Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

W ubiegłym miesiącu badacze z Instytutu Guttmachera oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowali dane porównawcze dotyczące częstości przypadków wykonywania aborcji w sytuacji nieplanowanej ciąży w zestawieniu globalnym. Raport ten opublikowano w BMJ Global Health. Przedstawia on porównanie danych ze 150 krajów z uwzględnieniem danych od początku lat 90. XX wieku.

Obecnie zarówno USA, jak i wiele innych krajów, twierdzą, że starają się o zmniejszenie wskaźników dokonywanych aborcji oraz nieplanowanych ciąż. Opublikowane dane stanowią cenny materiał dla decydentów i badaczy, którzy będą podejmowali decyzje w tym zakresie w przyszłości. Zupełnie nie dziwi, że proaborcyjny Instytut Guttmachera próbuje w taki sposób przedstawiać to badanie porównawcze, aby sprawiał wrażenie, że prawodawstwo pro-life jest całkowicie nieskuteczne.

W tym celu powołują się na statystyki, które ich zdaniem pokazują, że w krajach, gdzie obowiązują prawa pro-life, wskaźniki wykonywanych aborcji są na podobnym poziomie, jak w krajach, gdzie aborcja jest legalna. Instytut Guttmachera udostępnił także na Twitterze dane statystyczne, które mają na celu ukazanie, że ochrona prawna nienarodzonych dzieci nie powoduje, że kobiety, które zaszły w nieplanowaną ciążę, decydują się na wybór życia swojego dziecka.

Jednakże wystarczy przyjrzeć się kompleksowo publikowanym danym, aby zauważyć, że prawa i inicjatywy pro-life są skutecznymi działaniami owocującymi w znaczącym ograniczaniem występowania przypadków aborcji.

Przykładowo: dane z USA są zgodne z wcześniejszymi danymi publikowanymi przez Instytut Guttmachera i Centrum Kontroli Chorób (CDC), które ukazywały długoterminowy i trwały spadek wskaźnika dokonanych aborcji. Według tych danych od początku lat 90. wskaźnik aborcji w USA spadł o 48%, częściowo z powodu zmniejszenia się wskaźnika nieplanowanych ciąż.

Jednak kluczowym powodem jest fakt, że występuje większy odsetek nieplanowanych ciąż, które zostały donoszone do porodu. Z raportu wynika, że ​​ na początku lat 90. przerwano około 50% nieplanowanych ciąż, ale w latach 2015-2019 liczba ta spadła do 34%.

Wniosek jest oczywisty. Nowy raport na tyle uzupełnia istniejące badania, że pokazuje, iż od lat 90. nastąpił trwały wzrost odsetka nieplanowanych ciąż, które zostały donoszone do urodzenia się dziecka. Wniosek ten jest niezwykle ważny dla obrońców życia.

Te statystyki wskazują, że więcej kobiet wybiera życie swoich nienarodzonych dzieci, co jest wynikiem zmiany serc i umysłów na skutek działalności obrońców życia: edukacji pro-life, rozmów terapeutycznych oraz pomocy bezpośredniej, która jest udzielana potrzebującym kobietom za pośrednictwem centrów dla kobiet w ciąży kryzysowej oraz wprowadzania prawodawstwa pro-life.

Długoterminowy i trwały wzrost odsetka nieplanowanych ciąż, które zakończyły się urodzeniem dziecka, pokazuje, że działania edukacyjne, pomocowe i legislacyjne w obronie życia maja głęboki sens i są skuteczne.

W szczególności dane z Polski pokazują skuteczność wprowadzenia w 1993 roku ustawowej ochrony nienarodzonych dzieci. Od początku lat 90. wskaźnik aborcji w Polsce spadł o około 76%. Podobnie odsetek nieplanowanych ciąż, które zostały przerwane, spadł z około 64% do 37%. Ten przykład pokazuje, że prawo chroniące życie dzieci w okresie prenatalnym skutkuje obniżeniem liczby aborcji, co prawdopodobnie wszędzie działa podobnie, również w USA.

Obecnie Sąd Najwyższy USA rozpatruje sprawę Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health Organization, która dotyczy zmiany prawa w stanie Mississippi, zabraniającego dokonania aborcji po 15. tygodniu ciąży. Jest mocno prawdopodobne, że SN zakwestionuje precedens z 1973 roku Roe przeciwko Wade, który zalegalizował aborcję na życzenie kobiety co najmniej do 24 tygodnia ciąży. Jeżeli tak się stanie, decyzja dotycząca prawa ograniczającego możliwość dokonania legalnej aborcji przejdzie do decyzji władz stanowych. To z kolei spowoduje wielką rewolucję prawną i kulturową oraz nie mniejszą batalię o życie w wielu regionach.. Obecnie już 26 stanów (na 50) uchwaliło prawa zakazujące lub mocno ograniczające prawo do wykonania legalnej aborcji.

Wspomóż obronę życia

W tym kontekście nikogo nie dziwi, że Instytut Guttmachera i inne organizacje, wspierające legalną aborcję, uciekają się do od wielu lat stosowanej strategii, wbrew faktom twierdząc, że ​​prawa pro-life są nieskuteczne i prowadzą jedynie do powstawania podziemia, co jest niebezpieczne dla kobiet. Tych twierdzeń jednak w żaden sposób nie można racjonalnie udokumentować i udowodnić, ponieważ są nieprawdziwe.

W rzeczywistości dane z wielu krajów pokazują, że odsetek aborcji wzrasta, gdy aborcja jest legalizowana, a zakazy prawne zmniejszają liczbę zabitych, nienarodzonych dzieci. Obrońcy życia powinni o tym pamiętać i pomimo trudności, zakazów i ataków kontynuować swoją pracę, która ratuje życie.

 

Źródło: Life News, opracowanie własne – 12 kwietnia 2022 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.