Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Rzeczypospolita opublikowała oficjalne dane dotyczące legalnych aborcji w Polsce za ubiegły rok. Wykonano ich 107, co jest najmniejszą liczbą od wejścia w życie ustawy o planowaniu rodziny w 1993 roku, gdyż w roku 2001 wykonano ich 124.
W kolejnych latach liczba ta zaczęła wzrastać z powodu upowszechnienia badań prenatalnych. Główną przyczyną był zawarty w ustawie wyjątek zezwalający na zabicie dziecka poczętego ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, czyli tzw. przesłanka eugeniczna, która stosowała zasadę, że nie każde życie jest warte przeżycia. W 2018 r. było 1076 legalnych aborcji, w 2019 r. - 1110, a w 2020 r. - ponownie 1076.  W porównaniu do lat poprzednich spadek jest aż dziesięciokrotny.

Z tych 107 legalnych aborcji przeprowadzonych w 2021 roku, 75 nadal wykonano w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, czyli nadal na podstawie przesłanki eugenicznej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wszedł w życie 27 stycznia 2021 roku, czyli przesłanka eugeniczna w styczniu jeszcze obowiązywała i z tego powodu uśmiercono 75. dzieci, podejrzanych o ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, w tym z zespołem Downa czy innymi wadami genetycznymi. Gdyby wyrok Trybunału Konstytucyjnego obowiązywał przez cały 2021 rok, w Polsce byłyby tylko 32 przypadki legalnych aborcji, ponad trzydziestokrotnie mniej niż w latach ubiegłych.

Te 32 przypadki to liczba porównywalna do lat poprzednich, wynikających z tej samej przesłanki, co wskazuje, że w polskich szpitalach nie naciągano sytuacji z pogranicza, np. zdrowia psychicznego, jak to wcześniej działo się w Hiszpanii.

Należy podkreślić, że nie wykonano żadnej aborcji z powodu poczęcia się dziecka na skutek gwałtu czy czynu zabronionego. Takich przypadków w ogóle nie zgłoszono. Wiadomo, że są one bardzo rzadkie, ale środowiska promujące aborcję zawsze starają się nimi posługiwać w celu propagandowym.

Polskie prawo chroni dziecko poczęte i jego matkę. Trybunał Konstytucyjny zgodnie z przewidywaniami, stwierdził, że zabijanie dzieci w okresie prenatalnym z powodu ich kondycji zdrowotnej jest niezgodne z Konstytucją RP, która każdemu zapewnia prawo do życia. Wyrok jest jednoznaczny i oczywisty.

Niestety wiele liberalnych mediów głównego nurtu interpretuje pozytywne dane za 2021 rok zdecydowanie bez entuzjazmu. Cytowane są wypowiedzi proaborcyjnych organizacji feministycznych, atakowany Trybunał Konstytucyjny i jego przewodnicząca Julia Przyłębska oraz powtarzane są bezpodstawne tezy opozycji o łamaniu prawa. Chodzi o wmawianie społeczeństwu przekonania, że ochrona chorych dzieci jest bezprawnie narzucona.

Co więcej pojawia się powielanie tez na temat aborcji nielegalnych, które ponoć mają być niezwykle liczne. Cytowane są oświadczenia organizacji feministycznych, które szacują, że w Polsce występuje ok. 150 tys. aborcji nielegalnych. Do tego dodawane są oświadczenia zagranicznych organizacji upowszechniających pigułkę aborcyjną, która jest bardzo niebezpieczna dla kobiet, a w Polsce nielegalna.

Należy podkreślić, że szacunki te nie mają żadnego oparcia w faktach, a są raczej swoistym koncertem życzeń i chwytów propagandowych, opierając się na procentowym udziale aborcji w krajach zachodnich w stosunku do liczby kobiet w wieku rozrodczym. To założenie nie jest prawdziwe dla Polski. Duża liczba przestępstw nie uzasadnia również zmiany prawa. Nikt nie proponuje, np. legalizacji gwałtów tylko z tego powodu, że takie dramatyczne sytuacje coraz częściej się zdarzają.

Wspomóż obronę życia

Ponadto nie sposób określić liczby nielegalnych aborcji, które są ukrywane. Brak danych jest oczywisty. Nie obserwuje się także negatywnych zjawisk wtórnych, którymi są poważne powikłania zdrowotne u kobiet.

Natomiast każdy, kto posiada informacje o dokonanym przestępstwie, ma obowiązek złożyć na ten temat doniesienie do prokuratury. Niestety sprawy te są często chowane pod dywan, a zwolenniczki aborcji coraz bardziej rozzuchwalone.

Informacja o olbrzymim spadku liczby legalnych aborcji w Polsce oznacza, że życie kilkuset dzieci zostało uratowane. To bardzo radosna wiadomość! Pozwolono się im urodzić! Niektóre z nich rodzą się zdrowe, inne otrzymują potrzebną opiekę. Ocalało wiele dzieci z zespołem Downa, Turnera itd., które inaczej się rozwijają i wymagają szczególnej opieki, ale mogą szczęśliwie żyć pełne radości i kochające.

Źródło: rp.pl/PAP/Interia, opracowanie własne – 30 lipca 2022 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.