Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Po roku nieustannych ataków na kościoły i ośrodki religijne 16 stycznia br. Komitet ds. Wolności Religijnej Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB) opublikował nowy raport,

pt. Stan wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzono w nim, że ataki na kościoły i placówki parafialne stanowią największe zagrożenie dla wolności religijnej, a w 2024 roku mogą być niebezpieczne dla osób wierzących.

W raporcie podkreślono, że chociaż Komitet ds. Wolności Religijnej powstał w odpowiedzi na rosnące zagrożenia prawne dla swobodnego praktykowania religii, biskupi czują się zmuszeni do zwrócenia uwagi oraz potępienia przewidywalnego zagrożenia dla życia ludzi wierzących w Stanach Zjednoczonych. Nie ma większego zagrożenia dla wolności religijnej niż sytuacja, w której dom modlitwy staje się miejscem niebezpiecznym, a niestety nasz kraj znajduje się w sytuacji, gdy jest to realne – podkreślili biskupi w raporcie.

Raport Konferencji Biskupów Amerykańskich jest oparty na danych zebranych przez Komitet Wolności Religijnej, któremu przewodniczy bp Kevin Rhoades z Fort Wayne-South Bend w stanie Indiana. Podkreśla on, że raport usiłuje zwiększyć świadomość w odniesieniu do naszych obaw związanych z zagrożeniem wolności religijnej. Stanowi też jeszcze jedno źródło pomocy wszystkim katolikom, którzy starają się żyć zgodnie ze swoją wiarą w tym wspaniałym kraju.

Niniejszy raport przedstawia główne kwestie, którymi zajmował się Komitet Wolności Religijnej w ciągu ostatniego roku – powiedział bp Rhoades . – Ujawnia szeroki zakres obaw, takich jak: niewłaściwe wykorzystywanie przez agencje federalne przepisów prawa, które mają na celu tzw. pomoc kobietom w ciąży poprzez promowanie aborcj;, zagrożenia dla bezpieczeństwa naszych żydowskich i muzułmańskich sąsiadów oraz podejrzenia FBI o terroryzm wobec katolików praktykujących tradycyjną Mszę łacińską .

 

Według raportu w ostatnich latach w obiektach katolickich zaobserwowano alarmujący wzrost liczby aktów wandalizmu, podpaleń i innych przypadków niszczenia mienia.

 

Od czasu unieważnienia orzeczenia Sądu Najwyższego ws. Roe przeciwko Wade w czerwcu 2022 roku znacznie wzrosła liczba ataków na Kościół katolicki i organizacje pro-life.

 

Biskupi stwierdzili, że roczne statystyki dotyczące przestępstw z nienawiści odnotowane przez FBI w 2022 r. wskazują, że przestępstwa skierowane przeciwko katolikom stały się o prawie 75% wyższe niż w przypadku jakichkolwiek innych uprzedzeń. To wszystko łączy się, jak stwierdzili biskupi, z ogólnym niepowodzeniem ze strony rządu federalnego w zatrzymywaniu i ściganiu sprawców takich ataków.

 

Biskupi stwierdzili, że gdyby zagrożenie to ograniczało się do kontynuacji przestępstw przeciwko mieniu, które w ostatnich latach popełniano w kościołach katolickich, nie stałoby się głównym przedmiotem zainteresowania komisji. Jednakże wrzące napięcie wokół konfliktu Izrael-Hamas zwiększyło ryzyko ataku terrorystycznego na synagogę lub meczet.

 

Wysoce napięta atmosfera wokół wyborów w 2024 r. może skłonić skrajnie lewicowych ekstremistów do nasilenia ataków na kościoły katolickie, a skrajnie prawicowi ekstremiści mogą postrzegać kościoły katolickie i obiekty katolickich organizacji charytatywnych jako cele z powodu nastrojów antyimigranckich i podejmować brutalne działania.

 

Biskupi amerykańscy nawołują wiernych, aby w odpowiedzi, robili wszystko, co w ichj mocy, aby budować społeczeństwo wolne od nienawiści opowiadając się za przyrodzoną i równą godnością wszystkich ludzi oraz dając publiczne świadectwo Chrystusowemu wezwaniu do troski i współczucia dla bezbronnych oraz modląc się o pokój.

