Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

     Lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich apelują do premiera  Mateusza Morawieckiego i ministrów o powstrzymanie finansowania procedury in vitro ze środków publicznych. Tylnymi drzwiami, poza wiedzą władz i wbrew zaleceniom resortu zdrowia coraz więcej samorządów wprowadza dopłaty z pieniędzy publicznych do procedur in vitro.

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia, które zostało złożone na ręce Premiera Rządu, Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Dotyczy: finansowania metod zapłodnienia pozaustrojowego ze środków publicznych na podstawie pozytywnych rekomendacji prezesa AOTMIT

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowna Pani Minister,

Lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich jako swoją misję i podstawową wartość uznają życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, jego zdrowie i godność.

Jesteśmy świadomi osiągnięć współczesnej medycyny, postępu technologicznego i dumni z nich.  Pozwalają one ratować życie w najcięższych powikłaniach, najtrudniejszych sytuacjach zdrowotnych.

Jednocześnie stoimy na stanowisku, iż osiągnięcia współczesnej medycyny powinny być spójne z chrześcijańskimi wartościami i tradycjami, jak również z sumieniem lekarza i pacjenta.

Z całego serca promujemy i wspieramy działania służące dobru i bezpieczeństwu pacjenta, w tym rozpoznawanie i przyczynowe leczenie zaburzeń płodności. Nie popieramy natomiast wdrażania zamiast tego metod sztucznego rozrodu jako sprzecznych z chrześcijańską moralnością i nauką Kościoła. Metody te omijają przyczyny niepłodności, proponując zamiast ich leczenia, sztuczne wytwarzanie ludzi i ich selekcję, narażając matki na powikłania zdrowia a ich dzieci na śmierć w następstwie selekcji „nadprogramowych” zarodków i poważne zburzenia rozwoju.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o reakcję rządu i natychmiastowe zaniechanie wydawania przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMIT) pozytywnych opinii dla programów samorządowych finansujących sztuczne zapłodnienie.

Zgodnie z polityką Prawa i Sprawiedliwości oraz deklaracjami składanymi przez poprzednich Ministrów Zdrowia – dr. n med. Konstantego Radziwiłła oraz prof. dr hab. n. med.   Łukasza Szumowskiego, finansowanie in vitro ze środków publicznych nie będzie miało miejsca i zostało oficjalnie zaprzestane w 2016 r.

Znaleziono nieuczciwą i niesprawiedliwą ścieżkę obejścia decyzji Ministra Zdrowia, poprzez furtkę jaką stanowią programy samorządowe, które są uchwalane i realizowane „poza wiedzą” Ministra Zdrowia, który kształtuje politykę zdrowotną państwa. Programy te wymagają natomiast akceptacji i pozytywnej opinii Prezesa AOTMIT.  W ostatnich kilku miesiącach obecny Prezes AOTMIT wydał szereg takich pozytywnych opinii, w tym w ciągu ostatnich tygodni, co stanowi jawne pogwałcenie decyzji Ministra Zdrowia.

Jako lekarze praktycy mamy wiedzę na temat funkcjonowania medycyny opartej na dowodach naukowych oraz oceny technologii medycznych i ich roli w dostępie do innowacyjnych metod leczenia. Najnowszą wiedzę medyczną stosujemy w naszej codziennej praktyce klinicznej, walcząc o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.

Nie możemy natomiast godzić się z sytuacją, kiedy niektóre władze samorządowe wydają publiczne środki finansowe pochodzące z podatków wszystkich obywateli na programy „zdrowotne”, których założenia są sprzeczne z systemem wartości znacznej  części tych obywateli, sprzeczne z ich godnością.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Pana Premiera i Pana Ministra z prośbą o pilną interwencję i spowodowanie niezwłocznego zaprzestania przez Prezesa AOTMIT wspierania realizacji regionalnych programów in vitro.

Wspomóż obronę życia

Prosimy również o rozważenie wdrożenie zmian w prawie, które w sposób jednoznaczny uniemożliwią partycypowanie państwa w finansowaniu metod zapłodnienia pozaustrojowego, a będą promowały skuteczne, bezpieczne dla matki i dziecka, szanujące ich godność metody diagnostyki i leczenia niepłodności.

Dr med. Elżbieta Kortyczko Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prof. Bogdan Chazan Vice Prezes Zarządu Głównego

Dnia 5 lutego 2022 roku

[Za: kslp.pl z 05.02.2022]

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.