Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Dzięki amerykańskiej ustawie o wolnym dostępie do informacji z marca 2019 roku organizacja Judicial Watch ogłosiła we wtorek 14 września br., że otrzymała dostęp do 198 stron dokumentacji i korespondencji Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), dotyczących finansowania eksperymentów badawczych nad tworzeniem humanizowanych myszy, w tym umów z dostawcą ludzkich tkanek płodowych Advanced Bioscience Resources (ABR).

Judicial Watch otrzymał dostęp do tej dokumentacji na skutek wygrania sprawy sądowej przeciwko amerykańskiemu Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), którego częścią jest FDA. Wcześniej odmówiono im pełnego dostępu do tej dokumentacji, ale sąd federalny nakazał ujawnienie wszystkich informacji dotyczących zakupów narządów pobieranych od abortowanych dzieci, w tym cen za kupowane narządy.

Ujawnione wcześniej dokumenty pokazują, że agendy rządu federalnego USA żądały, aby zakupione tkanki pobierane od abortowanych dzieci były świeże i nigdy nie zamrażane. Na światło dzienne wyszedł kontrakt FDA z ABR z dnia 27 lipca 2012 roku, oparty na zapotrzebowaniu na zakup tkanek dla tworzenia humanizowanych myszy o wartości 12 000 USD. Łączna szacowana kwota środków przeznaczonych na zakup tych organów wynosiła 60000 USD.

W dokumentach FDA w rozdziale pt. Uzasadnienie dla zastosowania zasad zakupu bez otwartego przetargu pojawia się zapis, że poszukiwanie materiałów do badań nad humanizowanymi myszami było intensywnie prowadzone w ciągu ostatnich kilku lat, a ABR jest jedyną firmą w USA zdolną do dostarczania takich tkanek odpowiednich do tych badań. Żadna inna firma ani organizacja nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb.

Koszty są szacowane na 230 USD za tkankę płodową, a dwie tkanki w jednej przesyłce na 460 USD plus 95 USD za transport, czyli 555 USD za całość. Łącznie zamówiono 21 przesyłek za sumę 11 655,00 USD.

Dokument pt. Uzupelnienie modyfikujące do kontraktu (Amendment of Solicitation/Modification of Contract) z 1 kwietnia 2013 roku jest dowodem, że FDA zakupowała od ABR wątroby i grasice pobierane od abortowanych dzieci co najmniej od października 2012 roku, płacąc 580 USD za zestaw (wątroba i grasica), a później negocjowano cenę jednostkową na 685 USD.

ABR przekazało do FDA 1 stycznia 2013 roku Harmonogram opłat za usługi, który obejmował zakup tkanek abortowanych dzieci: w drugim trymestrze (13-24 tyg.) 275 USD za próbkę, w I trymestrze (8-12 tygodni) 515 USD oraz Calvarium w stanie nienaruszonym [czaszka abortowanego dziecka obejmująca mózgoczaszkę) (8-24 tygodnie) po 515 USD za okaz. Harmonogram opłat za usługi obejmował również specjalistyczne konserwowanie organów i tkanek abortowanego dziecka.

W wyniku aneksu do umowy z 21 sierpnia 2015 roku ABR podniosła ceny zestawów (wątroba z grasicą) z 325 do 340 dolarów. Wycena pozyskiwania tkanek przedstawiona przez ABR z 5 lipca 2017 roku określa 5 440 USD za każdy z 16 dostarczonych zestawów tkanek wątroby pozyskanych z aborcji w drugim trymestrze (16-24 tygodnie) i 16 zestawów grasic po 340 USD za próbkę.

W dniu 28 czerwca 2017 r. specjalista FDA ds. kontraktów wysłał do ABR prośbę o wycenę ludzkiej tkanki płodowej (16-24 tygodni). Stwierdził też, że humanizowane myszy są tworzone przez chirurgiczne wszczepianie im ludzkiej tkanki. Zwrócił uwagę, że dla prawidłowej humanizacji myszy potrzebna jest tkanka płodowa o określonych cechach.

24 września 2018 roku na plecenie prezydenta Trumpa FDA rozwiązała umowę z ABR na zakup tkanek abortowanych dzieci i rozpoczęła kontrolę tych zakupów.

Rozczłonkowywanie ciał abortowanych dzieci w celu wykorzystywania ich narządów jest oburzającym czynem naruszającym elementarne zasady moralności i prawa – powiedział prezes Judicial Watch, Tom Fitton. – Ta kwestia powinna znaleźć się w centrum każdej debaty na temat barbarzyńskiego przemysłu aborcyjnego w Ameryce – dodał.

Wspomóż obronę życia

W lutym 2020 roku Judicial Watch po raz pierwszy w ramach zainicjowanej sprawy sądowej dotarł do setek stron dokumentacji z National Institutes of Health (NIH) pokazujących, że agencja zapłaciła tysiące dolarów firmie z siedzibą w Kalifornii za zakup narządów z abortowanych płodów ludzkich w celu tworzenia humanizowanych myszy dla badań nad HIV.

W maju 2021 roku kolejna sprawa sądowa ujawniła dokumenty FDA, które dowodzą, że wydano dziesiątki tysięcy dolarów od podatników na zakup tkanek od abortowanych dzieci w celu wykorzystania do tworzenia humanizowanych myszy.

3 sierpnia 2021 r. Judicial Watch ogłosił, że wspólnie z Centrum Postępu Medycznego (CMP) na skutek odrębnej sprawy sądowej otrzymały dostęp do 252 stron nowych dokumentów z amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Ujawniają one, że na działania Uniwersytetu w Pittsburghu, w celu stworzenia Centrum Tkanek pozyskiwanych od abortowanych dzieci od 6 do 42 tygodnia ciąży przekazano prawie 3 miliony dolarów z funduszach federalnych.

Więcej informacji TUTAJ

Źródło: Judicial Watch/ Life News, opracowanie własne – 16 września 2021 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.