Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Dziewiąty Sąd Apelacyjny w USA rozpatrzył odwołanie od sprawy cywilnej, wniesionej przez największego dostarczyciela aborcji, Planned Parenthood, o odszkodowanie od Davida Daleidena i Sandry Merritt, dziennikarzy śledczych, którzy ukrytą kamerą nagrali i upowszechnili filmy ukazujące nielegalny handel organami abortowanych dzieci

Podczas rozprawy obrona, która prowadzi Liberty Counsel, przedstawiła dowody, które powinny doprowadzić do uchylenia wyroku niższej instancji przez sąd apelacyjny, zarządzenia ponownego procesu i uchylenia orzeczenia o odszkodowaniu.

Sandra Merritt i David Daleiden, założyciel Centrum Postępu Medycznego (CMP), w 2015 roku, po 30 miesięcznej tajnej akcji, wyprodukowali filmy ujawniające nielegalny handel organami abortowanych dzieci przez Planned Parenthood (PP). Filmy te między innymi ukazują, jak dyrektorzy PP targują się o ceny i dyskutują, w jaki sposób zmieniać procedury aborcyjne, aby uzyskać więcej nienaruszonych narządów i lepszą cenę. Filmy te wywołały wielkie poruszenie w całych Stanach Zjednoczonych.

Podczas pierwszego procesu, który trwał sześć tygodni, a rozpoczął się 2 października 2019 roku, Sąd Okręgowy poważnie ograniczył przedstawiane przez obronę dowody, a na końcu sędzia wydał ławie przysięgłych instrukcje, jak powinni orzekać w tej kontrowersyjnej sprawie. Wydany wyrok był pod każdym względem korzystny dla giganta aborcyjnego, powołujący na dotyczący korupcji Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) i przyznał ponad 2 miliony dolarów odszkodowania dla Planned Parenthood oraz 14 mln dolarów na pokrycie ich honorariów i kosztów adwokackich. W sumie ponad 16 mln dolarów.

Podczas rozprawy zespół trzech sędziów Sądu Apelacyjnego zapytał adwokata Planned Parenthood, w jaki sposób organizacja aborcyjna może potwierdzić swoje roszczenie w ramach korzystania z prawa RICO, ponieważ wcześniej Sąd Najwyższy orzekł, że RICO nie może być stosowany przeciwko wolności słowa.

Sędziowie zapytali również adwokata Planned Parenthood, aby uzasadnił swoją argumentację, że oskarżeni bezprawnie wkraczali na teren prywatny korporacji, aby spotkać się z ich pracownikami, chociaż spotkania te były wcześniej uzgodnione.

Ponadto sędziowie naciskali na adwokata, aby określił, w jaki sposób Planned Parenthood może domagać się odszkodowań, takich jak wydatki na ochronę po pokazaniu w mediach tych nakręconych z ukrycia filmów.

Ponadto Merritt wniosła zastrzeżenia do licznych błędów popełnionych przez sąd pierwszej instancji:

  1. przyznanie Planned Parenthood milionów dolarów odszkodowań związanych z publikacją słów własnych pracowników bez żadnego dowodu, że tajnie nakręcone filmy były fałszywe lub zwodnicze, z naruszeniem Pierwszej Poprawki Konstytucji USA;
  1. wykorzystanie przepisów RICO do ukarania dziennikarstwa śledczego, chronionego konstytucyjnie, którego celem jest ujawnienie czynów nieetycznych i kryminalnych;
  1. przyznanie Planned Parenthood odszkodowania za szkody związane z legalnie nagranymi rozmowami, bez umożliwienia ławie przysięgłych wysłuchania tych rozmów i bez postawienia wymogu, aby Planned Parenthood udowodnił, że ​​te nagrane w miejscach publicznych rozmowy były poufne;
  1. niemożność odsunięcia od sprawy sędziego sądu rejonowego, pomimo podejrzenia, że posiada on powiązania z Planned Parenthood.

Prowadzący obronę, Liberty Counsel, ma także wziąć udział w poniedziałkowym przesłuchaniu z sędzią Hite w Sądzie Najwyższym w San Francisco, aby ustalić datę procesu w sprawie karnej.

 

Założyciel i przewodniczący Liberty Counsel, Mat Staver, powiedział: - Sandrze Merritt odmówiono sprawiedliwego procesu i od dawna czeka na uniewinnienie. Planned Parenthood nie przedstawiło jasnych i przekonujących dowodów na to, że Sandra działała z intencją rzeczywistej złośliwości lub z celowo podjętym, niezgodnym z prawem, postępowaniem. Opis błędów popełnionych przez sąd pierwszej instancji, który obecnie trafił przed Sąd Apelacyjny wymaga uchylenia niesprawiedliwego wyroku. Sandra nie zrobiła nic złego! Ujawniła tylko prawdę o tym, co gigant aborcyjny robi z ciałami nienarodzonych dzieci. Orzeczenie sędziego sądu niższej instancji ignoruje zasadę Pierwszej Poprawki Konstytucji USA do dochodzenia prawdy i raportowania uzyskanych wyników.

Więcej informacji na ten temat TUTAJ

 

Źródło: Life News, opracowanie własne – 28 kwietnia 2022 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.