Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Podczas dwóch kolejnych rozpraw w dniach 16 i 17 października br. Sąd Najwyższy Indii w ciągu 24 godzin wydał negatywne orzeczenia w dwóch kolejnych sprawach: pierwszej – dotyczącej późnej aborcji oraz drugiej – legalizacji małżeństw jednopłciowych.

Pierwszy wyrok dotyczył wniosku matki dwójki dzieci o zezwolenie na dokonanie aborcji w 27. tygodniu ciąży. Sąd Najwyższy w swoim wyroku odrzucił ten wniosek podtrzymując prawo do życia dziecka w okresie prenatalnym. W Indiach aborcja na żądanie jest legalna do 24. tygodnia ciąży. Przerwanie bardziej zaawansowanej ciąży wymaga medycznego uzasadnienia, że jej kontynuowanie stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki czy jej dziecka.

Następnego dnia 17 października Sąd Najwyższy Indii wydał negatywny wyrok dla legalizacji małżeństw jednopłciowych. Werdykt został wydany w pięcioosobowym składzie z z wynikiem głosowania 3 do 2. Przewodniczący składu sędziowskiego Dhananjaya Yeshwant Chandrachud poparł odrzucenie wniosku o legalizację małżeństw jednopłciowych. zgodnie ze sprzeciwem zgłaszanym przez rząd federalny.

W uzasadnieniu wyroku SN stwierdził także, że legalizacji małżeństw jednopłciowych można dokonać jedynie na drodze zwyczajnego procesu legislacyjnego, a nie na drodze sądowej. Jakakolwiek próba podjęcia tej decyzji przez sąd byłaby równoznaczna z naruszeniem uprawnień legislatury – cytuje dziennik Indian Express English.

Wspomóż obronę życia

Indyjskie media głównego nurtu dosyć wyraźnie opowiadały się za legalizacją małżeństw jednopłciowych. Na przykład The Times of India, największy angielskojęzyczny dziennik na świecie, zamieścił 18 października artykuł wstępny zatytułowany: Rozwiązywanie węzła: czy pary tej samej płci mają takie same konstytucyjne prawa jak pary heteroseksualne? Tak! – , taka powinna być odpowiedź Sądu Najwyższego.

Wiele osób ze środowisk pro-life i prorodzinnych Indii wyraża swoją aprobatę wobec obydwóch orzeczeń SN. Antonio Carvalho, katolicki działacz pro-life, mieszkający w Belgaum, niedaleko Bombaju, oświadczył: Jesteśmy pozytywnie podekscytowani tymi dwoma wyrokami.

Konferencja Biskupów Katolickich Indii w swoim oświadczeniu prasowym wskazała, że wyrok SN potwierdza instytucję tradycyjnego małżeństwa, zakorzenioną w świętych naukach i wartościach wyznawanych przez Kościół katolicki i wiele innych wyznań. Podkreślono, że według nauczania Kościoła katolickiego małżeństwo jest związkiem wyłącznie mężczyzny i kobiety.

Biskupi indyjscy zauważyli, że związki jednopłciowe zasadniczo różnią się od Bożego planu dotyczącego małżeństwa… Jednocześnie Kościół katolicki podkreśla potrzebę traktowania osób odczuwających pociąg do tej samej płci z szacunkiem, współczuciem i wrażliwością, odrzucając wszelką niesprawiedliwą dyskryminację.

Syromalabarski Kościół katolicki, założony przez św. Tomasza Apostoła na terenie Indii, należący do wschodniosyryjskiej tradycji liturgicznej z siedzibą w Kerali i liczący obecnie ok. 4,3 mln wiernych mieszkających w Indiach, w swoim oświadczeniu z dnia 18 października br. stwierdza, że wyroki Sądu Najwyższego odmawiające prawnej legalizacji małżeństw jednopłciowych oraz zakazujące aborcji w zaawansowanej ciąży, podtrzymują godność rodziny i wartości pro-life.

Ma to duże znaczenie również w aspekcie międzynarodowym, gdyż rola Indii jako światowego mocarstwa nieustannie wzrasta z uwagi na olbrzymi wzrost gospodarczy, bazujący głównie na bogactwach naturalnych oraz dużym zaludnieniu i dzietności, co zachęca do międzynarodowych inwestycji ze względu na tanią siłę roboczą.

 

Źródło: CNA, wg artykułu Anto Akkara, kat. dziennikarza z Bangalore. opracowanie własne – 19 października 2023 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.