Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Польская Федерация Движений Защиты Жизнь и Семьи в своем заявлении, опубликованном 7 ноября этого года, призвала к широкому общему объединению различных организаций защищать жизнь и семью по случаю будущего первого заседания 9-го Срока Cейма Польши.

Заявление адресована «всем социальным организациям - включая людей науки, средства массовой информации, политику, церкви, родителей и молодежь, чтобы присоединиться к обсуждению и действию по лучшей защите человеческой жизни и семейных ценностей".

"Укрепление наших цивилизационных ценностей требует многосторонних действий", - отмечает Федерация, указывая на "подрыв основных ценностей социальной жизни в западных странах, где существует кризис брака, основанный на отношениях женщины и мужчины и семьи, построенной на них, а также отсутствие уважения к человеческому жизнь на каждом этапе человеческого развития - от зачатия до естественной смерти ».

В заявлении подчеркивается необходимость специального развития в области  защиты семьи и оснований, которые защищают жизнь человека, одновременно гармонизируя юридические действия с широкой и многомерной помощью, образованием и воспитанием....

Полный текст заявления приведен ниже: (в языке оригинала)

 Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

Stańmy razem w obronie ludzkiego życia i rodziny!

Wzmocnienie naszych cywilizacyjnych wartości wymaga wielostronnych działań. Zwracamy się więc do wszystkich środowisk społecznych, w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne. W obecnej sytuacji potrzebujemy szczególnego rozwoju profilaktyki ochrony rodziny oraz postaw chroniących ludzkie życie, a także harmonizowania działań prawnych z szerokim i wielowymiarowym oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym.

Współczesna zachodnia cywilizacja w wielu wymiarach podważa podstawowe wartości życia społecznego. Powoduje to kryzys trwałego małżeństwa, opartego na związku kobiety i mężczyzny oraz zbudowanej na nim rodziny. Podważa także szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie rozwoju – od poczęcia do naturalnej śmierci. Przekraczane są granice poszanowania wolności i praw człowieka poprzez ingerencję w niepodważalną godność ludzkiego życia: eksperymenty na ludzkim genomie, eutanazję, aborcję (także przez środki poronne) oraz procedurę zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro”.

Pomimo znacznych osiągnięć w ochronie ludzkiego życia w okresie prenatalnym, konieczne jest podjęcie wielostronnych działań, mających na celu zarówno ochronę rodziny, jak poszanowanie ludzkiego życia w każdej jego fazie. Także sprzeciwianie się jakiejkolwiek przemocy wobec tych wartości.

Proponujemy, aby:

- podejmować działania wzmacniające rodzinę, która jest naturalnym środowiskiem chroniącym życie i wychowującym dzieci;

- jeszcze szerzej włączać szkoły w edukację prorodzinną, promującą szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie;

- szkolić i wspierać rodziców, wychowawców i terapeutów, podejmujących wychowanie prorodzinne, zachowujące szacunek dla ochrony ludzkiego życia i rodziny;

- materialnie, psychologicznie czy prawnie wspierać rodziny, w których żyją osoby niepełnosprawne, także gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko w okresie prenatalnym jest poważnie chore;

- pozytywnym przekazem medialnym promować postawę szacunku dla każdego życia ludzkiego od poczęcia oraz ochronę wartości rodzinnych;

- podejmować działania prawne, zabezpieczające wartości rodzinne oraz chroniące ludzkie życie, w tym wykluczające dopuszczalność aborcji eugenicznej czy stosowania środków poronnych.

Wspólne działania podejmujmy na bazie trwałych wartości, nakierowanych na godność i szacunek dla każdego.


Варшава, 7 ноября 2019
От имени Польской Федерации Движений Защиты Жизнь и Семьи - Президиум Совета:

Jakub Bałtroszewicz – Fundacja JEDEN Z NAS, Kraków

Ewa Kowalewska – Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, Gdańsk

Ks. Tomasz Kancelarczyk -Fundacja Małych Stópek, Szczecin

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.