Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Nie jest prawdą, że zakaz aborcji powoduje zagrożenie zdrowia i życia kobiet, co nieustannie wmawia propaganda proaborcyjna. To na skutek aborcji kobiety umierają, jednak te przypadki są starannie ukrywane.

W akcie zgonu jest wymieniana jakakolwiek inna przyczyna i dzięki temu zwolenniczki zabijania dzieci w łonach matek twierdzą, że zakaz aborcji jest przyczyną zgonów, natomiast aborcja ratuje życie. Przyjrzyjmy się, jakie są skutki prawego zakazu aborcji w oparciu o opracowanie amerykańskiej lekarski dr Ingrid Skop wiceprezeski Charlotte Lozier Institute oraz dyrektora ds. medycznych.

Prawny zakaz aborcji:

1. Nie zabrania interwencji medycznych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia matki. Na podstawie rozsądnej diagnozy medycznej lekarz może ustalić, czy w nagłym przypadku konieczna jest interwencja. W rzeczywistości konieczność aborcji w celu ratowania życia matki jest niezwykle rzadka. Takie trudne sytuacje najczęściej zdarzają się w drugiej połowie ciąży, kiedy lekarz-położnik może być zmuszony doprowadzić do urodzenia się dziecka poprzez prowokowany poród lub cesarskie cięcie. Jeśli dziecko jest już wystarczająco rozwinięte, istnieje szansa uratowania jego życia. Nie jest to działanie celowo skierowane przeciwko życiu dziecka. Są to sytuacje bardzo rzadkie, w USA stanowią mniej niż 1% wszystkich aborcji. Natomiast środowiska aborcyjne szukają takich przypadków w celu propagandowym, często przedstawiając je niezwykle stronniczo.

W odniesieniu do ratowania zdrowia sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż oprócz przypadków rzeczywistego poważnego zagrożenia powstaje możliwość naciągania diagnozy w celu przeprowadzenia aborcji na życzenie. Przykład nadinterpretacji prawa w Hiszpanii doprowadził do olbrzymiej liczby aborcji z powodu zagrożenia zdrowia psychicznego, czego nikt nie weryfikował, a później ukazywano jako podstawowy argument dla szerokiej egalizacji aborcji.

2. Zapobiega narażeniu wielu kobiet na zwiększone ryzyko śmierci w czasie kolejnego roku po dokonanej aborcji. Dane Amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób (CDC), dotyczące śmiertelności matek są niepełne, co powoduje, że nie można dokonać oceny ryzyka śmierci po aborcji w porównaniu z porodem. Jednak pełniejsze dane z Finlandii i Danii dokumentują znacznie więcej przypadków zgonów w ciągu roku po dokonanej aborcji niż po porodzie. Potwierdza to, że zakaz aborcji pozytywnie wpływa na obniżenie śmiertelności matek. Podobne tendencje obserwuje się w Chile i Meksyku.

3. Ogranicza liczbę tzw. późnych aborcji (powyżej 12 tygodnia ciąży, aż do porodu), które są znacznie bardziej niebezpieczne. Ryzyko obejmuje: krwotok, infekcję, niepełne poronienie, uszkodzenie narządów wewnętrznych matki (w tym przebicie macicy), powikłania związane ze znieczuleniem, zator, udar, zawał serca, a nawet zgon. Według oficjalnych danych Centrum Kontroli Chorób w USA następuje 38% wzrost śmiertelności matek z każdym tygodniem późniejszej aborcji przy 14,7-krotnym wzroście śmiertelności na początku drugiego trymestru, 29,5-krotnym w połowie drugiego trymestru i 76,6-krotnym wzroście śmiertelności matek w bardziej zaawansowanej ciąży.

4. Zmniejsza liczbę powtórnych aborcji i związane z tym ryzyko. Badania dokumentują więcej zgonów w ciągu roku po powtórnej (tym bardziej wielokrotnej) aborcji niż po porodzie. Zmniejszenie liczby powtórnych aborcji (w USA prawie połowa wszystkich przypadków) musi zmniejszać ogólną śmiertelność kobiet w wieku rozrodczym.

5. Zapobiega przyszłym zaburzeniom zdrowia psychicznego u niektórych kobiet. Liczne badania wykazują, że aborcja wiąże się z problemami zdrowia psychicznego, takimi jak stany lękowe, depresja, nadużywanie lub przedawkowanie substancji psychoaktywnych i/lub alkoholu, zachowania ryzykowne, samookaleczenia i samobójstwa.

