Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Potrzeba promowania teologii rodziny, rozwijanie duszpasterstwa rodzin, edukacja dzieci i ochrona życia ludzkiego oraz relacje między rodziną a państwem, prawem, kulturą i polityką - to główne postulaty katolików świeckich w Polsce przed Synodem Biskupów poświęconym sprawom rodziny.

Polskie środowiska intelektualne i formacyjne są za zdecydowaną obroną nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Powołały one Forum Środowisk Katolickich "Między Synodami", które organizowało spotkania poświęcone wyzwaniom, przed jakimi stoją dziś rodziny katolickie na całym swiecie.

W kontekście tych wyzwań Forum prosi Ojców Synodalnych o kształtowanie duszpasterskiej troski o współczesne rodziny ściśle według nauczania Chrystusa.

Efektem licznych dyskusji i prac zespołu jest dokument, którego autorzy poruszają takie kwestie, jak konieczność promowania teologii rodziny oraz rozwijania duszpasterstwa rodzin; relacje między rodziną a państwem, prawem, polityką i kulturą; problemy związane z edukacją dzieci oraz ochroną życia ludzkiego.
 
Autorzy dokumentu, wśród których przeważają osoby świeckie, traktują swe wystąpienie przede wszystkim jako głos laikatu - występują jako przedstawiciele rodzin, którzy poruszane zagadnienia znają nie tylko teoretycznie, ale głównie z własnego doświadczenia.

Dokument sporządzony w pięciu językach zostanie przekazany biskupom z całego świata udającym się do Rzymu na Zgromadzenie Ogólne Synodu o rodzinie.

Inicjatorami przedsięwzięcia była Katedra Filozofii Kultury Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW oraz środowisko zgromadzone wokół czasopisma "Teologia Polityczna".

Całość opracowania Forum Środowisk Katolickich - czytaj

[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI (lk / mz) – 24.09.2015 r.]
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości photostock na FreeDigitalPhotos.net / Image courtesy of photostock on FreeDigitalPhotos.net
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.