Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Rządowa agencja Health Canada opublikowała niedawno III Roczny Raport na temat Pomocy Medycznej w Umieraniu za 2021 rok. Dane pochodzą z raportów składanych przez lekarzy lub pielęgniarki, którzy uczestniczyli w uśmierceniu pacjenta w ramach procedury eutanazyjnej. Kanadyjskie prawo nie wymaga, aby osoba trzecia lub osoba neutralna składała podobne zgłoszenia w celu zapewnienia ich dokładności i wiarygodności.

Porównując III Raport Roczny za 2021 rok z II Raportem Rocznym za rok 2020 od razu rzuca się w oczy, że:

 • w 2021 roku odnotowano 10 064 wspomaganych medycznie zgonów,
 • w 2020 r. było ich 7603,
 • w 2019 r. – 5661,
 • w 2018 r. – 4480,
 • w 2017 r. – 2838,
 • w 2016 r. – 1018.

Liczba przypadków wspomaganej medycznie śmierci wzrosła o 32,4%, co stanowi 3,3% wszystkich zgonów w 2021 roku w Kanadzie.

Biorąc pod uwagę wszystkie źródła danych, całkowita liczba przypadków legalnych eutanazji w Kanadzie w okresie od legalizacji do 31 grudnia 2021 r. wynosi 31 664.

Dane wskazują na dużą różnicę w liczbie wspomaganych medycznie zgonów pomiędzy prowincjami, jednak wzrost takich przypadków nastąpił wszędzie:

 • • w Kolumbii Brytyjska – 4,8% w 2021 r. w porównaniu do 3,8% w 2020 r.,
 • • w Quebecu – : 4,7% w 2021 r. w porównaniu do 3,0% w 2020 r.
 • • na Wyspie Księcia Edwarda – 2,9% w 2021 r. w porównaniu do 2,8% w 2020 r.
 • • w Ontario 2,7% w 2021 r. w porównaniu do 2,1% w 2020 r.
 • • w Nowej Fundlandii wzrost był najniższy – 1,2% w 2021 r. w porównaniu do 0,9% w 2020 r.

W raporcie wskazano, że w związku z uchwaleniem ustawy C-7 w marcu 2021 roku 2,2% medycznie wspomaganych zgonów dotyczyło osób, których naturalna śmierć nie była racjonalnie przewidywalna (czyli nie były śmiertelnie chore).

Obecny raport jest pierwszym sprawozdaniem Health Canada na temat medycznie wspomaganej śmierci od czasu, gdy w marcu 2021 r. rząd federalny rozszerzył uprawnienia do eutanazji. Została wówczas uchwalona ustawa C-7. która usunęła wymóg, aby zakwalifikowanie do uzyskania medycznie wspomaganej śmierci było związane z racjonalnie przewidywalną naturalną śmiercią danej osoby.

Ponadto ustawa C-7 zezwala lekarzowi lub pielęgniarce na dokonanie śmiertelnego zastrzyku osobie, która nie jest w stanie wyrazić swojej zgody, jeśli wcześniej osoba ta została zakwalifikowana do przeprowadzenia medycznie wspomaganej śmierci.

Ustawa C-7 zlikwidowała także dziesięciodniowy okres oczekiwania, jeżeli naturalną śmierć danej osoby uważa się za dającą się racjonalnie przewidzieć. Z tego powodu dana osoba może poprosić o eutanazję w trudnej chwili i zostać uśmiercona jeszcze tego samego dnia.

Ustawa wprowadziła rozdwojenie zasady prawnej. W sytuacji, gdy naturalna śmierć danej osoby jest uważana za racjonalnie przewidywalną, nie ma okresu oczekiwania na eutanazję. Natomiast osoba, której naturalna śmierć nie jest uznawana za racjonalnie przewidywalną, musi oczekiwać 90 dni zanim zostanie uśmiercona przez śmiertelny zastrzyk.

Ustawa C-7 zatwierdziła eutanazję w przypadku chorób psychicznych, ale ustanowiła dwuletnie moratorium, aby wypracować wytyczne w takich przypadkach. Dane wskazują, że w 2021 roku złożono 12 286 pisemnych wniosków o eutanazję, co stanowi wzrost o 27,7% w stosunku do pisemnych próśb złożonych w 2020 roku. Większość tych pisemnych wniosków (9 950 lub 81,0%) skutkowała medycznie wspomaganym zgonem.

Wspomóż obronę życia

Dane wskazują, że 9950 pisemnych wniosków zakończyło się eutanazją, ale odnotowano 10 064 zgłoszonych zgonów z tego powodu.

 • • 2336 wniosków (19,0%), nie doprowadziło do eutanazji z różnych powodów;
 • • 231 osób wycofało swój wniosek (1,9% wniosków pisemnych);
 • • 487 osób (4,0% pisemnych wniosków) uznano za niekwalifikujące się zgodnie z ustawą.
 • • 1 618 osób zmarło przed zastosowaniem procedury eutanazyjnej (13,2% pisemnych próśb).

Dodatkowo niepokoi fakt, że odrzucono tylko 4% pisemnych wniosków. Holandia i Belgia mają wyższy odsetek osób, które uznano za niekwalifikujące się do legalnej eutanazji.

Głównymi powodami złożenia wniosku o eutanazję były:

 • • utrata zdolności do podejmowania znaczących działań (86,3%),
 • • utrata zdolności do wykonywania czynności życia codziennego (83,4%),
 • • nieodpowiednia kontrola bólu lub obawa o kontrolowanie bólu (57,6%).

Bardzo smutny jest fakt, że około 1740 osób (17,3%) zmarło w wyniku decyzji o eutanazji wynikającej na poczuciu samotności i izolacji. Jest to poważny problem społeczny porzucania osób starych i chorych.

Nieodpowiednia kontrola bólu lub troska o kontrolowanie bólu były powodem 57,6% próśb o eutanazję, a jednak raport stwierdza, że ​​80,7% osób, które poprosiły o eutanazję, otrzymywało opiekę paliatywną. Budzi to duże wątpliwości, ile osób poważnie chorych rzeczywiście otrzymuje prawidłową opiekę paliatywną.

Kanada szybko stała się najbardziej liberalnym reżimem eutanazyjnym na świecie. Co więcej, kanadyjski komitet rządowy bada możliwość rozszerzenia prawa eutanazji dzieci, tzw. , nieletnich dorosłych oraz osób niesprawnych umysłowo.

Ostatnie przypadki wskazują, że wielu Kanadyjczyków obecnie jest uśmiercanych z powodu ubóstwa, niepełnosprawności i chorób psychicznych.

Więcej informacji TUTAJ

 

Źródło: Life News/ na podstawie opracowania Alexa Schaadenberga – dyrektora Euthnasia Prevention Coalition, opracowanie własne – 3 sierpnia 2022 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.