Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Debata rozpoczyna się od 1:40 minuty nagrania.
Domy Samotnej Matki w Polsce
Okna Życia w Polsce

USC słusznie nie wydał gejowi zaświadczenia dla zawarcia homo-„małżeństwa”

Urząd Stanu Cywilnego zasadnie odmówił wydania zaświadczenia, które pozwalałoby na zawarcie małżeństwa jednopłciowego w Hiszpanii - orzekł prawomocnie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd badał apelację powoda od wyroku sądu rejonowego, który podtrzymał decyzję kierownika USC. Urząd odmówił homoseksualnemu mężczyźnie wydania zaświadczenia o możności zawarcia „ślubu” za granicą z jego hiszpańskim partnerem.

Stosownie do obowiązującego w naszym kraju prawa, jeśli obywatel Polski chce zawrzeć związek małżeński za granicą, składa do USC wniosek o wydanie mu odpowiedniego zaświadczenia. USC ocenia, czy nie zachodzą przeszkody prawne czyniące małżeństwo nieważnym. Oceny dokonuje na podstawie oświadczenia osoby zainteresowanej, w którym podaje ona m.in. dane osoby, z którą chce zawrzeć małżeństwo.

Czytaj więcej...

Synod: Rodzina ma być jak „światło w ciemności”

W niedzielę zakończyło się XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. małżeństwa i rodziny.

Uczestnicy Synodu wielokrotnie zwracali uwagę na znaczenie i piękno rodziny oraz podkreślali jej szczególną rolę w ewangelizacji współczesnego świata.

W dokumencie przyjętym na zakończenie obrad ojcowie synodalni przyrównali dobre życie rodziny do „światła w ciemności” - poprzez świadectwo trwałej miłości i wierności rodzina może przemieniać dzisiejszy świat. Wezwali też wszystkie państwa do budowania polityki rodzinnej, która będzie wspierała rodzinę w wykonywaniu jej zadań.

Dokument Synodu jest podzielony na trzy części. Pierwsza opisuje sytuację rodziny, w całej jej złożoności. Druga przedstawia Boży zamysł względem rodziny – jest w nim wiele odniesień biblijnych i patrystycznych oraz liczne odwołania do nauczania ostatnich papieży. Trzecia część to próba zastosowania owej chrześcijańskiej wizji rodziny do aktualnej sytuacji.

Czytaj więcej...

Kongres Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

17 października 2015 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbył się zjazd programowy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia "Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny".

Zjazd miał charakter otwartego kongresu, w którym wzięło udział ponad 300 przedstawicieli ruchów obrony życia i praw rodziny z całej Polski. Patronat nad kongresem objął ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, który otworzył obrady.

Czytaj więcej...

Co ważniejsze: obrona życia czy tożsamość dziecka?

Komitet Praw Dziecka (CRC) wezwał Polskę do likwidacji Okien Życia. Z uwagi na „naruszenie prawa dziecka do poznania swojej tożsamości”.

Oenzetowski Komitet zalecił promowanie alternatywnych rozwiązań umożliwiających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Prawo do poznania tożsamości jest dla ONZ ważniejsze od prawa do życia.

Komitet Praw Dziecka – jedno z ośmiu tzw. ciał traktatowych ONZ* - to grupa ekspercka, która monitoruje wdrażanie „Konwencji ONZ o prawach dziecka” przez rządy, które ratyfikowały Konwencję.

Czytaj więcej...

O tych, co walczą o wierność

„Nierozerwalność, nie jest ciężarem, ale darem, dzień po dniu przemieniającym nasze upadki, trudności, problemy i kryzysy we wspólną drogę” – wskazywali uczestniczący w Synodzie jako audytorzy María Angélica i Luis Haydn Rojas Martínez z Kolumbii.

Małżonkowie podkreślali, że współcześnie żyjącym młodym ludziom zdecydowanie brakuje dobrych wzorców. Powinni słyszeć nie tylko o parach rozwodzących się, ale i o tych, które pomimo trudności i kryzysów walczą o wierność i swoje małżeństwo. Państwo Martínez należą do Ruchu Fokolari, mocno zaangażowanego w duszpasterstwo rodzin.

Czytaj więcej...

Francja: Proaborcyjna kampania rządu

We Francji ruszyła rządowa kampania na rzecz przerywania ciąży. „Aborcja: moje ciało, mόj wybόr, moje prawo” brzmi jej slogan. Kampanię zorganizowano w ramach ogólnokrajowej debaty na temat nowego prawa do ochrony zdrowia, w tym zdrowia reprodukcyjnego.

Za kampanię odpowiada francuskie Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia i Praw Kobiet. Całą akcję – cynicznie nazywaną „kampanią informacyjną” - rozpoczęto w szczególnym momencie, w obchodzony przez środowiska pro-aborcyjne „Światowy Dzień Prawa do Aborcji”.

Czytaj więcej...

Polska: Demograficzny dramat wciąż trwa

GUS opublikował „Rocznik Demograficzny 2015”. Z danych statystycznych wynika, że w naszym kraju wciąż nie ma szans na rozwój demograficzny.

Rok 2014 był trzecim z kolei, w którym demografowie odnotowali spadek liczby ludności w Polsce. Jako społeczeństwo starzejemy się również w dość szybkim tempie. Mediana (wartość środkowa) wieku Polaków wynosi już prawie 40 lat.

Główny Urząd Statystyczny podał, że liczba Polaków zmniejszyła się o 17 tys. osób. Bezpośrednią przyczyną był ubytek naturalny (liczba urodzeń była o 1,3 tys. niższa od liczby zgonów) oraz ujemne saldo migracji zagranicznych na pobyt stały.

Czytaj więcej...

O kolejnych etapach Synodu nt. rodziny

Z Polski w pracach Synodu Biskupów nt. powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym udział bierze delegacja episkopatu w składzie: arcybiskupi Stanisław Gądecki i Henryk Hoser oraz bp Jan Wątroba.

Nasi ojcowie synodalni na bieżąco omawiają problematykę obrad.

"W pierwszym etapie Synodu przedstawiono niezwykle bogaty i różnorodny materiał na temat wyzwań, jakie stoją przed współczesną rodziną” – poinformował abp Henryk Hoser. Polski hierarcha pierwszą część obrad określił mianem spojrzenia "horyzontalnego" na rodzinę, czyli na jej liczne problemy.

Czytaj więcej...

Dobrze przygotować się do małżeństwa

Jedną z kwestii często podejmowanych na Synodzie Biskupów o małżeństwie i rodzinie jest problem dobrego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Wagi odpowiedniej formacji narzeczonych i młodych małżonków nie sposób przecenić.

W wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu, kard. Giuseppe Versaldi (prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej) zwrócił uwagę, że praca Kościoła z narzeczonymi wydaje się czymś fundamentalnym. Godne przyjęcie i znaczenie sakramentu musi być traktowane z należytą świadomością i powagą.

Czytaj więcej...

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag