Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Węgierska Minister ds. Rodzin, Katalin Novak, udzieliła znakomitego wywiadu dla Dies Irae, katolickiego portalu informacyjnego w Portugalii. Omówiła w nim niektóre poprawki do Konstytucji Węgier przegłosowane w grudniu ubr., które obejmują m. in. definicję matki jako kobiety i ojca jako mężczyzny.

Minister Novak, mężatka i matka trójki dzieci powiedziała: - W ramach poprawek wpisaliśmy do naszej ustawy zasadniczej te sprawy, które dla nas Węgrów są oczywiste.

I dodała: - Istnieje niepokojący trend, w którym podstawowe prawdy, które ludzkość zawsze uważała za oczywiste i niepodważalne, są obecnie kwestionowane. Ideologia polityczna zdaje się być ważniejsza od nauki i rozumu.

Chociaż tendencja do promocji transpłciowości nie dotarła jeszcze na Węgry, rząd zdecydował się doprowadzić do uchwalenia zapisów konstytucyjnych, które chronią definicję płci (mężczyzny i kobiety) opartą na biologii, a nie na założeniach ideologii politycznej. Dziewiąta poprawka do Konstytucji Węgier szanuje także biologiczne różnice leżące u podstaw macierzyństwa i ojcostwa. Węgrzy zrobili to, aby chronić swoje dzieci przed agendą LGBT.

- Chcemy bronić naszych dzieci, które nie powinny być wykorzystywane w celach jakiejkolwiek formacji ideologicznej. Centralną częścią motywacji węgierskiego rządu jest dobro dziecka i to jest najważniejsze – powiedziała Novak.

W Portugalii partia lewicowa w 2017 roku zaproponowała, aby dzieci powyżej 16 roku życia, które chcą „zmienić płeć”, mogły mieć możliwość pozywania rodziców, jeżeli oni nie wyrażą na to zgody. Minister Novak podkreśliła, że ta tendencja, wciąż jest obca Węgrom. Z tego powodu rząd węgierski musi podejmować kroki prawne, aby chronić dzieci przed tą ideologią. – Rozwój umysłowy i fizyczny dzieci jest bardzo delikatny – zauważyła. Nastolatki są szczególnie podatne na wpływy – wszyscy rodzice mogą to potwierdzić.

Zwróciła też uwagę, że dzieci mają ograniczoną odpowiedzialność za swoje czyny. Z tego powodu nie wolno im pić alkoholu, prowadzić pojazdów ani głosować w wyborach. Zarówno rodzice, jak i państwo, mają obowiązek bronienia dzieci i chronienia ich najlepszego interesu. Podkreśliła, że każde społeczeństwo jest odpowiedzialne za swoją przyszłość własną i swoich dzieci.

Kolejnym tematem poruszonym w wywiadzie było prawo Węgier do ochrony własnej narodowości, aby ich kraj był w przyszłości zamieszkany przez węgierskie dzieci, a nie imigrantów. Minister Novak podkreśliła, że Węgrzy nie podzielają materialistycznego poglądu, że imigracja może rozwiązać problemy demograficzne. Odrzucanie wartości rodzinnych i promowanie imigracji idą ze sobą w parze – stwierdziła. Jeżeli rodzina, rodzenie dzieci i wspólne dziedzictwo nie mają wartości, to nielegalni imigranci nie stanowią żadnego ryzyka, a masową imigrację traktuje się tylko jako potrzebną na rynku pracy siłę roboczą. Jeżeli prokreacja nie ma znaczenia, zdrowe rodziny nie są już potrzebne, Jest to pogląd bardzo materialistyczny i zdecydowanie go nie podzielamy. Jeżeli rodziny i zastępowalność pokoleń przestają być ze sobą połączone, to typ rodziny, małżeństwa i seksualności mogą być takie, jakie kto zechce, bo to jedynie kwestia mody i ideologii.

Minister Katalin Novak od 2014 roku jest zaangażowana w tworzenie polityki prorodzinnej na Węgrzech. Twierdzi, że naród węgierski od 2010 roku buduje kraj przyjazny rodzinie. Ma to na celu ochronę węgierskiej kultury i dziedzictwa (w tym tradycyjnej definicji rodziny) oraz przekazanie go przyszłym pokoleniom.

