Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Można się było tego spodziewać! Kolejne dyrektywy podpisywane przez prezydenta Bidena mają na celu zanegowanie decyzji prezydenta Trumpa, a przede wszystkim udzielenie jak największego poparcia dla promocji, a nawet wymuszania zabijania dzieci w łonach matek – bez żadnych ograniczeń nie tylko w USA, ale w wymiarze globalnym. Wszystko pod pozytywnymi hasłami praw kobiet oraz wspierania opieki zdrowotnej dla kobiet w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.

Po ogłoszeniu pełnego zadowolenia świętowania 48 rocznicy aborcji na życzenie aż do urodzenia się dziecka (precedensowy wyrok Sądu Najwyższego) i odblokowaniu finasowania największej w USA korporacji aborcyjnej Planned Parenthood, przyszła kolej na promocję aborcji w wymiarze międzynarodowym.

W dniu 28 stycznia br. prezydent Joe Biden anulował zakaz wspierania przez Stany Zjednoczone organizacji międzynarodowych, które promują, wspierają lub wykonują aborcje, czyli tzw. Mexico City Policy. Jest to reguła, która zabrania promowania aborcji za pieniądze amerykańskich podatników (funduszy federalnych) w wymiarze międzynarodowym. Została ona zastosowana po raz pierwszy w 1985 r. za rządów Ronalda Reagana. Zasadę tę stosowali kolejni prezydenci republikańscy, odchodzili od niej Demokraci. W styczniu 2017 roku przywrócił ją prezydent Donald Trump.

Tłumacząc swoją decyzję prezydent Biden oświadczył, że zakaz wspierania organizacji pozarządowych, które pomagają w przeprowadzaniu aborcji, ogranicza Stanom Zjednoczonym możliwość wspierania programów zdrowotnych na świecie. (!)

Argumentacja ta jest typowa dla promotorów zabijania dzieci w łonach matek, zwłaszcza w ONZ, gdzie nieustannie mówi się o promocji zdrowia reprodukcyjnego (w ogóle nie wymieniając słowa aborcja) i narzucając te programy w ramach humanitarnych akcji charytatywnych dla ubogich krajów (zwłaszcza w Afryce i Ameryce Pd.).

Znane są liczne przypadki oferowania programów pomocowych pod warunkiem wprowadzenia programów zdrowia reprodukcyjnego również w tych krajach, gdzie jest to niezgodne z prawem. Celem jest wprowadzenie aborcji bez żadnych ograniczeń na całym świecie. Obecnie konieczna pomoc z powodu pandemii COVID-19 była oferowana pod warunkiem legalizacji aborcji, np. w Ekwadorze. Zdecydowana postawa administracji prezydenta Trumpa wielokrotnie broniła te kraje. Podobnie Trump odmówił finansowania Światowej Organizacji Zdrowia, co Biden odwołał dekretem podpisanym już w pierwszym dniu urzędowania.

US Agency for International Development (USAID) Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego dysponuje potężnymi funduszami federalnymi USA i na całym świecie prowadzi programy pomocowe w celu bardziej zrównoważonego rozwoju. Przez ostatnie 4 lata programy te rzeczywiście były kierowane na zapobieganie chorobom (np. malarii), poprawę opieki zdrowotnej, zaopatrzenie w wodę i pomoc żywnościową dla głodujących, Obecnie, na skutek decyzji Bidena, w ramach tych programów pod pretekstem ochrony zdrowia kobiet, rozpocznie się potężna promocja aborcji, a nawet więcej wymuszanie jej realizacji stosowaniem szantażu wobec rządów krajów ubogich, które w sytuacji światowego kryzysu spowodowanego pandemią nie będą w stanie się obronić.

Po 30 dniach od ogłoszenia rozporządzenia organizacje aborcyjne będą mogły wnioskować o środki, które są im potrzebne do realizacji swoich działań na całym świecie. Na duże dofinansowania mogą także liczyć pozarządowe międzynarodowe organizacje aborcyjne: International Planned Parenthood, Marie Stopes International (obecnie po zmianie nazwy MSI Reproductive Choices i inne.

Prezydent Biden deklaruje, że jest katolikiem, manifestacyjnie uczestniczy w każda niedzielę we Mszy św. Nie ma jednak zamiaru popierać obrony życia i chronić poczęte dzieci. Wręcz krańcowo popiera aborcję, co na pewno doprowadzi do śmierci kolejnych wielu milionów dzieci w wieku prenatalnym.

Tę politykę prezydenta USA otwarcie krytykują liderzy ruchów obrony życia. Amerykańscy biskupi katoliccy uznali tę decyzję za niezgodną z nauczaniem Kościoła. To bolesne, że jedną z pierwszych decyzji prezydenta jest aktywne promowanie destrukcji życia ludzkiego w krajach rozwijających się – oświadczył przewodniczący Komisji ds. Działań w Obronie Życia Konferencji Biskupów Katolickich USA, abp Joseph Naumann.

Prezydent Katolickiego Instytutu Praw człowieka i Rodziny (C-FAM), Austin Ruse, stwierdził bez ogródek: - Biden popełnia zbrodnię przeciwko ludzkości. Miliony dzieci na całym świecie zostaną zabite przy współudziale amerykańskich podatników, z powodu zarządzenia prezydenta Bidena. To łamie nasze serca!

Ruse słusznie zauważył, że wykonawcze rozporządzenie Bidena skutecznie zmusza amerykańskich podatników do finansowania takich gigantów aborcyjnych, jak: International Planned Parenthood Federation, Marie Stopes International i setki zagranicznych grup, które wykonują i promują aborcję w krajach rozwijających się, także poprzez lobbing w celu uchylenia ochrony nienarodzonych.

Przypomniał także, że według najnowszego sondażu 77% Amerykanów albo sprzeciwia się, albo zdecydowanie sprzeciwia się, aby za pomocą pieniędzy z ich podatków wspierać międzynarodową kampanię aborcyjną na świecie. – Napełnią kieszenie i tak już hojnie finansowanych grup aborcyjnych, które biorą na cel kobiety i dziewczęta znajdujące się w trudnej sytuacji. Rozporządzenie to rozpowszechnia fałszywą narrację, że biedne kobiety muszą poświęcić swoje dzieci na rzecz rozwoju gospodarczego – dodał.

Brian Brown, prezydent Międzynarodowej Organizacji Rodzin (IOF), która organizuje Światowe Kongresy Rodzin w kolejnych krajach, w swoim komunikacie oświadczył: - Możecie być pewni, że to dopiero początek tego, co będzie globalnym atakiem na naturalną rodzinę na całym świecie. Będzie to udzielanie amerykańskiej pomocy zagranicznej tylko pod warunkiem akceptacji liberalnego podejścia do rodziny, małżeństwa, płci i aborcji. Ten program Bidena/Sorosa zostanie ukryty w języku praw człowieka. Kluczowym celem tej wielkiej, światowej polityki społecznej są wschodzące kraje Afryki.

Można przypuszczać, że fundusze amerykańskie zostaną użyte także w wielu proaborcyjnych programach agend ONZ, np. Funduszu Ludnościowego, który włącza aborcję do swojego programu działania, a jego usiłowanie dopisania zdrowia reprodukcyjnego do praw człowieka podczas Szczytu Ludnościowego w Nairobi w 2019 roku zostało powstrzymane przez delegatów administracji prezydenta Trumpa.

Źródło: TVP INFO/KAI/IOF, opracowanie własne – 29 stycznia 2021 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.