Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Sygnatariusze Konsensusu Genewskiego w dniu 29 października br. zebrali się na Kapitolu, aby uczcić rocznicę podpisania tej deklaracji. Obecnie należy do niej 36 krajów. Dużym wydarzeniem było ogłoszenie, że do Konsensusu Genewskiego przystępuje Federacja Rosyjska. Konsensus Genewski zawiera ochronę ludzkiego życia, zdrowia kobiet i naturalnej rodziny. Ogłoszono też nową deklarację potwierdzającą zasady zawarte w tym porozumieniu.

Międzynarodowa koalicja krajów, nazywana Konsensusem Genewskim, powstała z inicjatywy prezydenta Donalda Trumpa i została ogłoszona w październiku 2021 roku. Było to pierwsze działanie na polu międzynarodowym w obronie życia i rodziny, w którym duża grupa krajów wspólnie odrzuciła próby ONZ promowania aborcji jako prawa międzynarodowego.

Uroczyste spotkanie rocznicowe odbyło się w Sali Kennedy'ego w biurach Senatu Russella, który jest najstarszym budynkiem biurowym Senatu Stanów Zjednoczonych.

Początkowo do Konsensusu Genewskiego swój akces zgłosiły 32 kraje, w tym Polska. Z czasem przyłączyło się pięć kolejnych i obecnie jest to koalicja 36 krajów, pomimo wycofania udziału USA przez prezydenta Bidena, który usiłował wywrzeć presję na inne kraje, aby także się wycofały.

Valerie Huber, architekt Deklaracji Konsensusu Genewskiego za administracji prezydenta Trumpa, prezes Instytutu Zdrowia Kobiet, która była gospodarzem wydarzenia, powiedziała:

- W sytuacji, gdy inne kraje, organizacje międzynarodowe lub ich agendy wtrącają się i usiłują narzucać Wam niezdrową i szkodliwą politykę, która zagraża życiu, rodzinie i Waszej suwerenności – należy to zakwestionować. Huber podkreśliła, że debaty polityczne na te tematy powinny być prowadzone na poziomie krajowym, a nie międzynarodowym.

Podkreśliła, że deklaracja Konsensusu Genewskiego żyje i rośnie oraz zapowiedziała przystąpienie do niej dwóch kolejnych sygnatariuszy: Gwatemali i Federacji Rosyjskiej. .

Deklaracja o przystąpieniu Federacji Rosyjskiej do Konsensusu Genewskiego została podana do publicznej wiadomości po raz pierwszy i wzbudziła zrozumiałą sensację.

W połowie października prezydent Gwatemali ogłosił przystąpienie jego kraju do Konsensusu Genewskiego.

Więcej informacji na ten temat TUTAJ

Valerie Huber podkreśliła: – To, co powstało w zeszłym roku, było wydarzeniem historycznym. Deklaracja promuje zdrowie kobiet w oparciu o autentyczne prawa człowieka i poszanowanie suwerenności państw w zakresie stanowienia prawa dotyczącego aborcji bez zewnętrznej ingerencji Organizacji Narodów Zjednoczonych lub innych światowych mocarstw.

Konsensus Genewski potwierdza, że ​​nie ma międzynarodowego prawa do aborcji ani żadnego międzynarodowego zobowiązania ze strony państw do finansowania lub ułatwiania aborcji. Uznaje również centralne miejsce rodziny jako naturalnej i podstawowej grupy społecznej. Zobowiązuje sygnatariuszy do ochrony rodziny zgodnie z prawem międzynarodowym.

Zaszczyt współprzewodniczenia uroczystości rocznicowej podpisania Konsensusu Genewskiego przypadł senatorom: Steve’owi Dainesowi (republikaninowi ze stanu Montana) i Jimowi Lankfordowi (republikaninowi ze stanu Oklahoma) oraz kongresmenom: Chrisowi Smithowi (republikaninowi ze stanu New Jersey) oraz Jimowi Banksowi (republikaninowi ze stanu Indiana). Uczestnikami byli członkowie Kongresu USA oraz delegowani parlamentarzyści i dyplomaci z krajów sygnatariuszy Konsensusu Genewskiego.

Wspomóż obronę życia

- Koalicja Konsensusu Genewskiego jest najpotężniejszym i najskuteczniejszym sposobem udzielenia głosu milczącej, globalnej większości miliardów ludzi, którzy wspierają życie i rodzinę – powiedział senator Daines, założyciel i przewodniczący senackiego klubu pro-life w Kongresie USA.

Dla uczczenia pierwszej rocznicy podpisania Konsensusu Genewskiego senatorowie Daines i Lankford przedstawili nową rezolucję, która potwierdza podstawowe zobowiązanie do ochrony życia i wzmacniania rodziny.

Rezolucja rocznicowa wyraża poparcie dla krajów-sygnatariuszy za ich zaangażowanie na rzecz poprawy zdrowia kobiet, ochrony życia na każdym etapie rozwoju, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie ma międzynarodowego prawa do aborcji, oraz podtrzymaniu znaczenia rodziny jako fundamentu społeczeństwa.

Rezolucja zauważa, że ​​długoterminowe zarządzenia federalne, które zabraniają Stanom Zjednoczonym przeprowadzania lub finansowania aborcji, lobbingu aborcyjnego lub przymusowego planowania rodziny w innych krajach, pozostają w mocy. Zobowiązuje więc członków Kongresu USA do przeprowadzania kontroli działań Wydziału Wykonawczego.

Na zakończenie deklaracja wzywa rządy krajów sygnatariuszy Konsensusu Genewskiego do obrony uniwersalnych praw wspierających życie i rodzinę.

 

Źródło: C-FAM, opracowanie własne – 28 października 2021 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.