Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Nowe badania brytyjskie potwierdzają, że ponad połowa kobiet w ciąży, które decydują się na aborcję, twierdzi, że główną przyczyną ich decyzji są bardzo wysokie koszty opieki nad dzieckiem.

Podkreślają, że w tej sytuacji, zwłaszcza w licznych rodzinach, są bez wyjścia.

Badanie przeprowadzono przy współpracy z organizacją charytatywną Pregnant then Screwed na próbie 5 870 matek, który dokonały aborcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponad połowa odpowiedziała twierdząco, na pytanie czy koszt opieki nad dzieckiem był głównym powodem aborcji.

Wyniki tego sondażu wykazały, że 52,5% matek, które poddały się aborcji, całkowicie lub częściowo zgodziło się ze stwierdzeniem Uważam, że koszt opieki nad dzieckiem był głównym powodem przerwania ciąży.

Liczba ta jest nieco niższa w porównaniu z podobnym badaniem, które przeprowadziła ta sama organizacja w roku 2022. Wówczas przeprowadzone badanie wykazało, że 60,5% kobiet, które dokonały aborcji w ciągu ostatnich pięciu lat, twierdziło, że koszt opieki nad dzieckiem miał znaczący wpływ na ich decyzję, a 17,4% kobiet potwierdziło, że głównym powodem decyzji o aborcji były koszty opieki nad dzieckiem.

Wniosek jest oczywisty: te kobiety wcale nie chcą przerwania ciąży, ale na skutek sytuacji materialnej są przekonane, że nie mają innego wyjścia.

Ponadto najnowsze badanie wykazało, że 85% rodziców wielodzietnych było zaniepokojonych wysokimi kosztami opieki nad dziećmi. Zgodzili się oni ze stwierdzeniem: Uważam, że koszty opieki nad dziećmi uniemożliwiają posiadanie większej liczby dzieci.

Joeli Brearley, dyrektor generalna i założycielka organizacji Pregnant then Screwed, powiedziała: - Kończą nam się dzieci! Drastycznie spada liczba urodzeń. Ale wielu rodziców, którzy chcą mieć więcej dzieci, po prostu na to nie stać. Bycie rodzicem jest wystarczająco trudne, ale gdy posiadanie większej liczby dzieci pociąga za sobą wysokie koszty, prokreacja wydaje się finansowym samobójstwem. Jeśli nie będziemy pomagać, bycie rodzicem będzie luksusem. .

Rzeczniczka organizacji Right To Life UK, Catherine Robinson, podkreśliła, że wiele kobiet staje w sytuacji bez wyjścia, gdyż zdają sobie sprawę, że nie stać ich na dziecko. Jest to ekonomiczna presja, a nie żaden wolny wybór. One po prostu potrzebują stabilnego, materialnego wsparcia, aby mogły zawierzyć, że pomimo wszystko dadzą radę.

Komentarz Human Life International::Zwolennicy aborcji, żądając prawa do tzw. wolnego wyboru, nie wspierają pomocy dla kobiet w ciąży kryzysowej. Więcej – nawet brutalnie niszczą tego typu placówki pomocowe, co najlepiej obrazuje sytuacja w USA.

W Polsce zasiłek 500+ (obecnie 800+) oraz zasiłek macierzyński i tzw. becikowe uratowały wiele dzieci, o czym najlepiej wiedzą pracownicy organizacji pomocowych dla kobiet w ciąży i domów samotnej matki. Kobiety wiedziały, że te pieniądze dostaną i staną się bardziej niezależne, więc jakoś dadzą radę. Zasiłki te wprowadziło PIS i obecnie są „nie do ruszenia”.

Wspomóż obronę życia

Jednak negatywny stosunek obecnie rządzącej koalicji do pomocy kobietom w ciąży widać w złożonych w Sejmie propozycjach ustaw legalizujących aborcję w Polsce. Przyjęcie którejkolwiek z nich oznaczałoby skasowanie obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny. Tym samym znikłby m. in. art. 2. 1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej...

W to miejsce nie proponuje się niczego oprócz zabicia dziecka w łonie matki!

Źródło: Right to Life UK, opracowanie własne – 23 lutego 2024 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.