Wykazano, że wszystkie te czynniki przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności matek na skutek aborcji. Uznane międzynarodowe badania powiązanych danych wykazują, że ryzyko śmierci matki po aborcji, w porównaniu z porodem z jakiejkolwiek przyczyny związanej z przemocą, jest sześciokrotnie wyższe; z samobójstwem od sześciu do siedmiu razy wyższe, a przypadkowa śmierć od czterech do pięciu razy częstsza. Przypadki zgonów na skutek zabójstwa występują od 10 do 14 razy częściej. Niektóre grupy kobiet po aborcji są szczególnie narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia problemów zdrowia psychicznego, np. osoby, które w młodym wieku dokonały późnej lub wielokrotnej aborcji, pod presją lub wcześniej chorowały psychicznie.

6. Zapobiega niektórym powikłaniom przyszłej ciąży i śmiertelności matek z tych powodów. Chirurgiczny uraz błony śluzowej macicy podczas procedury aborcyjnej może w przyszłości spowodować nieprawidłowe umiejscowienie łożyska. Może też wystąpić przedwczesne odklejanie łożyska lub jego zbyt mocne wrośnięcie. Te patologie łożyska w czasie porodu mogą prowadzić do poważnego krwotoku i stanowią zagrożenie dla życia matki. Występuje też ryzyko porodu przedwczesnego, co również ​wiąże się z wyższą śmiertelnością matek.

7. Powoduje, że więcej kobiet będzie rodzić, co zmniejszy u nich późniejsze ryzyko raka piersi. Od dawna wiadomo, że ciąża i poród u młodej matki, chroni ją przed rakiem piersi. Zagrożenie także wzrasta, gdy na skutek aborcji zostaje gwałtowanie zatrzymany typowy w okresie ciąży hormonalny i fizjologiczny rozwój tkanki piersi w stadium niedojrzałym, podatnym na raka.

8. W państwach, gdzie obowiązuje zakaz aborcji, działa wiele centrów pomocowych dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej, które udzielają wszechstronnego wsparcia. Jest oczywiste, że te inicjatywy i zasoby mogą mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie śmiertelności matek.

9. Jest zupełnie nieprawdopodobne, aby zakaz aborcji powodował wiele niebezpiecznych aborcji nielegalnych, które powodowałyby olbrzymią śmiertelność kobiet. Fałszywa propaganda usiłowała wmawiać społeczeństwu, że z tego powodu w USA będzie umierać od 5 – 10 tysięcy kobiet rocznie. Te szeroko upowszechnione, fałszywe dane doprowadziły do wyroku Sądu Najwyższego USA w 1973 roku w sprawie Roe przeciwko Wade. Tymczasem oficjalne dane Centrum Kontroli Chorób z tego okresu informują o 54 przypadkach śmierci kobiet na skutek nielegalnej aborcji. Zakaz aborcji farmakologicznej, która powoduje wiele powikłań, jak krwotoki, zatory, sepsę itd., także wpływa na obniżenie liczby takich przypadków, włącznie ze zgonami kobiet.

Wspomóż obronę życia

10. Zakaz aborcji zmniejsza liczbę niechcianych aborcji, wykonywanych pod presją. Badania w USA wykazują, że aż 64% kobiet, które poddały się aborcji, stwierdza, że zrobiły to pod presją ze strony partnera czy rodziców.

11. Nie wykazano, aby w jakimkolwiek kraju prowadzenie zakazu aborcji zwiększyło śmiertelność matek z powodu macierzyństwa. Stany Zjednoczone, gdzie dotychczas aborcja na żądanie była powszechna, występuje najwyższy wskaźnik śmiertelności matek (MMR) wśród krajów rozwiniętych. W krajach tak różnych, jak Chile, Salwador, Polska i Nikaragua, po wprowadzeniu zakazu aborcji, nastąpiło gwałtowne zmniejszenie liczby przypadków śmierci kobiet z powodu macierzyństwa.

12. Badania zmian w prawach krajowych i prawie międzynarodowym pokazują, że wraz z zakazem liczba aborcji natychmiast spada, a co za tym idzie liczba zgonów kobiet z powodu macierzyństwa.

Warto tutaj przytoczyć dane z Polski dotyczące śmiertelności kobiet z powodu ciąży porodu i połogu po uchwaleniu i wprowadzeniu w życie ustawy o planowaniu rodziny w 1993 roku. Zgodnie z oficjalnymi raportami rządowymi nastąpiło znaczące zmniejszenie liczby zgonów kobiet w wyniku ciąży, porodu i połogu (1990 r. – 70, 1993 r. - 44, 1994 r. – 36, 1995 – 26); Ponadto nastąpiło duże obniżenie umieralności niemowląt – podawane na 1000 urodzeń żywych (1990 r. – 19,3; 1993 r. – 16,2; 1995 r.– 13,6; 1997 r. – 10,2; 1998 r. – 9.6 ) Zakładane obniżenie tego wskaźnika w Narodowym Programie Zdrowia nastąpiło dwa lata wcześniej.

Źródło: Charlotte Lozier Institute, opracowanie HLI Polska – 30 stycznia 2024 r. 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.