Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Sąd federalny orzekł, że władze stanu Nowy Jork nie mają prawa do żądania od zakonu Sióstr Życia udostępniania ich urzędnikom wrażliwych danych prywatnych, dotyczących działalności sióstr oraz kobiet w ciąży, którym pomagają.

Siostry dla życia to wyjątkowy zakon założony przez śp. kardynała Johna O’Connora, abp. Nowego Jorku. Siostry Życia prowadzą doradztwo i pomoc bezpośrednią dla kobiet w ciąży w trudnych sytuacjach życiowych.

We wrześniu 2022 roku zakon pozwał urzędników stanowych z powodu zarządzenia, które zezwalało Stanowemu Departamentowi Zdrowia prowadzenie inwigilacji w centrach pomocowych pro-life poprzez żądanie udostępniania dokumentów wewnętrznych i prywatnych informacji na temat kobiet w ciąży oraz działań zakonu.

Orzeczenie sądu federalnego wydane w środę 8 listopada „nakazuje urzędnikom, aby nie podejmowali żadnych działań egzekucyjnych wobec Sióstr Życia z powodu odmowy ze strony zakonu podporządkowania się jakimkolwiek ankietom, żądaniom udostępnienia wewnętrznych dokumentów lub informacji. (...) Uprawnienia Departamentu Zdrowia do żądania danych i informacji zgodnie z zarządzeniem oraz do podejmowania w związku z tym wszelkich działań egzekucyjnych wygasają – czytamy w postanowieniu.

Siostra Maris Stella, matka generalna Sióstr Życia, stwierdziła w wydanym oświadczeniu: Jesteśmy wdzięczne za to zwycięstwo, które chroni nasze prawo do dalszego podtrzymywania i obrony piękna i siły kobiet (...) Naszym przywilejem jest towarzyszenie każdej kobiecie, która do nas przychodzi i solidaryzowanie się z nią, pomagając jej poruszać się w wolności, a nie w strachu. W ciągu ponad 30 lat służenia kobietom w stanie Nowy Jork nauczyłyśmy się, że tak naprawdę kobieta potrzebuje być dostrzeżona, wysłuchana oraz dotknąć wiary, dlatego staramy się zapewniać niezbędne pomoc emocjonalną, praktyczną i wsparcie duchowe, aby mogła się rozwijać – kontynuowała.

- Jesteśmy powołane, aby nieść nadzieję, pocieszenie i radość kobietom, które czują, że nie mają dokąd się zwrócić. Orzeczenie sądu będzie nas chronić, gdy będziemy kontynuować naszą służbę”.

Zarządzenie z 2022 roku było skierowana szczególnie przeciwko centrom pomocowym pro-life, zajmującym się pomocą kobietom brzemiennym w trudnych sytuacjach życiowych, szczególnie przeciwko tym, które zapewniają doradztwo i pomoc materialną, ale działają w kierunku ocalenia poczętego dziecka i nie kierują kobiet na aborcję.

W pozwie złożonym przez Siostry Życia podkreślono, że zarządzenie to pozwala urzędnikom stanowym na dostęp na ujawnianie prywatnych informacji bez nakazu i bez powodu, aby podejrzewać, że organizacja narusza jakiekolwiek prawo. Zdaniem prawników, prowadzących tę sprawę w sądzie, nakaz ten stanowi naruszenie zabezpieczeń zawartych w Czwartej Poprawce przed nieuzasadnionymi przeszukaniami i zajęciami. W pozwie argumentowano także, że żądanie ujawniania tych informacji narusza ochronę wolności słowa i wolności wyznania, które wynikają z Pierwszej Poprawki Konstytucji Stanów Zjednoczonych, podkreślając, że sprzeciw Sióstr Życia wobec aborcji jest kwestią wiary i doktryny zakonu.

Wspomóż obronę życia

W pozwie argumentowano także, że udostępnianie prywatnych informacji zaszkodziłoby misji zakonu, ponieważ są to relacje oparte na zaufaniu i pewności kobiet w ciąży, że są naruszane ich prawa do prywatności przez wymuszanie przez władze dostępu do dokumentów i informacji o nich oraz o ich rozmowach prowadzonych z siostrami.

Mark Rienzi, prezes i dyrektor generalny organizacji prawniczej Becket Law, która reprezentowała siostry w sądzie, w swoim oświadczeniu nazwał orzeczenie sądu w tej sprawie wielkim zwycięstwem. – Ten wyrok jest zwycięstwem Sióstr Życia i kobiet, którym służą – powiedział Rienzi.

- Władze nigdy nie powinny uchwalić tego prawa! Jesteśmy usatysfakcjonowani, że ta sprawa kończy się orzeczeniem sądu federalnego nakazującym władzom stanowym pozostawienie sióstr w spokoju, dopóki wykonują swoją ważną pracę – dodał.

Jednakże chociaż orzeczenie sądu chroni Siostry Życia przed ingerencją władz stanowych nie odnosi się do legalności samego prawa wobec innych organizacji. Dotyczy wyłącznie Sióstr Życia, ale nie zmusza władz stanowych do zmiany swojej polityki ani nie zmusza urzędników, aby przyznali się do naruszania prawa lub niewłaściwego postępowania.

 

 

Źródło: CNA, opracowanie własne – 10 listopada 2023 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.