Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Zgodnie z założeniami programowymi prezydenta Bidena jego administracja usiłuje zakazać chrześcijanom adopcji i opieki zastępczej nad dziećmi, o ile nie zaakceptują radykalnego programu zmiany płci i innych postulatów środowiska LGBTQ+.

Zgłaszane są kolejne przypadki odmowy prawa do adopcji wobec chrześcijańskich rodziców. Sprawa stała się na tyle poważna, że 11 stycznia br. sześciu republikańskich senatorów zwróciło się z oficjalną petycją do Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Administracji (HHS) protestując przeciwko wprowadzanej zasadzie, która ma na celu wymuszenie na potencjalnych rodzicach przestrzegania postulatów ruchu LGBTQ+.

- Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie w związku z informacją o propozycji zatwierdzenia przepisów (…), które nałożyłyby na legislatury poszczególnych stanów nowe wymagania, które zawęziłoby pulę rodzin kwalifikujących się do opieki zastępczej.– napisali senatorowie do Xaviera Becerry sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS):

Propozycja ta wprowadza zasadę, że każdy opiekun pieczy zastępczej, który nie zaakceptuje orientacji seksualnej dziecka lub jego płci różniącej się od płci biologicznej, utrwala zachowania negatywne i dopuszcza się przemocy wobec dziecka, więc jego prośba o adopcję lub opiekę zastępczą musi zostać odrzucona z powodu braku wsparcia zdrowia i dobrego samopoczucia dziecka.

Jeżeli propozycja ta zostanie uchwalona, jeszcze bardziej obciąży system opieki nad dziećmi i podważy zdolność stanów do zapewniania bezpiecznych, stabilnych i kochających domów naszym najbardziej bezbronnym dzieciom – podkreślono w piśmie.

Republikańscy senatorowie zwracają także uwagę, że zasada ta zmusi stany do przyjęcia skrajnej, genderowej ideologii płci przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu dziecka w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.

Podkreślają także, że Kongres USA celowo przekazał stanom władzę do podejmowania podobnych decyzji, ale Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) uzurpuje sobie prawo do narzucenia własnej wykładni ideologicznej.

Senatorowie zwrócili także uwagę, że wprowadzenie proponowanej zasady naruszałoby wolność religijną wielu potencjalnych rodziców adopcyjnych lub zastępczych, którzy ze względów wyznaniowych nie akceptują ideologii LGBTQ+: Propozycja HHS stawia rodziny zakonne i opiekunów wyznaniowych w sytuacji, w której zostaliby uznani za nienadających się do podejmowania pieczy zastępczej, pomimo ich wieloletnich osiągnięć w doskonaleniu służby i otaczania miłością wszystkich dzieci potrzebujących pomocy.

 

Senatorowie przytaczają dane wskazujące, że po wykluczeniu rodzin wyznaniowych zmniejsza się liczba dobrych domów. Na przykład Boston robi to już od 2006 roku – wskazali senatorowie. Rok później odsetek dzieci, które opuściły pieczę zastępczą w Massachusetts, wzrósł o ponad 50% i nie powrócił do poziomu sprzed 2006 roku.

 

Zwrócili także uwagę, że proponowana zasada narusza wolność religijną wielu potencjalnych rodziców zastępczych, którzy ze względów religijnych nie akceptują aspektów ideologii gender i programów LGBTQ+.

 

Podkreślają, że przyjęcie propozycji HHS postawiłoby rodziny zakonne i opiekunów religijnych w sytuacji, w której zostaliby uznani za nie nadających się do sprawowania pieczy zastępczej, pomimo ich wieloletnich osiągnięć w doskonaleniu służenia i kochania wszystkich dzieci potrzebujących pomocy.

 

Senatorowie przytoczyli dane wskazujące, że po wykluczeniu dostawców usług wyznaniowych zmniejsza się liczba dobrych domów. Na przykład Boston przestał współpracować z podmiotami wyznaniowymi już 2006 r. Rok później odsetek dzieci, które opuściły pieczę zastępczą w Massachusetts, wzrósł o ponad 50% i nie powrócił do poziomu sprzed 2006 roku.

 

Każde dziecko zasługuje na rozwój w bezpiecznej, kochającej i stabilnej rodzinie! – podsumowano w petycji. Z powyższych powodów wzywamy do natychmiastowego unieważnienia proponowanej regulacji.

 

Administracja Stanów Zjednoczonych ds. Dzieci i Rodzin (ACF), która jest wydziałem HHS, zaproponowała tę regulację 28 września 2023 r. CatholicVote już w listopadzie ubr. informował, że pierwszym wymogiem [proponowanej regulacji] jest zasada, że rodzina zastępcza musi stworzyć środowisko wolne od wrogości, złego traktowania lub przemocy ze względu na status LGBTQI+ dziecka.

 

Pod pojęciem wrogości, złego traktowania i znęcania się ACF definiuje nieuzasadnione ograniczanie lub odmawianie dziecku możliwości wyrażania swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej, a także wszelkie próby zmieniania orientacji seksualnej dziecka. …

 

Kolejnym warunkiem jest przeszkolenie rodzin zastępczych w odniesieniu do dzieci, które mogą się identyfikować jako LGBTQ+, aby były przygotowane i posiadały odpowiednią wiedzę oraz umiejętności w celu zaspokojenia potrzeb dziecka związanych z jego samoidentyfikującą się orientacją seksualną, tożsamością płciową i ekspresją płciową.

 

- To nie tylko jest atak na chrześcijan, ale na same dzieci – napisał w obowiązującym komentarzu Tom McClusky dyrektor ds. rządowych Catholic Vote. System pieczy zastępczej zależy od osób i organizacji wyznaniowych oraz w niektórych stanach, na przykład w Nowym Meksyku, każda agencja zajmująca się umieszczaniem dzieci w placówkach prywatnych jest chrześcijańska.

Wspomóż obronę życia

Niestety, pod rządami administracji Bidena wartości moralne i religijne są atakowane przez niekończące się dążenie skrajnej lewicy do wspierania programu LGBTQ+. Walczymy z przebudzoną ideologią płci i polityką zaimkową administracji Bidena – dodał senator. Ich nowa, zaproponowana zasada ma na celu wykluczenie wyznaniowych instytucji pieczy zastępczej z pomagania dzieciom w potrzebie – podkreśla senator Marshall.

 

To nie pierwszy raz, kiedy sen. Marshall podejmuje próbę powstrzymania nowych regulacji, proponowanych przez administrację prezydenta Bidena, która ma na celu wspieranie ruchu LGBTQ. We wrześniu ubr. przedstawił propozycję (ostatecznie odrzuconej) uchwały, która miała na celu zastopowanie regulacji, proponowanej przez Departament Rolnictwa (USDA), o wstrzymywania finansowania obiadów dla uczniów w szkołach, które nie przyjęły polityki zmiany płci (pro-trans).

 

Źródło: Catholic Vote/ Life News, wg. art. Joshuy Mercera, opracowanie własne – 12 stycznia 2024 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.