Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Nuncjusz apostolski i stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku, abp Gabriele Giordano Caccia, w oświadczeniu skierowanym do Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ bronił praw nienarodzonych dzieci podczas dyskusji na temat promowania i ochrony praw dziecka.

Stwierdził, że promocji i ochrony praw dziecka nie można oddzielać od środków wspierających i wzmacniających rodzinę, ponieważ „rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa”, jak zapisano w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Z tego powodu wszelka dyskusja na temat praw dziecka musi być powiązana z rodziną.

Arcybiskup Caccia opisał, w jaki sposób społeczeństwo, wspierające ochronę dziecka, promuje dobro rodziny wyjaśniając, w jaki sposób rozwój dziecka, jego poczucie tożsamości i przynależności, zdrowie, wychowanie oraz sukces w dorosłym życiu są ściśle powiązane z zasobami, które znajdują się w dyspozycji rodziny. Nalegał też, aby decydenci uchwalali takie programy, które bardziej wspierają i uzupełniają matki i ojców, niż ich zastępują.

Zacytował preambułę Konwencji o Prawach Dziecka: Dziecko potrzebuje szczególnej troski i opieki, w tym odpowiedniej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu.

Opisał też funkcjonowanie współczesnego wymiaru opieki medycznej, gdzie dziecku w okresie prenatalnym zapewnia się leczenie ratujące życie, a jednocześnie na skutek aborcji uśmierca się ok. 73 mln poczętych dzieci rocznie. Wśród tych zabijanych dzieci są dziewczynki, których życie zostaje przerwane po badaniach prenatalnych przeprowadzanych w celu identyfikacji płci. Ofiarami są także dzieci niepełnosprawne na skutek legalnej aborcji eugenicznej.

Arcybiskup Caccia ubolewał nad promowaną obecnie reprodukcją wspomaganą, w tym zapłodnieniem pozaustrojowym (in vitro), a zwłaszcza tzw. macierzyństwem zastępczym (wykorzystywaniem surogatek).

Wspomóż obronę życia

To redukuje dziecko do poziomu zwykłego przedmiotu, który ma służyć do zaspokajania potrzeb i oczekiwań dorosłych. Nie można pomijać faktu, że dziecko jest Darem, który należy przyjąć i pielęgnować. Praktyki te są niezgodne z poszanowaniem godności i praw dziecka – dodał.

Podkreślił też, że dziecko nie jest własnością innego człowieka, która mu się należy, ale jest Darem i dlatego zasługuje, aby je pielęgnować, otoczyć opieką i chronić od najwcześniejszych chwil jego życia. – Trzymając się tego mocnego fundamentu, możemy osiągnąć poszanowanie godności i praw każdego ludzkiego dziecka.

 

Źródło: Life News, wg info Marie Smith, opracowanie własne– 17 listopada 2023 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.