Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Sąd Najwyższy USA zaakceptował rozpatrzenie odwołania od decyzji Sądu Apelacyjnego w sprawie Alliance for Hippocratic Medicine przeciwko Food and Drug Administration (Sojusz na rzecz Medycyny Hipokratesa przeciwko Agencji Żywności i Leków – FDA).

Znaczenie tej decyzji SN porównuje się do historycznego orzeczenia Roe przeciwko Wade. Sprawa dotyczy naruszającego procedury medyczne pozwolenia wydanego przez FDA na wolną dystrybucję drogą wysyłkową pigułki aborcyjnej bez kontroli lekarskiej, co powoduje lawinowe liczby poważnych powikłań u kobiet, a nawet zgonów. Rozprawę zaplanowano na 26 marca br.

Pozew został założony przez lekarzy, którzy podnieśli problem systemowego okaleczania kobiet za zgodą federalnej Agencji Żywności i Leków z naruszeniem obowiązujących norm bezpieczeństwa w celu realizacji krańcowej polityki proaborcyjnej prezydenta Bidena.

W 2000 roku FDA zatwierdziła preparat do przeprowadzania aborcji farmakologicznej, popularnie nazywany pigułką aborcyjną. Decyzja ta naruszała procedury bezpieczeństwa, więc z prawnego punktu widzenia była wadliwa. Zawierała jednak pewne ograniczenia i uwagi na temat ryzyka, jakie środki te stanowią dla życia i zdrowia kobiet.

Zezwalała na stosowanie tego środka tylko do 49. dnia ciąży oraz jedynie w placówkach opieki zdrowotnej, zawsze pod nadzorem lekarza specjalisty. Ponadto zalecano trzy osobiste wizyty u lekarza, a dostawcę zobowiązano do zgłaszania wszystkich przypadków działań niepożądanych.

W 2016 roku FDA uchyliła wiele wymogów bezpieczeństwa – zezwalając na wydawanie jej przez personel nie będący lekarzami oraz w czasie tylko jednej wizyty osobistej. Wydłużyła też zalecany czas stosowania do 10. tygodnia ciąży. Ponadto zaprzestano wymagania, aby zgłaszać działania niepożądane, niezakończone zgonem.

W 2021 roku FDA odstąpiła od wymagania bezpośredniego badania lekarskiego, a obecnie aprobuje szeroki system swobodnej sprzedaży wysyłkowej.

Sąd Okręgowy uznał, że powyższe działania FDA są błędne. Wydał orzeczenie, w którym zakazano sprzedaży farmakologicznej pigułki aborcyjnej w systemie wysyłkowym z powodu zagrożenia dla zdrowia i życia kobiet oraz naruszenia obowiązujących procedur przy zatwierdzaniu leków i preparatów medycznych. Postępowanie Agencji ds. Żywności i Leków w tej sprawie uznano za nielegalne z powodu nie dopełnienia obowiązujących, wewnętrznych procedur w zakresie monitorowania bezpiecznego stosowania tego środka oraz lekceważenia dowodów, że aborcje farmakologiczne powodują więcej powikłań niż chirurgiczne oraz wyeliminowanie niezbędnych zabezpieczeń dla dziewcząt i kobiet.

Piąty Okręgowy Sąd Apelacyjny częściowo podtrzymał to orzeczenie zauważając, że FDA nie zbadała całościowych skutków zatwierdzonych przez nią zmian, w tym usunięcia wszelkich wymagań, np. badania przez lekarza, który miał stwierdzić, że nie występuje ciąża pozamaciczna lub ciąża nie jest bardziej zaawansowana.

Wspomóż obronę życia

Podkreślono także, że w związku ze stosowaniem tego preparatu aborcyjnego FDA usunęła wszelkie doniesienia o zdarzeniach niepożądanych, niezakończonych zgonem. Stwierdzono, że decyzja FDA jest niezgodna z prawem i producent natychmiast musi zaprzestać produkcji i upowszechniania tego preparatu.

Natomiast sąd apelacyjny stwierdził, że błędna decyzja FDA o dopuszczeniu dostępu do pigułki aborcyjnej powinna zostać utrzymana, gdyż od jej wydania minęło już zbyt dużo czasu, nawet jeżeli procedura tego zatwierdzenia była problematyczna. Przyznał jednak, żę była niezgodna z procedurami. Wpływ rządowej polityki proaborcyjnej jest w tym przypadku bardzo widoczny i pozwala na domniemanie, że decyzja ta została wydana pod presją.