Powiedziała: - Naszym celem jest z jednej strony umożliwienie młodym parom realizacji celów rodzinnych, a z drugiej wzmocnienie rodzin, które już wychowują dzieci. Aby to osiągnąć, Węgry stworzyły największe świadczenia rodzinne w zachodnim świecie –podkreśliła Novak – 5% całkowitego PKB Węgier jest przeznaczane na wsparcie rodzin. Im więcej dzieci jest w rodzinie, tym mniejszy podatek dochodowy od osób fizycznych muszą zapłacić rodzice.

- Matki z co najmniej czwórką dzieci są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych do końca życia – potwierdziła Minister Rodziny. Istnieją również świadczenia i dla pracujących rodziców, i dla tych którzy zostają w domu z dzieckiem poniżej trzeciego roku życia, a także dodatki mieszkaniowe dla licznych rodzin. Nowe prawo zapewni, że kobiety, które mają dzieci, otrzymają wyższe wynagrodzenie niż przed porodem. W wyniku tych programów polityki prorodzinnej krajowy współczynnik dzietności wzrósł o ponad 20%, liczba małżeństw jest najwyższa od 40 lat, a rozwodów najniższa od 60 lat.

Minister Novak podkreśliła, że siła społeczeństwa zależy od potencjału rodzin. - Rodziny to podstawowe jednostki w każdym społeczeństwie. Tworzą najmniejszą i najbliższą człowiekowi społeczność. Są tkanką naszego społeczeństwa; jeśli ją zlikwidujemy, nasze społeczeństwa jako całość się rozpadną – kontynuowała. - To w rodzinie dzieci doświadczają i uczą się miłości, solidarności, ale także odpowiedzialności i wartości wspólnoty.

Zwróciła również uwagę, że nie ma przyszłości dla społeczeństwa, które nie chce mieć dzieci. Chociaż inni europejscy przywódcy nie stawiają czoła temu problemowi, rząd Węgier jest zdeterminowany, aby dbać o stabilność demograficzną narodu węgierskiego. – Społeczeństwo, w którym ludzie nie chcą mieć dzieci i nie są przekonani, że warto się rozmnażać, jest skazane na śmierć – powiedziała Novak. – Fakt, że współczynnik dzietności we wszystkich krajach europejskich nie odpowiada poziomowi koniecznemu do zapewnienia zastępowalności pokoleń, wiele mówi o naszych wartościach i naszym modelu społeczno-ekonomicznym. Z jakiegoś powodu europejscy przywódcy nie chcą uznać wagi tej sytuacji. Troszczą się jedynie o zmiany klimatyczne i przyszłość naszej planety, ale nie przejmują się tym, że muszą się urodzić nowe pokolenia, którym powinniśmy tę naszą planetę przekazać. Nasz rząd stara się dać Węgrom możliwość posiadania tylu dzieci, ile chcą mieć.

Przyznała, że ​​te lewicowe głosy były głośne i stanowcze przeciwko jej krajowi, ale dodała: - Jeżeli atakuje nas lewica, musi to oznaczać, że nie podążamy za lewicowymi ideologiami, ale za wartościami konserwatywnymi i właśnie w tym celu zostaliśmy wybrani.

Minister Novak zwróciła też uwagę, że Węgry cierpiały zarówno z powodu komunizmu, jak i socjalizmu, a ludziom, którym udało się obalić socjalizm, trudno jest pojąć. dlaczego nadal są to romantyczne marzenia wielu mieszkańców Europy Zachodniej. Na Węgrzech rządy socjalistyczne zrujnowały kraj z długotrwałymi konsekwencjami w 1919, 1989 i 2009 roku. Do dziś odczuwamy tego następstwa i ponosimy konsekwencje wszystkich trzech kryzysów.

W dniu 15 grudnia 2020 roku parlament węgierski zmienił również zapis w konstytucji definiując małżeństwo jako związek między mężczyzną i kobietą oraz przyjął ustawę skutecznie zakazującą adopcji przez pary jednopłciowe. Nowo zmieniony tekst konstytucji brzmi: Węgry chronią instytucję małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny jako podstawę przetrwania narodu. Podstawą rodziny jest małżeństwo i relacja między rodzicem a dzieckiem.

Udostępnij tę informację

 

Life Site News - 1 lutego 2021 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.