 

Biskupi także zalecili wiernym, aby podczas przebywania w domach modlitwy byli świadomi zagrożeń i zachęcali swoich proboszczów do korzystania z systemu Ochrony domów modlitwy udostępnianych przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych.

 

W raporcie prześledzono wiele trendów dotykających ludzi wiary zarówno w sferze politycznej, legislacyjnej, prawnej, jak i kulturalnej.

 

W sferze kultury w raporcie wskazano, że nastąpił wzrost nastrojów antysemickich i antymuzułmańskich, a także ciągłe akty wandalizmu i zastraszania wobec katolików i innych chrześcijan. Jako przykład biskupi wymienili decyzję drużyny baseballowej Los Angeles Dodgers o publicznym uhonorowaniu jawnie antykatolickiej grupy nienawiści zwanej Siostry Nieustającego Odpustu podczas ubiegłorocznego czerwcowego meczu Miesiąc Dumy.

 

Łącząc kwestie polityczne i prawne z wymiarem kulturowym, biskupi zwrócili uwagę na narastające kontrowersje w szkołach wokół ideologii genderowej oraz tożsamości płciowej. Ich zdaniem debata ta przejawia się w szkołach intensywniej niż w jakimkolwiek innym [obszarze]. Sytuacje te nadały impet naciskom na wybór szkoły, ponieważ religijni rodzice szukają środowisk szkolnych zgodnych ze swoimi przekonaniami. Doprowadziło to jednak do większej liczby batalii prawnych, ponieważ niektóre stany, takie jak Kolorado oraz takie grupy jak Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich i inne, podjęły działania w celu uniemożliwiania przyznawania szkołom religijnym jakichkolwiek funduszy publicznych.

 

Atakujący twierdzą, że szkoły dyskryminują ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Ponadto co najmniej trzy stany – Waszyngton, Vermont i Delaware – wprowadziły ustawy eliminujące przywilej duchownych i penitentów, co potencjalnie ma wymusić na księżach łamanie tajemnicy spowiedzi pod groźbą konsekwencji prawnych – podano w raporcie.

 

Podziały w obu izbach Kongresu USA powstrzymały podejmowanie wielu działań, pozytywnych lub negatywnych, dotyczących wolności religijnej. Jednak kilka projektów ustaw, które są procedowane w Kongresie, rzeczywiście stwarza poważne zagrożenie dla praw religijnych, jeśli kiedykolwiek zostałyby uchwalone.

 

Biskupi stwierdzili, że największe zagrożenie dla wolności religijnej, jakie obecnie jest procedowane w Kongresie stwarza ustawa o równości z 2023 r. W raporcie podkreślono, że projekt ustawy o równości to szeroko zakrojone propozycje prawne, które prawdopodobnie wymagałyby finansowania aborcji przez podatników, zmuszałyby religijnych lekarzy i szpitale do ich przeprowadzania oraz wymuszały na pracodawcch uwzględniania aborcji w ubezpieczeniach swoich pracowników, nakładały na lekarzy obowiązek sugerowania dzieciom operacji zmiany płci czy groziły rodzicom pozbawieniem praw do opieki nad dziećmi, jeżeli sprzeciwiają się zmianie ich płci i wiele innych.

 

Ponadto w raporcie odnotowano wysiłki niektórych Republikanów mające na celu uchylenie ustawy FACE o swobodnym dostępie do wejść placówek aborcyjnych, która, jak stwierdzili biskupi, niemal wyłącznie była wykorzystywana dla ochrony placówek aborcyjnych, ale nigdy w celu zapewnienia bezpieczeństwa katolickim poradniom pro-life.

 

Nierówne egzekwowanie ustawy FACE od dawna było zauważane, ale ponownie zwrócono na nie uwagę w 2023 r., ponieważ coraz częstsze ataki na centra pomocy pro-life dla kobiet brzemiennych w dużej mierze pozostawały bezkarne, a niektóre działania podejmowane przeciwko modlącym się w proteście przed placówkami aborcyjnymi wydawały się bezzasadnie surowe – stwierdzili biskupi.

