Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

18 мая 2019, по центральным улицам Днепра прошло шествие за семью, В мероприятии, организованном Советом церквей города приняли участие представители духовенства, верующие разных конфессий и просто неравнодушные горожане.


Настоятель римско-католического прихода святого Иосифа брат Марек Лисовски OFM Cap в комментарии CREDO отметил, что для участия в ходе важно подчеркнуть, что семья является такой, которую захотел Бог, где есть муж, жена, дети.

 

«Мы также хотим показать, что есть такие семьи, которые живут всю жизнь вместе и дают пример и опыт своим детям, любовь, источником которой является Бог, никогда не проходит», - подчеркнул пресвитер.

Оксана Музыка, в браке 15 лет, мама двоих детей, делится, почему с семьей приняла участие в ходу: «Я здесь, потому что у меня болит сердце за будущее и мне важно, в какой стране будут жить

мои дети и внуки.

Мне очень жаль, что нам навязывают идею, которая разрушает семейные ценности. Убеждена, что только в семье, которая стремится жить так как учит Господь, где есть мама и папа, могут расти и воспитываться здоровые дети, которые дадут новые поколения хороших семей ».« Мы хотим показать, что несмотря на нетрадиционные искусственные теории, которые пытаются нам навязать, есть такая естественная вещь как семья.

 

Мы с семьей будем всячески поддерживать пропаганду нормальных человеческих отношений между мужчиной и женщиной, которые объединяются в семью и рожают детей », - делится Евгений Ракита, программист, отец 5 детей. «В последнее время наблюдаю, что Европе, даже в католических странах, продолжается наступление на семью. Будет большая беда, если мы позволим злу воцариться. Мы хотим показать государственной власти, что есть люди, которые никогда на это не согласятся.

Христианские ценности есть альфа и омега », - рассказывает о цели своего участия Валерий Гмырко, кандидат юридических наук.

Участники шествия молились за семьи, город, и страну. В конце мероприятия была зачитать декларация Совета церквей города, в которой руководители христианских конфессий Днепра призывают представителей власти, лиц, имеющих общественное влияние, а также обычных граждан, сделать своим приоритетом защиту и укрепление семьи, которая является основой цивилизации.


Джерело: CREDO: https://credo.pro/2019/05/236794

Перевод собственній -Нина Падун

Настоятель римо-католицької парафії святого Йосипа брат Марек Лісовські OFM Cap у коментарі CREDO наголосив, що метою участі у ході є підкреслити, що сім’я є такою, яку захотів Бог, де є чоловік, дружина, діти. «Ми також хочемо засвідчити, що є такі сім’ї, які живуть ціле життя разом та дають приклад і досвід своїм дітям, що любов, джерелом якої є Бог, ніколи не минає», — підкреслив пресвітер. Оксана Музика, у шлюбі 15 років, мама двох дітей, ділиться, чому із родиною взяла участь у ході: «Я тут, тому що мене болить серце за майбутнє і не байдуже, в якій країні будуть жити мої діти та онуки. Мені дуже прикро, що нам нав’язують ідею, яка руйнує сімейні цінності. Переконана, що лише в родині, яка прагне жити так як вчить Господь, де є мама і тато, можуть рости і виховуватися здорові діти, які дадуть нові покоління хороших сімей.» «Ми хочемо показати, що незважаючи на нетрадиційні штучні теорії, які намагаються нам нав’язати, є така природна річ як сім’я. Ми із родиною будемо усіляко підтримувати пропаганду нормальних людських стосунків між чоловіком та жінкою, які об’єднуються в сім’ю та народжують дітей», – ділиться Євген Ракіта, програміст, батько 5 дітей. «Останнім часом спостерігаю, що Європі, навіть в католицьких країнах, триває наступ на сім’ю. Буде велика біда, якщо ми дозволимо злу запанувати. Ми хочемо показати державній владі, що є люди, які ніколи на це не погодяться. Християнські цінності є альфа і омега», — розповідає про мету своєї участі Валерій Гмирко, кандидат юридичних наук. Учасники ходи молилися за родини, місто, та країну. Наприкінці заходу була зачитата декларація Ради церков міста, в якій очільники християнських конфесій Дніпра закликають представників влади, осіб, які мають суспільний вплив, а також звичайних громадян, зробити своїм пріоритетом захист і укріплення сім’ї, яка є основою цивілізації.
Джерело: CREDO: https://credo.pro/2019/05/236794
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.