Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

     Niemieccy biskupi są przekonani, że ochrona życia nienarodzonych powinna być nadal chroniona przez prawo karne. Planowana przez niemiecki rząd regulacja poza kodeksem karnym nie gwarantowałaby w wystarczającym stopniu wymaganej konstytucyjnie ochrony życia poczętego, czytamy w ośmiostronicowym oświadczeniu niemieckiego episkopatu przygotowanym pod zaczynające się dziś na ten temat w niemieckim parlamencie obrady.

Biskupi wyjaśniają w nim, że prawo kobiety ciężarnej do samostanowienia jest słusznie podkreślane w aktualnej debacie. Życie nienarodzone może być bowiem chronione tylko razem z kobietą, ale – zaznaczają biskupi – także Federalny Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wzywał do takiej samej ochrony życia nienarodzonego.

Dalej piszą oni: Życie prenatalne jest od samego początku życiem indywidualnym, które zgodnie z chrześcijańskim poglądem ma prawo do takiej samej ochrony swojego życia i do takiej samej godności.

Niemieccy biskupi są zaniepokojeni, że planowana regulacja poza kodeksem karnym porzuci ochronę życia nienarodzonego.

W ekspertyzie dla komisji parlamentarnej zwracają uwagę, iż nie jest prawdą, jakoby obecna sytuacja prawna kryminalizowała lub stygmatyzowała kobiety, które zaszły w ciążę i rozważają aborcję, albo też lekarzy, którzy ją wykonują.

Wg nich nie jest także oczywiste, że sytuacja prawna i faktyczna ciężarnych kobiet ulegnie poprawie w wyniku usunięcia odpowiedniego paragrafu z kodeksu karnego. Poprawa sytuacji kobiet w niechcianej ciąży wymagałoby raczej „innych wysiłków ze strony społeczeństwa i państwa opiekuńczego”.

Ponadto biskupi wzywają do uwzględnienia w debacie, w jaki sposób mogą być lepiej chronione nienarodzone dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność.

Oświadczenie skierowane jest do rozpoczynającej dziś pracę parlamentarnej komisji ekspertów powołanej przez niemiecki rząd. Ma ona wyjaśnić, czy – a jeśli tak, to pod jakimi warunkami – możliwa jest regulacja aborcji poza kodeksem karnym. Niedawno Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) oświadczył, że pod pewnymi warunkami może sobie wyobrazić regulację poza prawem karnym.

Obecnie wg niemieckiego kodeksu karnego aborcja jest nielegalna. Pozostaje ona jednak niekaralna, jeśli zostanie przeprowadzona w ciągu pierwszych dwunastu tygodni ciąży. Ponadto kobieta musi wcześniej otrzymać poradę; między poradą a aborcją muszą upłynąć co najmniej trzy dni. Aborcja jest legalna po gwałcie oraz w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego kobiety ciężarnej.

Wszystkie partie rządzące (SPD-Zieloni-FDP) w swoich programach wyborczych zapowiedziały liberalizację niemieckiej ustawy aborcyjnej.

[Za:vaticannews.va/Tomasz Kycia,Berlin, zdj. Unsplash/ShanonPitter]

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.