Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Na podstawie przeglądu ponad 60. badań dotyczących zdrowia psychicznego nastolatków Amerykańskie Kolegium Pediatrów (ACPeds) stwierdziło, że akceptujące zachowania społeczne, stosowanie blokerów dojrzewania i hormonów płci przeciwnej nie przynoszą widocznych, długoterminowych korzyści dla zdrowia psychospołecznego nastolatków z dysforią płciową.

Prezes Amerykańskiego Kolegium Pediatrów – dr Michael Artigues – stwierdził, że przegląd ponad 60. badań, przeprowadzony przez jego organizację, potwierdza intuicyjną i praktyczną wiedzę wielu pediatrów, że młodzi pacjenci, którzy zgłaszają problem z własną identyfikacją płciową, przede wszystkim zasługują na pomoc w zaakceptowaniu i pokochaniu samych siebie takimi, jakimi są, a nie na interwencje medyczne, które niszczą ich zdrowe ciała i kierują na zmedykalizowaną ścieżkę do końca życia.

Główni autorzy przeglądu badań, pod kierownictwem Jane Anderson, wiceprezes Amerykańskiego Kolegium Pediatrów, wyrazili swoje poważne zaniepokojenie, że rodzice wraz z pracownikami służby zdrowia i oświaty, którzy wspierają zmianę płci u dzieci czy młodzieży, w rzeczywistości przyczyniają się do zwiększenia ich stanów depresyjnych przez sam fakt potwierdzenia, że „coś jest nie tak z ich ciałem i płcią biologiczną”.

W oparciu o te badania lekarze pediatrzy stwierdzili, że nie ma długoterminowych dowodów, że obecnie stosowane preparaty i procedury medyczne, w tym operacje chirurgiczne, potwierdzające wybraną płeć wpływają korzystnie na stan ich zdrowia psychicznego. Depresje, brak chęci do życia oraz wysokie wskaźniki prób samobójczych wśród osób, które przeszły zmianę płci, wskazują, że konieczne jest przeprowadzenie co najmniej długoterminowych, kontrolowanych badań klinicznych.

W miejsce aprobaty społecznej, interwencji medycznej, a nawet okaleczenia chirurgicznego dzieci i młodych identyfikujących się jako osoby transpłciowe lub nieakceptujące własną płeć biologiczną, pediatrzy zalecili prowadzenie intensywnej indywidualnej psychoterapii dla tych osób i rodzin w celu prawidłowego ustalenia i ewentualnego leczenia.

Pediatrzy stwierdzili również, że należy poświęcić więcej uwagi i wsparcia osobom szukającym pomocy w zmianie płci, gdy decyzję podejmują w okresie intensywnego wzrostu i dojrzewania, biorąc po uwagę fakt, że podjęcie tzw. terapii zmiany płaci spowoduje konsekwencje na całe życie tego człowieka.

Wzywamy lekarzy i rodziców, aby w miejsce wprowadzania szkodliwych i nieodwracalnych procedur zmiany płci zwrócili większą uwagę na problemy psychiczne młodego człowieka, zdarzenia niepożądane oraz dysfunkcję rodziny – podkreśliła Anderson.

Analiza badan potwierdza, że u młodzieży, która nie identyfikuje się z własną płcią biologiczną, występuje wysoki wskaźnik problemów zdrowia psychicznego niezależny od jakiejkolwiek afirmacji własnej tożsamości płciowej. Jest to szczególnie poważne zjawisko, biorąc pod uwagę wykładniczy wzrost w ostatniej dekadzie liczby nastolatków identyfikujących się jako osoby transpłciowe.

Powołując się na dane Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), lekarze pediatrzy stwierdzili, że w 2015 roku 11% nastolatków określało siebie jako osoby biseksualne, gejów lub w inny sposób kwestionujące swoją płeć biologiczną, podczas gdy w 2021 roku liczba ich wzrosła do 25%.

Pediatrzy twierdzą także, że w sprzeczności z wynikami analizowanych badan stoi przekonanie, iż afirmacja społeczna, na przykład używanie pożądanego przez daną osobę zaimka osobowego, może pomóc w długoterminowym dobrostanie psychospołecznym nastolatka deklarującego chęć zmiany płaci biologicznej.

Jedno z badań objęło grupę 73. dzieci „transpłciowych” w wieku od 3 do 12 lat, którą porównano grupą kontrolną również 73. dzieci akceptujących własną płeć biologiczną, w tym 49 rodzeństwa dzieci „transpłciowych”. Raporty rodziców wykazały podobny wskaźnik depresji w każdej z tych grup, przy nieznacznym wzroście poziomu stanów lękowych u dzieci, które identyfikowały się jako osoby transpłciowe. W podsumowaniu lekarze stwierdzili, że badanie to nie dostarczyło dowodów, że afirmacja społeczna zmiany płci poprawiła dobrostan psychiczny tych dzieci.

Lekarze przestrzegają przed stosowaniem blokerów dojrzewania i hormonów płci przeciwnej. Twierdzą, że terapia hormonalna, mająca na celu zapobieganie dojrzewaniu dzieci nie przynosi znaczących korzyści młodym mającym problemy z identyfikacją płciową.

W jednym z badań przeprowadzonych na 20 619 dorosłych osobach transpłciowych, porównano osoby, które jako nastolatki stosowały blokery dojrzewania z tymi, które tego nie doświadczyły. W obu przypadkach wskaźnik myśli samobójczych i prób samobójczych przekraczał 40%.

Lekarze odwołali się także do badań przeprowadzanych w różnych krajach, które wykazały, że stosowanie hormonów u osób obu płci przynosi niewielkie korzyści dla zdrowia psychicznego, a jednocześnie zaznaczyli, że interwencje farmakologiczne tego typu wiązały się z częstszym korzystaniem z leczenia psychiatrycznego w porównaniu z pacjentami, którzy nie byli leczeni hormonalnie.

Powołując się na kilka badań, pediatrzy stwierdzili, że wielu nastolatków, którzy przeszli terapię hormonalną, a nawet chirurgiczną zmianę płci przed dojściem do pełnej dojrzałości przyjęło swoją płeć biologiczną jako własną.

Uniwersytet w Toronto przeprowadził badania 7,5-letnich chłopców skierowanych do szpitala z powodu dysforii płciowej, których później obserwowano przez ok 20 lat. U większości, bo 87,8%, dysforia płciowa zanikła po uzyskaniu pełnej dojrzałości. Problemy nadal pozostały w grupie liczącej 12,2% uczestników badania.

Młodzi, w których stwierdza się dysforię płciową, przede wszystkim muszą poradzić sobie z problemami zdrowia psychicznego, traumami, jakich doświadczyli w dzieciństwie oraz dysfunkcjami swojej rodziny, a także nie ufać zapewnieniom, że mogą zmienić swoją płeć biologiczną i własną tożsamość płciową, aby uniknąć szkodliwych konsekwencji interwencji „afirmujących transpłciowość” – stwierdzili lekarze z Amerykańskiego Kolegium Pediatrów.

Tagi: • zmiany płci • dysforia płciowa • zdrowie psychiczne • depresja • samobójstwa • transgenderyzm, • blokery dojrzewania •Amerykańskie Kolegium Pediatrów

Więcej informacji TUTAJ

Zobacz także Czy można zmienić płeć? TUTAJ

Źródło: CNA, wg oprac. Joe Bukurasa, opracowanie własne – 7 lutego 2024 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.