Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w imieniu zrzeszonych organizacji prorodzinnych, propagujących i czuwających nad poszanowaniem podstawowego prawa człowieka do życia i rozwoju od poczęcia do naturalnej śmierci, wydała oświadczenie w związku z posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego w dniu 22 października 2020 roku w sprawie prawnej ochrony dzieci prenatalnie chorych. Federacja rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego oczekuje z wielką nadzieją i najwyższą uwagą.

Polska stoi przed ogromną szansą dania przykładu całej Europie i światu, że chcemy i potrafimy skutecznie bronić najbardziej bezbronnych, którym dotychczas groziła śmier

tylko dlatego, że podejrzewano u nich chorobę. 22 października – dzień wspomnienia św. Jana Pawła II – może być dniem, w którym Europa i świat odzyskają nadzieję, a ta iskra wyjdzie właśnie z Polski – mówi Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny, kierujący także Fundacją JEDEN Z NAS.

W oświadczeniu podkreślono, że nie sposób zaprzeczy

podstawowym faktom biologicznym i prawnym, że człowiek jest osobą ludzką od poczęcia, a polskie prawo, w tym Konstytucja RP, gwarantuje ochronę ludzkiego życia także w okresie prenatalnym. W tym kontekście przytoczono fragment orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku, w którym m.in. czytamy, że od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej.

Oczekujemy, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, badając zgodność dopuszczalności aborcji eugenicznej z Konstytucją RP (szczególnie zaś z art. 30, 32 i 38) nawiąże do ducha i istoty orzeczenia TK z 1997 roku i jednoznacznie opowie się za prawem do życia każdego człowieka bez względu na jego stan zdrowia – napisali polscy proliferzy zrzeszeni w PFROŻiR.

Jako obrońcy życia i rodziny skupieni w PFROŻiR zawsze podkreślaliśmy, że każde dziecko ma prawo do życia od samego poczęcia, niezależnie od tego, w jakiej jest kondycji. Zgoda na eliminowanie dzieci prenatalnie chorych lub tylko podejrzanych o chorobę, nawet bardzo poważną, jest naruszaniem praw człowieka. A polska konstytucja gwarantuje prawo do życia. Jesteśmy dobrej myśli, że członkowie Trybunału Konstytucyjnego potwierdzą prawo do życia dla każdego – mówi Ewa Kowalewska ze Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia.

Wiceprezes PFROŻiR równocześnie podkreśla, że organizacje zrzeszone w Federacji podejmują działania pomocowe na rzecz rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji już na etapie ciąży, jak i w całym późniejszym życiu dziecka. Ta działalność prowadzona jest w różnym zakresie, ale niejednokrotnie bardzo szeroko i bardzo aktywnie. – Będziemy też naciskać na struktury rządowe, żeby tę opiekę i pomoc zwiększać w miarę możliwości, bo gdy dziecko rodzi się chore, to potrzeby rodziny naturalnie są większe – zwraca uwagę Ewa Kowalewska.

Dzisiaj, gdy pandemia COVID-19 wzbudza niepokój o ludzkie życie i uwrażliwia nas na jego wartość, stańmy solidarnie w jego obronie zarówno w wymiarze prawnym, jak i pomocowym czy edukacyjnym nie zaniedbując konkretnych – nawet najdrobniejszych – czynów wspierających ludzkie życie – apelują polscy proliferzy.

Wartość życia człowieka od poczęcia jest rzeczą tak oczywistą, że nie sposób myśleć o tym, że Trybunał Konstytucyjny nie wypowie się w obronie tego życia – niezależnie od jego momentu rozwoju czy stanu zdrowia – mówi ks. Tomasz Kancelarczyk. – Mam nadzieję, że 22 października, w dniu wspomnienia św. Jana Pawła II – wielkiego obrońcy życia, głos prawa stanie w obronie tych, którym prawo do życia się zabiera, bo są chore czy tylko podejrzewa się ich o chorobę – dodaje prezes Fundacji Małych Stópek i członek prezydium PFROŻiR.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny oświadczenie podpisali prezes Jakub Bałtroszewicz i członkowie prezydium zarządu Ewa Kowalewska i ks. Tomasz Kancelarczyk.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny działa od 1992 roku; zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie i prorodzinnych. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.

