Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Centrum Rodziny i Praw Człowieka (C-Fam) złożyło formalną skargę przeciwko międzynarodowej feministycznej grupie lobbingowej po tym, jak groziła i próbowała zastraszyć pracowników C-Fam podczas jednej z sesji ONZ.
Przedstawicielka Association for Women's Rights in Development (AWID) (Stowarzyszenia na rzecz Praw Kobiet i Rozwoju) podczas wirtualnego przesłuchania na temat udziału społeczeństwa obywatelskiego w pracach Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet w dniu 24 lutego, wezwała do wytropienia i wydalenia z ONZ wszystkich sprzeciwiających się prawominfiltratorów.

AWID w 2021 roku opublikował raport, w którym C-Fam oraz inne organizacje pro-life i prorodzinne zostały nazwane aktorami zwalczającymi prawa.

Gospodarzami przesłuchania były rządy Danii i Kostaryki przy aktywnej współpracy agendy ONZ ds. Kobiet, które nabrały wody w usta, gdy padły konkretne groźby. Organizacja pozarządowa AWID od ponad dziesięciu lat stosuje obraźliwe wyzwiska wobec organizacji pro-life i prorodzinnych, starając się wyszydzić i zdyskredytować ich pracę. Jednak do tej pory nigdy otwarcie nie wzywał do wykluczenia tego typu organizacji z ONZ.

W złożonej skardze C-Fam wzywa agendę ONZ ds. Kobiet, Danię i Kostarykę do oficjalnego odrzucenia stosowanych przez AWID gróźb i zastraszania oraz do wezwania tej feministycznej organizacji do zadośćuczynienia wobec C-Fam i wszelkich innych organizacji, które mogły poczuć się zagrożone. Ostrzeżono także przedstawicielstwa Danii i Kostaryki, że groźby i zastraszanie robią wrażenie usankcjonowanych przez państwa członkowskie ONZ jako akt agresji wobec grup pro-life i prorodzinnych, posiadających oficjalną akredytację przy ONZ.

Milczenie ze strony Agendy ONZ ds. Kobiet, Danii, Kostaryki oraz innych organizacji pozarządowych sprawia wrażenie, że ​​groźby i zastraszanie ze strony AWID są realizacją aktu odwetu wobec C-Fam z powodu poglądów pro-life i prorodzinnych. W skardze zaznaczono, że ​​w ONZ istnieje wiele nieporozumień na różne tematy, a członkowie społeczeństwa obywatelskiego często wyrażają swoje poglądy ze szczerością i silnymi emocjami. W tym jednak przypadku AWID przekroczył dopuszczalną granicę. Szczerość i zaangażowanie nawet w słusznej sprawie, nie są usprawiedliwieniem stosowania gróźb i zastraszania — zaznacza C-Fam.

Dalej C-Fam podkreśla, że stosowane przez AWID podczas sesji 22 lutego groźby i zastraszanie nie były odosobnionym incydentem, ale częścią skoordynowanego schematu ataków na C-Fam i podobnie myślące organizacje pro-life i prorodzinne. Zablokowano udział C-Fam w Światowym Szczycie Ludnościowym w Nairobi w 2019 roku, który był sponsorowany m. in. przez Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA) przy pomocy rządów Danii i Kenii.

Niedawno komitet feministycznej organizacji pozarządowej CSW, ściśle współpracujący z organizowana corocznie komisją agendy ONZ ds. Kobiet, odmówił równoległego dopuszczenia programu C-Fam i innych organizacje pro-life i prorodzinnych na tegoroczne posiedzenie.

Organizacja pozarządowa CSW poinformowała C-Fam o odrzuceniu ich wniosku podczas sesji, ponieważ nie był zgodny z wartościami reprezentowany przez CSW. Od początku lat 90. tych C-Fam otrzymywał od CSW dziesiątki równoległych tematów, dopiero w 2019 roku zaczęło się odrzucanie jego inicjatyw. Zapytany o przyczynę Houry Geudelekian, przewodniczący komitetu organizacji pozarządowych/CSW, stwierdził, że organizacje pro-life i prorodzinne zakłócały poprzednie spotkania. Na prośbę o podanie szczegółowych faktów, dotyczących tych zarzutów, nie odpowiedział.

Wspomóż obronę życia

Grupy pro-life i prorodzinne kategorycznie tym zarzutom zaprzeczają.

Jeden z liderów obrony życia powiedział: Zawsze w ONZ zachowujemy się jak najbardziej poprawnie. Wiemy, że ten serial prowadzą feministki.

AWID jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych jako organizacja charytatywna. Zgodnie z ostatnimi danymi i raportami organizacji, które są dostępne online, jej roczny budżet w 2019 roku wynosił 4 mln USD, z czego 1,3 mln przekazał rząd Szwecji. Pozostała część budżetu pochodziła od Fundacji Forda i wspieranej przez Sorosa Fundacji Społeczeństwa Otwartego oraz innych dużych fundacji.

 

Źródło: C-Fam, opracowanie własne – 15 kwietnia 2022 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.