Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Naukowcy z Australii wprowadzili nowy, przełomowy system przewidywania zagrożeń życia przedwcześnie urodzonych dzieci, który wykorzystuje osiągnięcia sztucznej inteligencji. Metoda ta zwiększa szansę na przeżycie wielu wcześniaków. Doktorantka na James Cook University w Australii, Stephanie Baker, przeprowadziła pilotażowe badanie, podczas którego zastosowano sztuczną hybrydową sieć neuronową do dokładnej oceny ryzyka śmiertelności konkretnych, przedwcześnie urodzonych dzieci.

Ponad połowa wszystkich zgonów noworodków dotyczy wcześniaków. Wskaźnik przedwczesnych urodzeń niemal wszędzie wzrasta. Na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej ocena ryzyka zgonu jest pomocna w podejmowaniu trudnych decyzji, dotyczących zastosowanych terapii oraz tego czy są one skuteczne – powiedziała Baker.

Wcześniaki są oceniane za pomocą specjalistycznej punktacji, która wskazuje na poziom ryzyka ich zgonu. Wynik tego tradycyjnie stosowanego testu jest także wykorzystywany do sterowania dalszą opieką nad nimi. Jednak system ten ma kilka ograniczeń. Prawidłowe przeprowadzenie tej punktacji wymaga złożonych pomiarów wykonywanych ręcznie, analizy wielu wyników laboratoryjnych oraz porównania danych dotyczących cech matki oraz zaistniałych warunków – podkreśliła.

Zespół badawczy Baker z Uniwersytetu Jamesa Cooka opracował wskaźnik śmiertelności noworodków w oparciu o sztuczną inteligencję (NAIMS) przy wykorzystaniu hybrydowej sieci neuronowej. W celu określenia ryzyka śmierci opiera się on na prostych danych demograficznych oraz ocenie rytmu serca i oddechu. Ich praca została opublikowana w czasopiśmie Computers in Biology and Medicine.

- Korzystając z danych wygenerowanych w ciągu 12 godzin, NAIMS wykazał wysoką skuteczność w przewidywaniu ryzyka śmierci noworodków w ciągu 3, 7 lub 14 dni od urodzenia się. Jest to pierwsze badanie, które wykorzystuje tylko łatwe do uzyskania dane demograficzne oraz ocenia częstość oddechów i tętno w celu uzyskania dokładnej prognozy wystąpienia ryzyka nagłej śmierci – zaznaczyła Baker.

- Ze względu na prostotę i wysoką wydajność proponowanego systemu NAIMS może być często i automatycznie na nowo przeliczany, umożliwiając analizę reakcji dziecka na leczenie i inne aspekty zdrowotne - powiedziała Baker. Podkreśliła, że ​​ podczas testów kontrolnych w porównaniu z rejestrami szpitalnej śmiertelności wcześniaków wyniki NAIMS okazały się trafne. Metoda ta ma tę zaletę, że jest w stanie przeprowadzić ocenę ryzyka na podstawie danych z dowolnych 12 godzin pobytu dziecka w szpitalu. Wyjaśniła również, że nowa technika jest szybka i nie wymaga zabiegów inwazyjnych.

Nieustannie poprawia się wskaźnik przeżywalności przedwcześnie urodzonych dzieci. Dawna granica przeżywalności, ustalona na 24 tydzień ciąży, staje się coraz bardziej nieaktualna. Dzisiaj przeżywa wiele dzieci, rodzących się już w 21 tygodniu ciąży. Badania pokazują, że większość tych wcześniaków wyrasta na dorosłych bez większych problemów zdrowotnych.

Badanie opublikowane w październiku 2019 roku w Journal of the American Medical Association objęło 2,56 miliona dzieci urodzonych w Szwecji w latach 1973-1997, z których około 6% urodziło się przedwcześnie. Naukowcy porównali dane dotyczące zdrowia wcześniaków z dziećmi urodzonymi w terminie. Okazało się, że 55% przedwcześnie urodzonych dzieci we wczesnej dorosłości nie miało poważnych, przewlekłych problemów ani ze zdrowiem fizycznym, ani psychicznym. Dla dzieci urodzonych w terminie wskaźnik ten wynosił 63%.

Warto na to zwrócić uwagę, gdyż w Wielkiej Brytanii i innych krajach właśnie tę granicę uznano za tzw. limit czasowy dla legalnej aborcji. Postęp medycyny i możliwości zwiększenia przeżywalności przedwcześnie urodzonych dzieci nieustannie postępują naprzód przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technicznych, jakim niewątpliwie jest zastosowanie sztucznej inteligencji. Pokazuje to niezwykle jaskrawo, że ustalanie jakiejkolwiek granicy przeżywalności wcześniaków jako argumentu za legalizacją aborcji jest całkowicie niemerytoryczne.

 

Źródło: Right to Life UK, opracowanie własne – 16 sierpnia 2021 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.