Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Wspaniała wiadomość: Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (AMA) podtrzymało swój sprzeciw wobec wspomaganego samobójstwa i eutanazji.

Jest to ogromne zwycięstwo, gdyż delegaci AMA podczas głosowania odrzucili próbę zmiany kodeksu etycznego, aby wspierał samobójstwo wspomagane lub stał się neutralny w tej kwestii. Zanegowali także próbę zmiany terminologii z samobójstwa wspomaganego na pomoc medyczną w umieraniu (MAiD).

Dotyczy to przede wszystkim lekarzy, stażystów medycyny i studentów, którzy mają obowiązek bezpośredniej współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Medycznym.

Koalicja na Rzecz Zapobiegania Eutanazji (EPC) była pierwszą grupą, która 10 października zaalarmowała, że podczas spotkania Izby Delegatów AMA w Maryland (10–14 listopada 2023 r.) ma się odbyć debata nad oficjalnym stanowiskiem wobec wspomaganego samobójstwa i eutanazji.

Podczas obrad zgłoszono 50 projektów uchwał, z czego dwa dotyczyły wspomaganego samobójstwa i eutanazji. Niektóre z nich postulowały wsparcie, inne neutralność, jeszcze inne odrzucenie propozycji. Oczywistym było, że projekty wspierające eutanazję i samobójstwo wspomagane są sprzeczne z Przysięgą Hipokratesa, którą składają lekarze.

Pojawiały się także postulaty, aby zmienić definicję na pomoc medyczną w umieraniu (MAiD), co w praktyce oznacza legalne uśmiercanie pacjenta na jego życzenie profesjonalnie zadawane przez lekarza. Pokazuje to współczesne trendy w medycynie, gdzie zadawanie śmierci zaczyna być traktowane jako terapia medyczna i obowiązek lekarza, tak jak to dzieje się w sąsiedniej Kanadzie.

Wspomóż obronę życia

Alex Schadenberg, dyrektor wykonawczym Koalicji na rzecz Zapobiegania Eutanazji, wyraził podziękowanie wobec wielu pracowników służby zdrowia, którzy zareagowali na alert zgłoszony przez jego organizację i wytrwale działali w celu pokonania proeutanazyjnych zapisów proponowanych w Rezolucji AMA w punktach 4 i 5.

Źródło: Life News / Koalicja na rzecz Zapobieganiu Eutanazji – Alex Schadenberg, opracowanie własne – 13 listopada 2023 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.