Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Największy w USA wykonawca aborcji – Planned Parenthood – w tym miesiącu opublikował swój roczny raport (2018-2019). Eksponuje się w nim fakt, że liczba aborcji wykonanych przez nich w tym czasie osiągnęła najwyższy pułap w historii i wynosiła 345 672 zabitych dzieci w okresie prenatalnym. W stosunku do roku 2017 – 2018 liczba ta wzrosła o 3,8%.

Pomimo wysiłków politycznych administracji prezydenta Trumpa o ograniczenie finansowania Planned Parenthood zarówno na szczeblu stanowym, jak i federalnym, fundusze te wzrosły średnio o ponad 9% w ciągu dwóch lat.

Jeszcze bardziej niepokojące są trendy długoterminowe – w latach 2000-2018 liczba aborcji dokonanych przez Planned Parenthood wzrosła o aż 75%. W ciągu niecałych 20 lat ich udział w amerykańskim rynku aborcyjnym wzrósł z 15 do około 40%, zgodnie ze statystykami na temat aborcji w USA, podanymi przez Guttmacher` Institute.

Natomiast Planned Parenthood świadczy coraz mniej usług zdrowotnych. W latach 2009-2018 liczba usług dotyczących opieki prenatalnej spadła o 76%, a liczba badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka spadła o 69%. Te statystyki potwierdzają, że aborcja jest najwyższym priorytetem Planned Parenthood.

Od 2001 do 2009 roku corocznie największe źródło dochodów Planned Parenthood pochodziło ze świadczenia pozarządowych usług zdrowotnych, czyli pieniędzy otrzymywanych od prywatnych ubezpieczycieli i klientów. Jednak w latach 2008–2010 rządowe finansowanie Planowanego Rodzicielstwa wzrosło o ok. 40%. Fundusze rządowe od 2010 roku stały się największym źródłem ich dochodów.
Od 2011 r. finansowanie ze źródeł rządowych pozostawało dosyć stabilne. Kwota ta średnio wzrosła  o mniej niż jeden procent. Obecnie 18 stanów USA ograniczyło możliwość korzystania z dofinansowań rządowych na usługi aborcyjne, co lokalnie może wpływać na obniżenie dochodów.

Tym statystykom należy się dokładnie przyjrzeć i jest to zadanie dla obrońców życia. Fakt, że nadal są wysokie dofinansowania rządowe przy utrzymującej się wysokiej liczbie wykonywanych aborcji, świadczy o tym, że „duża liczba aborcji wymaga dużego dofinansowania rządowego”.
Po wyroku w precedensowej sprawie „Roe przeciwko Wade” liczba aborcji w USA w latach 1973– 1980 wzrosła ponad dwukrotnie. Wiele jest tego przyczyn, ale jednym z ważnych czynników był fakt, że przez większość tego czasu rząd federalny płacił za usługi aborcyjne dla kobiet o niskich dochodach w ramach programu Medicaid.

Obrońcy życia jednak w dużym stopniu zablokowali finansowanie aborcji z kieszeni podatnika dzięki poprawce Hyde’a, uchwalonej w 1976 roku. Ogranicza ona możliwość dofinansowań federalnych dla usług aborcyjnych z programów opieki zdrowotnej, co zostało potwierdzone w wyroku z 1980 roku.

Od tego czasu, czyli od zablokowania pieniędzy z Medicaid liczba aborcji w USA nieustannie spada. Dzieje się tak niezależnie od tego czy rządzą republikanie czy demokraci, zarówno w okresie recesji, jak i w czasach prosperity gospodarczej.

Podsumowując, ostatnie dane publikowane zarówno the Centers for Disease Control (CDC), jak Guttmacher Institute, wykazują, że liczba aborcji w USA od 1980 roku spadła o 50%. Bardzo szeroki zakres badań akademickich wskazuje, że zmniejszenie finansowania aborcji ze strony podatników zasadniczo zmniejsza liczbę aborcji. Analiza prof. Michaela J. Newa z 2016 r., opublikowana przez Charlotte Lozier Institute, wykazuje, że poprawka Hyde'a zapobiegła około 60 000 aborcji rocznie i uratowała około 2,25 miliona istnień ludzkich od czasu jego uchwalenia.

Dobrym posunięciem jest decyzja administracji prezydenta Trumpa, zabraniająca udzielania grantów podmiotom, które w jakikolwiek sposób są zaangażowane w promocję i wykonywanie aborcji, nawet jeżeli tylko odsyłają do wykonawcy usługi aborcyjnej. Jednak nadal jest wiele do zrobienia. Fundusze te powinny zostać przekierowane na wspomaganie federalnie kwalifikowanych Centrów Pomocy dla Kobiet w Ciąży.

Wniosek: Obrońcy życia w ciągu ostatnich 40. lat obronili bardzo wiele dzieci, ale dla zdecydowanego powstrzymania tego procederu należy przestać dofinansowywać duży biznes aborcyjny z kieszeni podatnika.

 

Źródło: CNS News, według oprac. prof. Michaela J. Newa, opracowanie własne E.K. – 21 stycznia 2020 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.