Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Dzieje ludzkości przebiegają od początku — i przebiegać będą do końca — poprzez rodzinę. (Jan Paweł II)

Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe: Wychowanie do życia w rodzinie (WdŻ).

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z przygotowaniem pedagogicznym. Studia odbywać się będą pod auspicjami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w cyklu jednorocznym (zajęcia w piątki i soboty), start w październiku 2023. Uruchomienie kierunku zależne jest od ilości chętnych.

Papieski Wydział Teologiczny przygotowuje się do uruchomienia bezpłatnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu wychowania do życia w rodzinie.

 • Planujemy uruchomić te studia od października 2023 r.
 • Zapisy ankietowe uruchamiamy już teraz na uczelnianej stronie IRK
 • Uwaga:
  • te studia nie będą dostępne dla osób nie mających przygotowania pedagogicznego
  • uruchomienie studiów jest uzależnione od liczby zgłoszeń oraz finansowania.

Studia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy pragną uzyskać kwalifikacje do do prowadzenia zajęć szkolnych z dziećmi i młodzieżą w zakresie przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Dlaczego te studia są potrzebne?

 • W Polsce odnotowujemy niedobory kompetentnej kadry pedagogicznej posiadającej wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć szkolnych z dziećmi i młodzieżą w zakresie przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 • Lekcje wychowania do życia w rodzinie są zajęciami wprowadzonymi do szkół na podstawie zobowiązania zawartego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Są one realizowane od klasy 4 szkoły podstawowej do klasy 3 szkoły ponadpodstawowej dla dzieci i młodzieży, a uczestnictwo uczniów w zajęciach respektuje wolę rodziców lub samych uczniów po osiągnięciu pełnoletności.
 • Szkoła ma obwiązek zorganizowania lekcji wychowania do życia w rodzinie, jednak brak nauczycieli przedmiotu w wielu przypadkach uniemożliwia szkołom realizację tego obowiązku. Jednocześnie, ze względu na niewielki wymiar godzin , możliwość rezygnacji z udziału w zajęciach i wysokie koszty zdobycia kwalifikacji, niewielu nauczycieli decyduje się na podjęcie studiów w tym kierunku.
 • Nasza Uczelnia planuje wyjść naprzeciw potrzebom w tej dziedzinie, realizując dla nauczycieli kwalifikacyjne studia podyplomowe z wychowania do życia w rodzinie, które w przypadku otrzymania finansowania ze strony państwa, byłyby bezpłatne dla uczestników.

Rekrutacja trwa do 22 września 2023. Bliższe informacje znajdziecie tutaj.

Program został zaplanowany w 7 blokach tematycznych, z których uczestnicy zaliczają egzamin końcowy.

Wszystkie informacje na stronie: Przejdź tutaj

[Za: irk.pwt.wroc.pl, niedziela.pl, zdj. Unsplash/oliver-hale]

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.