 

Poniżej pełna treść Oświadczenia PFROŻiR:

 

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

przed posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego w dniu 22 października 2020 roku

w sprawie prawnej ochrony dzieci prenatalnie chorych

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w imieniu zrzeszonych organizacji prorodzinnych propagujących i czuwających nad poszanowaniem podstawowego prawa człowieka do życia i rozwoju od poczęcia do naturalnej śmierci, z wielką nadzieją i najwyższą uwagą oczekuje rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego realizacji tego prawa wobec dzieci w fazie prenatalnej, u których podejrzewa się wystąpienie choroby lub niepełnosprawności. Przypomnijmy, obecnie ustawa dopuszcza aborcję w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Debata w tej sprawie toczy się w Polsce od wielu lat. Choć stanowiska są zróżnicowane, nie sposób jednak zaprzeczyć podstawowym faktom biologicznym i prawnym:

  • człowiek jest osobą ludzką od poczęcia;

  • polskie prawo, w tym Konstytucja RP, gwarantuje ochronę ludzkiego życia także w okresie prenatalnym. Pragniemy przytoczyć tylko niewielki fragment z fundamentalnego w tej sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (K 26/96):

Podstawowym przepisem, z któregonależy wyprowadzać konstytucyjną ochronę życia ludzkiego, jest art. 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy, w szczególności zaś zasada demokratycznego państwa prawnego. (…) Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej.

Oczekujemy, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, badając zgodność dopuszczalności aborcji eugenicznej z Konstytucją RP (szczególnie zaś z art. 30, 32 i 38) nawiąże do ducha i istoty orzeczenia TK z 1997 roku i jednoznacznie opowie się za prawem do życia każdego człowieka bez względu na jego stan zdrowia. Jednocześnie apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie wszelkich działań mających na celu poszanowanie prawa człowieka do życia i rozwoju. Obowiązkiem zarówno państwa, jak i społeczeństwa obywatelskiego jest zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy rodzicom, których dziecko jest chore czy niepełnosprawne. Taka jest również misja naszych organizacji: wsparcie kobiet, mężczyzn i całych rodzin w trudnych okolicznościach towarzyszącym informacji o ciąży, a także w całym późniejszym życiu dziecka. Innym naszym celem jest życzliwe niesienie przesłania o godności każdego człowieka niezależnie od jego kondycji zdrowotnej i w każdym okresie jego życia. Bez dyskryminacji najmłodszych członków społeczeństwa znajdujących się jeszcze w fazie prenatalnej.

Warto w tym miejscu jednak wyraźnie podkreślić, że przeprowadzane u nienarodzonych dzieci badania prenatalne mogą przyczynić się do wczesnego wykrycia wad i chorób i dzięki temu szybkiego wdrożenia odpowiedniego leczenia jeszcze przed narodzeniem, a kiedy nie jest ono możliwe – otoczenia dziecka i jego rodziny opieką perinatalną. Takie działania, które stawiają nienarodzone dziecko w roli pacjenta, potwierdzają jego godność i prawo do życia od samego poczęcia, i to one powinny być jedyną odpowiedzią na tzw. „niepomyślną diagnozę prenatalną”.

Dzisiaj, gdy pandemia COVID-19 wzbudza niepokój o ludzkie życie i uwrażliwia nas na jego wartość, stańmy solidarnie w jego obronie zarówno w wymiarze prawnym, jak i pomocowym czy edukacyjnym nie zaniedbując konkretnych - nawet najdrobniejszych - czynów wspierających ludzkie życie.

 

 

W imieniu PFROŻIR:

Jakub Bałtroszewicz – Prezes


Członkowie Prezydium:

Ewa Kowalewska
Ks. Tomasz Kancelarczyk

Źródło: PFROŻiR – 15 października 2020 r.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.