Erin Hawley, radca prawna z Alliance Defending Freedom (ADF) oświadczyła, że fakt, iż Sąd Najwyższy rozpatrzy tę sprawę już jest wielkim zwycięstwem. Jej zdaniem decyzja sądu I instancji zostanie podtrzymana.

Jak dotąd każdy sąd w kolejnej instancji aprobował fakt, że FDA działała nieprawidłowo z poza medycznych przyczyn, usuwając zdroworozsądkowe zabezpieczenia ważne dla ochrony zdrowia kobiet i zezwalając na całkowicie wolny dostęp drogą wysyłkową do preparatów aborcyjnych wywołujących tak wiele poważnych powikłań. Wzywamy Sąd Najwyższy, aby zrobił to samo! FDA, która ma obowiązek chronić zdrowie obywateli, mocno zaszkodziła kobietom i podważyła obowiązujące przepisy prawa, nielegalnie pomijając wszelkie znaczące zabezpieczenia. Jak każda agencja federalna, FDA ma obowiązek racjonalnego wyjaśniania swoich decyzji. Usunięcie elementarnych, zdroworozsądkowych zabezpieczeń, jak np. badanie lekarskie, nie wynika z potwierdzonych badań naukowych, ale wskazuje na decyzję motywowaną politycznie.

Dr med. Ingrid Skop, ginekolog-położnik, dyrektor ds. medycznych w Charlotte Lozier Institute, stwierdziła, że sprawa jest kluczowa, ponieważ pigułki aborcyjne zabijają i ranią kobiety.

Jako praktykujący ginekolog-położnik z ponad 30-letnim stażem na własne oczy widziałam, co pigułki aborcyjne robiły z moimi pacjentkami, zarówno matkami, jak i ich dziećmi. Aż jedna na pięć kobiet doświadczy powikłań, takich jak krwotok lub poważna infekcja. Wieloma takimi kobietami opiekowałam się podczas ostrego dyżuru w szpitalu. Decyzja administracji Bidena o ominięciu zdroworozsądkowych zabezpieczeń i wykluczeniu lekarzy z procesu decyzyjnego, pokazuje, że aborcja na żądanie jest przedkładana nad bezpieczeństwo matek. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy zdaje sobie sprawę, że życie wielu dzieci i kobiet jest zagrożone. FDA powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za swoje bezduszne działania.

Prokurator generalny stanu Mississipi, Lynn Fitch niedawno przewodziła koalicji 19. stanowych prokuratorów generalnych, która złożyła wniosek amicus curiae w tej sprawie.

Od dnia, w którym Trybunał na mocy decyzji ws. Dobbsa (podważenie Roe przeciwko Wade) zwrócił obywatelom prawo do ustalania stanowej polityki aborcyjnej, administracja Bidena z determinacją realizuje program mający na celu odebranie tego prawa z rąk wybranych przez lud przedstawicieli w poszczególnych stanach i zainstalowanie go na nowo poprzez władze administracyjne – stwierdziła prokurator Fitch. – Nie możemy pozwolić, aby administracja prezydencka omijała demokrację, zwłaszcza gdy powoduje to poważne konsekwencje dla życia czy śmierci – dodała.

W orzeczeniu sądu apelacyjnego panel składający się z trzech sędziów stwierdził również, że nie jest jeszcze za późno, aby lekarze kwestionujący zgodę FDA, mogli wyrażać swoje obawy związane z działaniami administracji Obamy z 2016 roku, które miały na celu usunięcie wszystkich ważnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących pigułki aborcyjnej.

Sąd Apelacyjny częściowo potwierdził argumenty z orzeczenia wyroku I instancji, m. in. przyznał, że bezpośrednim naruszeniem wieloletniego prawa federalnego jest wysyłanie pigułki aborcyjnej pocztą, na co FDA zezwalała od 2021 r. Potwierdził też prawo lekarzy do założenia sprawy sądowej, gdyż musieli poświęcić znaczną ilość czasu i zasobów na opiekę nad kobietami doświadczającymi szkodliwego działania pigułki aborcyjnej.

Od czasu wydania tego orzeczenia po zażyciu pigułki aborcyjnej w placówce Planned Parenthood zmarła kolejna kobieta, Alyona Dixon (24 l.) ze staniu Newada. Cztery dni po zażyciu pigułki aborcyjnej trafiła do szpitala w Las Vegas, gdzie nie udało się jej uratować. Obecnie jej rodzina pozywa szpital za tę śmierć.

Więcej informacji TUTAJ

 

Upowszechnij tę informację

Źródło: Life News, opracowanie własne. – 29 stycznia 2024 r

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.