Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

W niedługim czasie mają się odbywać wybory do Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, (East African Community, EAC), międzynarodowej organizacji łączącej sześć wschodnioafrykańskich państw: Burundi, Kenię, Rwandę, Tanzanię, Ugandę oraz Sudan Południowy. Głównym celem EAC jest współpraca kulturalno-naukowa oraz szeroko pojęta integracja gospodarcza i polityczna. Głównymi organami są spotkania na szczycie głów państw lub rządów, Rada Ministrów, Komitet Koordynacyjny, Wschodnioafrykański Trybunał Sprawiedliwości, Wschodnioafrykańskie Zgromadzenie Ustawodawcze i Sekretariat.

Przed zbliżającym się wyborami Parlamentarne Forum ds. Etyki i Uczciwości (EALA) z Ugandy wezwało kandydatów na posłów do EAC, aby zadeklarowali, że będą przestrzegać wartości moralnych i kulturowych regionu podczas spodziewanych prac we Wspólnocie Wschodnioafrykańskiej nad nową wersją ustawy o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym.

Forum EALA zostało powołane dla realizacji następujących celów:

 Prowadzenie lobbingu wśród liderów na rzecz wspierania programów politycznych promujących moralność i etykę, a także dobro wspólne.

 Opowiadanie się za rozwojem narodowych wartości moralnych i etycznych w celu umocnienia fundamentu jedności, stabilności, wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu.

 Organizowanie corocznej krajowej konferencji w celu zaangażowania instytucji rządowych, mediów i organizacji religijnych dla promowania i popularyzacji narodowych wartości.

 Opowiadanie się za właściwym prawodawstwem i jego obrona oraz podejmowanie nadzoru nad wzmacnianiem wartości moralnych w Ugandzie.

 Praca z różnymi podmiotami w celu właściwej diagnozy i rozwiązań przeciwko postępującemu upadkowi moralnemu.

Spotkanie z kandydatami na posłów do EAC zorganizowano ze względu na ponownie zgłoszenie nowelizacji ustawy aborcyjnej, chociaż już dwukrotnie go odrzucono, gdyż obraża om wartości kulturowe i moralne Ugandy. Celem było zobowiązanie przyszłych posłów do EAC, że będą aktywnie sprzeciwiać się naciskom promującym aborcję i do ponownego odrzucenia tego projektu.

Forum zwraca uwagę, że ponownie zgłoszony projekt ustawy po wszystkich nieudanych próbach postanowili posłodzić jakimś popularnym zapisem, ale kiedy dokładnie się mu przyjrzycie, znajdziecie promocję aborcji i homoseksualizmu, a to nie są nasze wartości, to nie jest nasza kultura. Podkreślamy więc, że musimy z tym walczyć – powiedział Hon. James Nsaba Buturo, przewodniczący Forum EALA..

Przemawiał on podczas spotkania Forum z kandydatami na posłów Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej w czwartek, 4 sierpnia 2022 r. w budynku Parlamentu. Podkreślił, że projekt ustawy, który został odrzucony na szczeblu regionalnym i przez rządy poszczególnych krajów, nie powinien być przeredagowywany i ponownie zgłaszany na poziomie Wspólnoty.

Ustawa aborcyjną wprowadzono w EALA w 2017 roku, ale została wycofana w 2021 r. w wyniku oficjalnych sprzeciwów podczas przesłuchań publicznych w państwach członkowskich Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC). Jednak ostatnio władze Wspólnoty poinstruowały swoją Komisję Spraw Ogólnych, której przewodniczy ugandyjski poseł Hon. Denis Namara, aby ponownie przeredagować projekt ustawy.

Deputowana z Gulu City, Betty Aol Ocan, powiedziała, że ​​nie uwierzyła w uzasadnienie ustawy o legalizacji aborcji i wezwała przyszłych posłów EALA do sprzeciwu. – Ich argumentem jest to, że nasze kobiety umierają z powodu aborcji, więc proponują, aby aborcję zalegalizować tak, aby była właściwie wykonywana. Mówię nie! To tak, jakby powiedzieć: zalegalizujmy morderstwo – powiedziała Ocan.

Ekspert pro-life, ks. Jonathan Opio, stwierdził, że istnieje kilka praw, które są niedopuszczalne w Ugandzie, podkreślając, że kluczowe jest wprowadzenie powszechnego dostępu do środków antykoncepcyjnych dla dzieci bez zgody rodziców.

Antykoncepcja dla każdego, niezależnie od wieku, jest w tej ustawie bardzo jednoznaczna. Jeżeli dzieci w wieku 10. lat będą mogły legalnie uzyskać dostęp do antykoncepcji bez wiedzy i zgody rodziców, to czy nadal chronimy ich niewinność? – zapytał ks. Opio. – Przeprowadziliśmy analizę każdej klauzuli projektu ustawy i stwierdzamy, ze jej celem jest promowanie aborcji i antykoncepcji dla wszystkich – dodał.

Była posłanka z okręgu Ngora, Jaqueline Amongin, również kandydująca na posła Wspólnoty, zadeklarowała, że ​​po wyborze podejmie energiczną walkę z ustawą, która według niej ma zalegalizować nie akceptowane lokalnie praktyki. – Będę konsekwentna w obronie prawa mojego kraju – podkreśliła.

Wspomóż obronę życia

Zauważyła też, że ​​jej wcześniejsze doświadczenie we Wspólnocie Wscchodnioafrykańskiej, której była posłem, polega na tym, że nie mówi się już o aborcji, ale ludzie używają terminu zdrowie seksualne i reprodukcyjne. Robi się to w celu uzyskania akceptacji dla propozycji prawnych, które w przeciwnym razie zostałyby odrzucone.

Human Life International prowadzi liczne programy promujące cywilizację życia na terenie krajów afrykańskich. Organizacje pro-life z Tanzanii, Kenii i innych krajów tego regionu są afiliowane przy HLI i prowadzą wiele spotkań, konferencji i szkoleń, co powoduje znaczne zwiększenie świadomości )w tych społecznościach afrykańskich, gdzie postawa za życiem jest głęboko posadowiona w tradycji i kulturze.

Więcej informacji nt. presji na kraje afrykańskie ws. legalizacji aborcji TUTAJ

 

Źródło: HLI, opracowanie własne – 10 sierpnia 2022 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.