Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Organizacja Narodów Zjednoczonych po raz pierwszy podnosi alarm dotyczący nieuchronnego i nieodwracalnego starzenia się ludzkości oraz niskiej płodności w każdym kraju. Na początku stycznia 2023 roku opublikowano oficjalny raport Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, który jest częścią Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Liczący 161 stron Raport World Population Prospects 2022: Summary of Results (Perspektywy światowej populacji 2022: Podsumowanie wyników) ostrzega, że społeczeństwa mogą stanąć w obliczu poważnych wyzwań finansowych z powodu rosnących kosztów opieki zdrowotnej i długoterminowej, konieczności wypłacania emerytur i innych kosztów wsparcia osób starszych, przy jednoczesnym zmniejszeniu się dochodów z podatków z powodu znacznego zmniejszenia liczby obywateli w wieku produkcyjnym.

Raport jednoznacznie wykazuje, że obecnie prawie wszystkie kraje doświadczają niskiej dzietności i starzenia się społeczeństw.

Raport ten jest najbardziej znanym i najbardziej wszechstronnym dokumentem ONZ na temat wyzwań, jakie przed ludzkością stawia niska płodność i starzenie się. Dla przeciwdziałania temu bezprecedensowemu kryzysowi, który już się rozpoczął, zaleca on zwiększenie wydatków na zdrowe starzenie się i wprowadzenie powszechnego dochodu podstawowego dla osób starszych (zrównanego dla wszystkich bez względu na wysokość wypracowanych emerytur). Pojawiają się spekulacje, że nowe uprawnienia dla osób starszych mogą być finansowane dzięki zwiększeniu udziału kobiet i osób starszych w sile roboczej, większej imigracji i zorientowanej na rodzinę polityce mającej na celu zwiększenie wskaźnika urodzeń, w tym urlopów rodzicielskich i dodatków na dzieci.

Główne wyniki przedstawiono w serii plików Excel, wyświetlających kluczowe wskaźniki demograficzne dla każdej grupy rozwojowej ONZ, grupy dochodów Banku Światowego, regionu geograficznego, regionu, subregionu i kraju lub obszaru Celów Zrównoważonego Rozwoju dla wybranych okresów lub dat w latach 1950- 2100. Internetowa baza danych zapewnia dostęp do podzbioru kluczowych wskaźników i interaktywnej wizualizacji danych. Po raz pierwszy szacunki i projekcje przedstawiono w jednorocznych przedziałach wieku i czasu zamiast okresów pięcioletnich.

Raport sugeruje wprowadzenie trwałej polityki zorientowanej na wsparcie rodzin, aby pomóc w zwiększeniu dzietności. Jednak całkowitym milczeniem pomija wszelkie odniesienia do metod planowania rodziny, polityki kontroli populacji czy też do zdrowia reprodukcyjnego i tzw. praw reprodukcyjnych.

Warto jednak podkreślić, że wcześniejsze raporty tego departamentu ONZ dotyczące niskiej dzietności, zawsze starały się jakoś wypośrodkować sprzeczne informacje o niskiej dzietności i starzeniu się społeczeństw wobec ciągle propagowanej polityki kontroli populacji i tzw. praw reprodukcyjnych.

Wspomóż obronę życia

W połowie stycznia br. New York Times opublikował raport o zmniejszającej się i starzejącej populacji Chin, co jest skutkiem wieloletniej, restrykcyjnej polityki jednego dziecka. Władze Chin są obecnie spanikowane kryzysem demograficznym i starają się przeciwdziałać, ale negatywne zmiany społeczne są już faktem i najprawdopodobniej są nie do cofnięcia.

Więcej informacji TUTAJ

 

Źródło: C-Fam, opracowanie własne – 20 stycznia 2023 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.