Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

W dniu 22 stycznia Amerykanie, którzy opowiadają się za obroną ludzkiego życia obchodzą żałobę z powodu śmierci ok 61 milionów poczętych dzieci, które zginęły w ciągu 47 lat od legalizacji aborcji w USA, czyli od orzeczenie w precedensowej sprawie Roe contra Wade. Ten waśnie dzień – 22 stycznia – jest od wielu lat obchodzony w USA jako Narodowy Dzień Świętości Ludzkiego Życia.
Z tej okazji Prezydent Trump 21 stycznia podpisał uroczystą proklamację, oficjalnie ogłaszając 22 stycznia Narodowym Dniem Świętości Ludzkiego Życia.

Nie jest to pierwsza proklamacja tego rodzaju. Pierwszą ogłosił prezydent Ronald Reagan w 1984 roku. Większość prezydentów Stanów Zjednoczonych ogłaszała taką decyzję w każdym roku. Pierwszy wyłamał się prezydent Clinton, a następnie prezydent Obama, który programowo wspierał aborcję oraz jej finansowanie w ramach publicznych ubezpieczeń zdrowotnych.

Donald Trump powrócił do tej starej tradycji, podpisując bardzo mocne przesłanie pro-life i jednocześnie deklarując kontynuację działań w obronie życia. Widać już bardzo wyraźnie, że ta sprawa stanie się języczkiem u wagi w kolejnych wyborach prezydenckich w USA.

Oto pełny tekst proklamacji Prezydenta Trumpa w tłumaczeniu na język polski:

Każda osoba - urodzona i nienarodzona, biedna, przygnębiona, niepełnosprawna, słaba i starsza – posiada swoją niezbywalną wartość. Chociaż droga przez życie dla każdego jest inna, żadne życie nie jest jej pozbawione ani pozbawione znaczenia – prawo do życia dla wszystkich ludzi  musi być chronione. W Dzień Świętości Ludzkiego Życia nasz Naród z dumą i stanowczością potwierdza nasze zobowiązania do ochrony cennego daru życia na każdym etapie, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Ostatnio obserwujemy w naszym kraju spadek współczynnika oraz ogólnej liczby aborcji.  W latach 2007–2016, w najnowszym okresie analiz liczba ta spadła odpowiednio o 24 i 26%. Odsetek ciąż wśród nastolatków, z których większość jest nieplanowana, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza prawie stale spadała, przyczyniając się do najniższego wskaźnika aborcji wśród nastolatków od czasu legalizacji aborcji w 1973 roku.

Wszyscy Amerykanie powinni cieszyć się z tego spadku liczby aborcji, który ukazuje jak wiele dzieci zostało uratowanych. Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia i jako prezydent deklaruję, że będę nadal kontynuował walkę, aby chronić życie nienarodzonych. Podpisałem ustawę, zgodnie z prawem Kongresu, która umożliwia odmowę udzielenia grantu przez poszczególne stany oraz innych dysponentów pieniędzy z budżetu federalnego podmiotom uczestniczącym w aborcji. Moja administracja wydała również regulacje prawne zapewniające wyraźne oddzielenie projektów opieki zdrowotnej od tych, które przeprowadzają, promują lub odnoszą się do aborcji jako metody planowania rodziny. Celem tej regulacji jest ochrona prawa do klauzuli sumienia w odniesieniu do aborcji dla pracowników opieki zdrowotnej i organizacji oraz aby uzyskać pewność, że rząd federalny nie zmusza pracodawców, którzy z powodu swoich przekonań religijnych lub moralnych sprzeciwiają się obowiązkowi zapewnienia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dostępu do darmowych środków antykoncepcyjnych, także tych,  które ich zdaniem działają wczesnoporonnie.

Ponadto wezwałem Kongres do podjęcia działań mających na celu zakazanie późnych aborcji dzieci, które już odczuwają ból. 

Moja administracja buduje także międzynarodową koalicję, aby usunąć koncepcję aborcji jako podstawowego prawa człowieka. Do tej pory 24 narody, reprezentujące ponad miliard ludzi, przyłączyły się do tych ważnych działań. Sprzeciwiamy się wszelkim propozycjom prawnym i programom, które próbują wprowadzać aborcję na żądanie aż do porodu, finansowaną z pieniędzy podatników. Działania w obronie życia nigdy nas nie zmęczą zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jako naród musimy być w sposób niezachwiany oddani głębokiej prawdzie, że każde życie jest darem Boga, który nadaje każdej osobie niewyobrażalną wartość i potencjał. Niezliczeni Amerykanie są niestrudzonymi obrońcami życia i wybitnymi orędownikami najsłabszych z nas. Jesteśmy wdzięczni za tych, którzy wspierają kobiety doświadczające nieplanowanej ciąży, za tych, którzy prowadzą terapie dla kobiet po aborcji oraz za tych, którzy otwierają drzwi swoich domów, przyjmując dzieci w opiekę zastępczą lub je adoptują. W Narodowym Dniu Świętości Ludzkiego Życia cieszymy się wspaniałym darem życia i odnawiamy nasze postanowienie budowania kultury, w której życie jest zawsze czczone.

W związku z tym JA DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy władzy nadanej mi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, ogłaszam 22 stycznia 2020 roku Narodowym Dniem Świętości Ludzkiego Życia.

W dniu dzisiejszym wzywam Kongres do przyłączenia się do mnie w ochronie i obronie godności każdego życia ludzkiego, w tym także życia tych, którzy się jeszcze się nie narodzili. Wzywam Amerykanów do kontynuowania opieki nad kobietami w nieplanowanej ciąży oraz do wspierania adopcji i opieki zastępczej w bardziej znaczący sposób, aby każde dziecko mogło mieć kochający dom. I na koniec proszę każdego obywatela tego wielkiego Narodu, aby wsłuchał się w dźwięk ciszy, powstałej na skutek utraty przez nas całego pokolenia, a następnie, aby podniósł swój głos w imieniu tych, którzy zginęli na skutek aborcji, zarówno tych widzianych, jak i niewidocznych.

NA DOWÓD CZEGO w tym miejscu złożyłem swój podpis dwudziestego pierwszego stycznia Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego, w dwieście czterdziestym czwartym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.
DONALD J. TRUMP

Narodowy Marsz dla Życia w Waszyngtonie odbędzie się w tym roku w piątek 24 stycznia. Już w środę rozpoczęły się liczne imprezy towarzyszące, które będą trwały do soboty. W ciągu ostatniego tygodnia podobne, chociaż nieco mniejsze Marsze dla Życia odbyły się w 100 amerykańskich miastach. Jednym z większych był marsz w Chicago, do którego licznie dołączyli Polacy oraz przedstawicielstwo Human Life International.

Główna organizatorka Marszu wyraziła swój aplauz związany z wystąpieniem prezydenta Trumpa i podkreśliła, że amerykańscy obrońcy życia uważają Donalda Trumpa za najbardziej pro-life prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych i wiążą z nim wielkie nadzieje.

Źródło: White House/ LifeNews, opracowanie i tłumaczenie własne nieautoryzowane E. K. – 22 stycznia 2020 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.