Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Krańcowo proaborcyjna profesor prawa, Sarah Cleveland, uzyskała duże poparcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa, dzięki czemu od lutego 2024 roku rozpocznie dziewięcioletnią kadencję w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości.

Wybrano ją pomimo olbrzymiego protestu organizacji pro-life z całego świata. .

Wcześniej prezydent Biden wytypował Sarah Cleveland na swojego głównego doradcę prawnego w Departamencie Stanu USA, co zostało udaremnione przez organizacje pro-life, które ostrzegły republikańskich senatorów o jej krańcowej postawie proaborcyjnej, czego dowodem była jej działalność, gdy pełniła funkcję członka Komisji Praw Człowieka ONZ.

W 2018 roku Cleveland i jej współpracownicy, w ramach Komisji Praw Człowieka ONZ, przygotowali kontrowersyjną decyzję, znaną jako Komentarz ogólny nr 36. Uznano w nim aborcję za międzynarodowe prawo człowieka w ramach klauzuli prawo do życia zawartej w Traktacie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Należy podkreślić, że Cleveland i jej współpracownicy nie mają uprawnień do zmiany tego typu traktatów. Zrobili to jednak, chociaż w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych nie ma żadnej wzmianki na temat aborcji. Przyjęcie Komentarza ogólnego nr 36 dało impuls organowi monitorującemu Traktat do wywarcia nacisku na wszystkie kraje będące stronami tego paktu, aby zalegalizowały aborcję.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym ONZ z siedzibą w Hadze. Powstał w 1945 w celu rozstrzygania sporów prawnych pomiędzy państwami oraz wydawania opinii doradczych organom ONZ. Działa według własnego statutu, który opiera się na statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej oraz stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Składa się z 15. członków.

Wspomóż obronę życia

Eksperci prawni strony pro-life są przekonani, że prof. Cleveland będzie wykorzystywać swoją pozycję w Trybunale w celu promowania aborcji i praw LGBTIQ+ w krajach, w których prawa zabraniają aborcji i małżeństw osób tej samej płci.

Kraje nominowały dziewięciu kandydatów do pięciu stanowisk w Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Zgodnie z procedurami ONZ głosowanie odbywało się jednoczesne w Zgromadzeniu Ogólnym i w Radzie Bezpieczeństwa. Pierwsze – w Zgromadzeniu Ogólnym było rozstrzygające, gdyż pięciu kandydatów uzyskało większość bezwzględną wymaganą większością 97 na 193. Cleveland uzyskała drugą pozycję pod względem liczby głosów – 135, ustępując jedynie kandydatowi z Meksyku. W Radzie Bezpieczeństwa głosowanie wymagało pięciu głosów poparcia, aby było uznane za rozstrzygające.

W przypadku tego typu wyboru nie obowiązuje prawo weta. Głosowania w obu izbach były tajne. Pomimo otrzymania niezbędnej liczby głosów, jedna trzecia państw członkowskich ONZ nie poparła Cleveland.

W zeszłym miesiącu do państw członkowskich rozesłano petycję kwestionującą tę decyzję, podpisaną przez ponad 350 organizacji pro-life z ponad 80 krajów. Ostrzeżono w niej, że Cleveland jest proaborcyjną globalistką i działaczką sądową, która jest przekonana, że traktaty międzynarodowe są żywymi instrumentami, a międzynarodowi eksperci mogą tworzyć nowe zobowiązania w zakresie praw człowieka niezależnie od decyzji suwerennych państw.

Organizacje pro-life uważają, że międzynarodowe zobowiązania nałożone przez prawników przeważą każdą decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek sądu krajowego na świecie.

Biały Dom odpowiedział na tę krytykę, na początku listopada wydając popierające oświadczenie prezydenta Bidena. Zdecydowanie popieram kandydaturę prof. Sarah Cleveland na członka Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości… Cleveland, utalentowana badaczka i ekspertka prawa międzynarodowego, jest przywiązana do zasad, które od dawna leżą u podstaw Trybunału: niezawisłości sędziowskiej, dyscypliny i człowieczeństwa.

 

Źródło: C-Fam, opracowanie własne – 17 listopada 2023 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.