 

Zwrócili też uwagę na sytuację, gdy uzbrojeni agenci brygady antyterrorystycznej FBI wtargnęli do domu katolika i ojca rodziny Marka Houcka aktywnego, pokojowego obrońcy życia.

 

W raporcie umieszczono także przestrogi przed kolejnymi zmianami prawodawstwa, jak ustawa o zabezpieczeniu granicy i ustawa o ochronie funduszy federalnych przed handlem ludźmi i przemytem ludzi, które ograniczyłyby zdolność Kościoła do niesienia pomocy w obliczu kryzysu humanitarnego na południowej granicy poprzez ograniczenie przekazywania funduszy na rzecz takich grup, jak Katolicka Organizacja Charytatywna.

 

W raporcie również wskazano kilka rozporządzeń wydanych w 2023 r. przez administrację prezydenta Bidena, które wprowadziły kluczowe rozwiązania naruszające prawo do wolności wyznania. Wśród nich znajduje się wydanie zgody przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Humanitarnej USA na szerokie udostępnianie pigułki aborcyjnej oraz regulacja Komisji ds. Równych Szans w Zatrudnieniu, które wymuszają na pracodawcach wyznaniowych obowiązkowe stosowanie udogodnień dla pracowników w przeprowadzaniu i finansowaniu aborcji, antykoncepcji i sterylizacji.

W raporcie wspomniano także o notatce FBI z Richmond, która wyciekła w styczniu 2023 r. i ujawniła dowody, że kilka biur FBI prowadziło dochodzenia i inwigilację niektórych parafii katolickich, które w tych dokumentach operacyjnych zostały opisane jako radykalnie tradycjonalistycznie katolickie sympatyzujące z ekstremistycznymi przekonaniami ideologicznymi. i brutalną retoryką.

Raport odnotowuje także dwa zwycięstwa na rzecz wolności religijnej w Sądzie Najwyższym, które pomogły w umocnieniu praw religijnych w sferze publicznej.

Podsumowując biskupi stwierdzili, że nadchodzący rok będzie wiązał się z poważnymi zagrożeniami naruszania praw religijnych Amerykanów, co prawdopodobnie ulegnie dalszemu zaostrzeniu w obliczu kampanii roku wyborczego, zwłaszcza ze względu na nacisk na aborcję, ideologię gender oraz imigrację.

Wspomóż obronę życia

Według biskupów największym zagrożeniem prawnym dla wolności religijnej, przed którym staną Amerykanie w nadchodzącym roku, będzie zmiana przepisów federalnych, znana jako sekcja 1557, która może zostać narzucona przez Departament Zdrowia i Pomocy Humanitarnej, co prawdopodobnie nałoży na lekarzy obowiązek przeprowadzania procedur zmiany płci oraz wykonywania aborcji. Ponadto wydaje się mieć szczególnie na celu zmuszenie katolickich szpitali i religijnych pracowników służby zdrowia do przeprowadzania szkodliwych procedur zmiany płci, w tym na dzieciach.

Inne nadchodzące poważne zagrożenia dla wolności religijnej, na które zwraca uwagę raport Konferencji Biskupów USA, obejmują rozporządzenia federalne, które mogą zmusić szpitale katolickie do przeprowadzania operacji zmiany płci i dokonywania aborcji, tłumienia wypowiedzi religijnych na temat małżeństwa i różnic seksualnych oraz wprowadzić groźby wobec religijnych organizacji charytatywnych pomagających migrantom na południowej granicy, a także nowe rozporządzenie federalne nakładające na pracodawców obowiązek udzielania pracownikom płatnego urlopu w celu przeprowadzenia aborcji.

Biorąc pod uwagę, że ochrona wolności religijnej jest zabezpieczona w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, sytuacja, na którą zwracają uwagę amerykańscy biskupi, jest szokująca i bardzo poważna.

 

Źródło: CNA. według art. Petera Pinedo, opracowanie własne – 16 stycznia 2024 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.