Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Parlament Europejski przyjął dziś w głosowaniu raport w sprawie nowych zasad regulujących stosowanie substancji pochodzenia ludzkiego w Unii Europejskiej. Przed zawartymi w nim zapisami przestrzegły, jeszcze przed głosowaniem, Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) oraz Biuro Katolickie w Berlinie.

Za przyjęciem raportu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego było 483 europosłów, 52 było przeciw, a 89 wstrzymało się od głosu.

We wspólnym oświadczeniu Sekretariat COMECE i Biuro Katolickie wskazały, że ta tak zwana Regulacja SoHO może mieć poważne konsekwencje ze względu na szeroką definicję „substancji ludzkiej” przedstawioną w projekcie, która może obejmować ludzkie zarodki i płody.

Niebezpieczeństwo polega na tym, że taka definicja może umniejszać godność i wartość życia ludzkiego, tworząc niedopuszczalną równoważność między embrionami i płodami a zwykłymi komórkami skóry lub osoczem krwi – wyjaśnił ks. Manuel Barrios Prieto, sekretarz generalny COMECE.

Ponadto oświadczenie obu kościelnych instytucji wyraża wątpliwości co do artykułu 58 projektu, który umożliwia i nakazuje wstępne badania genetyczne zarodków i płodów, „potencjalnie torując drogę do selekcji życia” ludzkiego. Wskazuje również potrzebę większej przejrzystości dotyczącej „uprawnień poszczególnych państw członkowskich UE do regulowania tej wysoce etycznej dziedziny”. Podkreśla, że „każde państwo członkowskie musi zachować możliwość odmowy zezwolenia na preparat SoHO [a także] jego uznania”.

Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski tekst posłuży jako jego stanowisko w ramach przygotowań do nadchodzących negocjacji trójstronnych z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej.

[Za: niedziela.pl, zdj. Unsplash///unsplash.com/@yassine_khalfalli">Yassine Khalfalli]

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.