Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Reprezentanci organizacji pozarządowych z regionu gdańskiego, zajmujących się edukacją społeczną oraz pomocową w odniesieniu do problematyki rodzinnej, spotkali się w dniu 28 stycznia 2021 na konferencji internetowej, aby poruszyć tematykę związaną z ojcostwem. Uznali, że znakomitą okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na rolę ojca jest ogłoszenie przez papieża Franciszka listu Patris corde oraz Roku Św. Józefa.

TUTAJ  Inicjator tej inicjatywy Antoni Szymański, senator RP IX kadencji, rozpoczął spotkanie krótko omawiając cel oraz apelując o podjęcie działań mających na celu ochronę ojcostwa. Jak zaznaczył, w dobie konfrontacji płci rola ojca we współczesnym społeczeństwie stała się niejednoznaczna i zagrożona, a jego kontakt z dziećmi utrudniony. Powołując się na fakty i dane statystyczne ukazał źródła zagrożeń ojcostwa w świetle kryzysu trwałości małżeństw.

Marcin Kręcicki, lider Klubu Ojca w Gdańsku, podzielił się informacjami o przygotowaniach do uruchomienia różnych przedsięwzięć, upamiętniających św. Józefa jako wzoru mężczyzny, małżonka i ojca w Świętej Rodzinie, przygotowywanych przez Bractwo św. Pawła (które jest męską formacją katolicką). Zachęcał do wykorzystywania potencjału, jakim są środowiska ojców zgromadzone w ramach inicjatywy Tato.Net. Zapowiedział też przygotowanie, wspólnie z przedstawicielami Fundacji Tydzień Małżeństwa, spotkania ojcowskiego na temat komunikacji małżeńskiej w ramach Klubu Ojca w Gdańsku. Jest ono planowane w ramach odbywającego się w dniach 7-14 lutego Tygodnia Małżeństwa.

Anna Bialik, reprezentująca Gdański Oddział Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, poinformowała o przygotowywanym w najbliższym czasie przez jej organizację Tygodniu Małżeństwa, prosząc o rozpropagowanie tej inicjatywy. Podkreśliła też ogromną rolę kobiet-matek w kształtowaniu charakterów/osobowości młodych mężczyzn jako przyszłych ojców. Współcześnie została naruszona. proporcja pomiędzy nauką i odpowiedzialnością, a troskliwością. To powoduje naturalną bezradność młodych mężczyzn i obniżone poczucie odpowiedzialności w relacjach z kobietami.

Mariusz Kowalik, prezes Towarzystwa Debat Obywatelskich, zaproponował, aby przygotować cykl nagrań/audycji/podcastów omawiających rolę matki w kształtowaniu mężczyzny, przyszłego męża i ojca.

Ewa Kowalewska, reprezentująca Fundację Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, podkreśliła, że obecnie zostały zachwiane proporcje oczekiwań i możliwości oraz podział ról w rodzinie, co jest szczególnie trudne dla ojców i wpływa na bezpośrednie relacje z żoną i dziećmi. Przeciążenie ojców obowiązkami powoduje reakcje ucieczki lub zrzeczenia się odpowiedzialności i naturalnego przywództwa mężczyzny w rodzinie. Promowane ostatnio założenia ideologii genderowej mają negatywny wpływ na identyfikację własnej roli w rodzinie. Ważna jest wzajemna relacja pomiędzy kobietą a mężczyzna, którzy poprzez swoją inność tworzą siebie nawzajem. Naruszenie tej równowago prowadzi do dewaluacji szeregu wartości, które od wieków pielęgnowali mężczyźni: męstwa, przywództwa, odpowiedzialności, ochrony słabszych, troskliwości, sprawiedliwości, mądrości. To powoduje wyjątkowy kryzys i męskości, i małżeństwa, i rodziny.

Waldemar Jaroszewicz, z Gdańskiego Oddziału Civitas Christiana, zauważył brak promocji ojcostwa w diecezjalnym programie duszpasterskim i katechetycznym. Podkreślił też, że dotarcie do młodzieży z tematyką ojcostwa jest niezbędne w programie katechetycznym i zobowiązał się podjąć rozmowy, jakie są możliwości uzupełnienia zarówno programu duszpasterskiego, jak i diecezjalnego programu katechetycznego o kwestie związane z wzorcem ojcostwa w Roku Św. Józefa.

Prof. Uniwersytetu Gdańskiego Grzegorz Grochowski, prezes Fundacji Wiem i Umiem, stwierdził, że list papieża Franciszka Patris corde stanowi ogromną inspirację do analizy nowego oblicza ojcostwa: ojciec umiłowany, Ojciec czuły, Ojciec posłuszny, Ojciec przyjmujący, Ojciec z twórczą odwagą, Ojciec – człowiek pracy, Ojciec w cieniu – to nowe siedem obszarów ojcostwa, jakim od nowa należy się przyjrzeć. To doskonałe tytuły paneli dyskusyjnych potencjalnej konferencji społeczno/środowiskowej. To także inspiracja, aby na nowo zdefiniować wyzwania, jakie się obecnie pojawiają i w przyszłości będą się umacniać w kolejnych pokoleniach ojców. Zaproponował też przemyślenie i poszukiwanie nowej formuły promocji ojcostwa, które będą zgodne z współczesnymi kanonami komunikacji z młodzieżą, np. nagradzanie różnych inicjatyw za programy promujące ojcostwo, przykładowo Laską św. Józefa. Podkreślił, że planowany ramowy program promocji odpowiedzialnego ojcostwa na kanwie autorytetu św. Józefa powinien być wieloletni i rozwojowy, a nie zamykać się na jednym roku.

Mariusz Kowalik zwrócił uwagę na konieczność prostowania błędnych /stereotypowych wizerunków ojca w mediach tradycyjnych, szczególnie w reklamach, co jest bardzo istotne dla promowania pozytywnych wzorców współczesnego ojcostwa.

Anna Bialik zauważyła, że wśród młodzieży występuje głód autorytetów, wzorców osobowości do naśladowania. Mądre propagowanie postawy św. Józefa może wypełnić te lukę.

W podsumowaniu spotkania wszyscy byli zgodni, że istnieje potrzeba dalszej pracy nad pomysłem odniesienia się do ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Św. Józefa w celu promowania dojrzałego ojcostwa. Zaproponowano rozszerzenie grona osób i środowisk zainteresowanych tą tematyką oraz pilne przygotowanie konkretnych programów.

Zebrani zwrócili się też do przedstawicieli środowisk pro-rodzinnych w różnych regionach Polski o wprowadzenie podobnych inicjatyw na swoim terenie dla uczczenia Roku Św. Józefa.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.