania podawania tych preparatów, nastąpi pełne przywrócenie płodności.

Czytaj więcej...

Prezydent Trump przekazuje 1,5 miliona dolarów na wsparcie centrów pro-life

Departament ds. Ludności, Zdrowia i Opieki Społecznej USA niedawno ogłosił 29 grantów na programy mające na celu nowe, korzystniejsze spojrzenie i profilaktykę zapobiegania ciąży u nastolatek. Na ten cel administracja prezydenta Trumpa przeznaczyła fundusz wysokości 1,5 mln. dolarów. 

Pieniądze te (o wiele większe sumy) za prezydenta Obamy otrzymywał Planned Parenthood.  W 2017 roku administracja prezydenta Trumpa ogłosiła, że wstrzymuje wypłacanie dla nich milionów dolarów. Planned Parenthood jest największym potentatem aborcyjnym w USA. Prowadzi też programy edukacji seksualnej w szkołach publicznych, które teoretycznie mają zapobiegać ciążom u nastolatek, a w praktyce przynoszą wręcz przeciwne skutki. Jest to bowiem system seksualizujący dzieci i młodzież, czego oczywistym skutkiem jest wczesne rozpoczynanie współżycia i ciąże nastolatek. Promowanie darmowej, łatwo dostępnej antykoncepcji, co programowo propaguje Planned Parenthood, nie tylko nie zmniejsza liczby dzieci poczynanych przez nastolatki, ale przeciwnie zwiększa.

Czytaj więcej...

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag