Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Proaborcyjny Instytut Guttmachera i Światowa Organizacja Zdrowia w nowym raporcie szacują, że obecnie liczba aborcji na świecie znacznie wzrosła i wynosi 73 miliony rocznie. Jest to znacznie wyższa liczba niż szacunki publikowane w poprzednich latach. Wcześniej liczbę aborcji na świecie, np. w 2021 roku szacowano na 42,6 mln.

Live Action News opublikował informacje, że badanie przeprowadzone przez Instytut Guttmachera na podstawie analizy danych z ponad 100 krajów w latach 2015-2019 globalną liczbę aborcji oszacowało na 73 miliony. Przeprowadzający to badanie oszacowali, że w ciągu tych pięciu lat na całym świecie dokonano 365 milionów aborcji.

Według tego badania aborcji dokonało 61% kobiet zachodzących w nieplanowaną ciążę, co stanowi 18% wzrost w porównaniu do liczby przypadków w latach 90. XX wieku.

Opublikowane dane pozwalają także wyciągnąć wnioski, że prawodawstwo pro-life ratuje życie wielu dzieci. Badacz pracujący w Instytucie Guttmachera, Jonathan Bearak, podaje, że w krajach, w których aborcja jest w pełni legalna, 70% kobiet, które zaszły w nieplanowaną ciążę, dokonuje aborcji, w porównaniu do 50% w krajach, gdzie prawo na to nie zezwala lub mocno ogranicza.

Dr Michael New, pracownik naukowy organizacji pro-life Charlotte Lozier Institute, zakwestionował dokładność nowego szacunkowego wyliczenia globalnej liczby aborcji, twierdząc, że niektóre dane pochodzą z krajów rozwijających się i mogą nie być wiarygodne.

- Istnieje sześć krajów o wysokim poziomie rozwoju, w których obowiązuje prawna ochrona nienarodzonych dzieci (Andora, Malta, Monako, San Marino, Lichtenstein, Polska) – powiedział. – Jednak jedynym krajem, w którym obowiązuje ochrona poczętych dzieci, uwzględnionym w tym zestawie danych jest Polska. W Irlandii całkowity zakaz aborcji obowiązywał do 2018 roku, ale wcześniejsze dane z Irlandii również nie zostały uwzględnione w tym badaniu.

Bez względu na to, jaka jest rzeczywista liczba dzieci zabijanych w okresie prenatalnym jest ona szokująco wielka.

Według danych Worldometer, niezależnej witryny, która zbiera dane od rządów i innych renomowanych organizacji, porównując liczbę aborcji z innymi przyczynami śmierci, w tym rakiem, HIV/AIDS, wypadkami drogowymi i samobójstwami, liczba ta znacznie przewyższała wszystkie inne przyczyny zgonów.

Dla porównania w 2021 roku 8,7 mln ludzi zmarło na raka, 5 mln z powodu palenia tytoniu, 13 mln. z powodu innych chorób, a 1,7 mln na HIV/AIDS. Szacuje się, że w ubiegłym roku z przyczyn innych niż aborcja zmarło 58,7 mln osób.

Ewa Kowalewska, prezes Human Life International Polska, zwraca uwagę na trudność rzetelnego obliczania liczny aborcji nielegalnych. – W sytuacji poważnego naruszenia prawa każdy obywatel, który wie o takiej sytuacji, ma obowiązek złożyć w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Z tego powodu liczby podawane przez organizacje proaborcyjne są swoistym „koncertem życzeń”, który nie ma żadnego potwierdzenia w faktach. Zwolennicy aborcji autorytatywnie twierdzą, że w każdym kraju, który zakazał zabijania dzieci poczętych, musi występować określona liczba aborcji, co najmniej 50% albo więcej. Przy czym podając zawyżoną liczbę, uważają oni, że dowodzi ona konieczności legalizacji aborcji, którą nazywają niebezpieczną.

Wspomóż obronę życia

- Przykładem może być Polska – w pierwszych latach po wprowadzeniu ustawy o planowaniu rodziny zrzeszona w International Planned Parenthood Federation (IPPF) Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny autorytatywnie twierdziła, że w Polsce jest 200 tys. nielegalnych aborcji rocznie. Nie było na to żadnych dowodów. Na przykład to twierdzenie nie znajdowało żadnego potwierdzenia w liczbie występujących powikłań. Z czasem podawano liczbę 100 tys., a później 50 tys. – także bez żadnych dowodów. Ich raporty jednak były wysyłane do agend ONZ i traktowane jako wiarygodne dokumenty. Powstaje więc pytanie czy dane wykorzystane przez Instytut Guttmachera były podawane przez rządy, czy przez organizacje proaborcyjne, co z pewnością musiało doprowadzić do znacznego zwiększenia szacowanej liczby w aspekcie globalnym, chociaż liczba ta i tak jest przerażająco wielka – podkreśla Kowalewska.

 

Źródło: Life News, opracowanie własne – 14 kwietnia 2022 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.