Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Dziewcząt, podstawowa agenda ONZ – Komisja ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) – wydała oświadczenie, w którym 27 razy wymieniono aborcję jako najważniejszy czynnik dobrego samopoczucia i rozwoju dziewcząt.

Pojawiło się ideologicznie motywowane twierdzenie, że o ile młode dziewczyny nie będą miały wolnego dostępu do aborcji, nie będą stanie prowadzić satysfakcjonującego życia ani osiągnąć swojego pełnego potencjału.

Eksperci CEDAW wręcz twierdzą, że o ile nie zostanie zapewniony powszechny dostęp do aborcji, dyskusja na temat jakichkolwiek innych praw może być bezwartościowa. Stwierdzają również, że „dostęp… do bezpiecznej i wysokiej jakości aborcji jest prawem człowieka na mocy prawa międzynarodowego, szczególnie istotnym dla dziewcząt.

Twierdzenie to nie opiera się na żadnej rezolucji, konsensusie czy traktacie międzynarodowym, w którym oficjalnie i zgodnie z prawem uznano by swobodę aborcji za prawo człowieka – inaczej mówiąc jest to bezprawne uznanie prawa człowieka do zabijania człowieka, jeżeli znajduje się w prenatalnym okresie rozwoju. Ponadto stwierdzenie, że aborcja może być bezpieczna jest dalekim od prawdy chwytem propagandowym.

Komisja ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet odniosła się jedynie do Programu Działania Szczytu Ludnościowego w Kairze z roku 1995 usiłując wmówić, że jest on podstawowym dokumentem, w którym uznano aborcję za międzynarodowe prawo człowieka. Nie jest to jednak prawda, gdyż w dokumencie z kairskiej konferencji stwierdzono jedynie, że aborcja jest tematem, który może być poruszany wyłącznie w ustawodawstwie krajowym oraz że w żadnym wypadku nie powinna być promowana jako metoda planowania rodziny.

W ostatnim czasie wiele organów i agencji traktatowych ONZ, w tym UN Women (ds. Kobiet – podmiot ONZ na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet), poświęcają nieproporcjonalnie dużo czasu i zasobów na wsparcie dla dziewcząt w przerywaniu niechcianej ciąży. Jednocześnie wszystkie inne działania pomocowe w celu poprawy dostępu dziewcząt do edukacji, wody, urządzeń sanitarnych, żywności i innych niezbędnie potrzebnych świadczeń humanitarnych często są traktowane drugoplanowo.

Sprawozdanie z kontroli inicjatywy pod nazwą Spotlight w ramach partnerstwa między Unią Europejską a ONZ na rzecz położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt, wykazało, że inwestycja UE w wysokości 505,6 mln euro wywarła niewielki wpływ na sytuację, i nie uzasadnia swojej wartości w stosunku do wydanych środków finansowych. Koszt ten wyniósł 173,7 mln dolarów wsparcia dla organizacji działających na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w krajach rozwijających się, z których wiele angażowało się w orzecznictwo i prace legislacyjne na rzecz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (aborcji).

Podczas wydarzenia towarzyszącego Światowemu Szczytowi Zdrowia, który był poświęcony nowemu programowi zdrowia kobiet kilku panelistów wyraziło zaniepokojenie faktem, że obecne rozumienie zdrowia kobiet nieproporcjonalnie skupia się na zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym i nie uwzględnia niezliczonej liczby podstawowych potrzeb zdrowotnych kobiet.

Wspomóż obronę życia

W oświadczeniu CEDAW także pominięto dyskusję na temat roli rodziny w wychowaniu dziewcząt i w ogóle nie wspomniano o wpływie matki i ojca na życie dzieci oraz o prawach rodziców. W całym dokumencie tylko dwukrotnie pojawia się słowo rodzina – raz w odniesieniu do tzw. planowania rodziny, a drugi raz w ramach potępienia przemocy ze względu na płeć, którą popełniają członkowie rodziny.

Podczas kilku niedawnych wydarzeń na terenie ONZ, poświęconych prawom kobiet, uczestniczki kolejnych paneli roboczych świadomie przedstawiały rodzinę w bardzo negatywnym świetle, określając ją jako jednostkę opresyjną i patriarchalną, w której od dziewcząt oczekuje się wykonywania nieodpłatnej pracy domowej ze szkodą dla ich aspiracji edukacyjnych i zawodowych.

W przeciwieństwie do tych poglądów podczas spotkania ONZ na temat praw dziecka kilka państw członkowskich, w tym Nigeria, Demokratyczna Republika Konga i Stolica Apostolska, wydały oświadczenia dotyczące roli rodziny w rozwoju chłopców i dziewcząt oraz potrzeby większego uznania społecznego i ochrony rodzin.

Stolica Apostolska stwierdziła: Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczną i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. Dlatego też każda dyskusja na temat praw dziecka musi być powiązana z prawami rodziny.

 

Źródło: C-FAM, opracowanie własne – 19 października 2023 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.