Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Senat RP rozpatrywał tzw. ustawę o uzgodnieniu płci. W trakcie debaty uwzględniono niektóre poprawki komisji senackich. Ustawę przyjęto z poprawkami - dlatego ponownie wróci ona pod obrady Sejmu.

 

Senatorowie opowiedzieli się m.in. za zmianą nazwy ustawy na „o zmianie oznaczenia płci”, ponieważ taki właśnie termin był już wcześniej używany w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 

Senatorowie postanowili, że osoba składająca do sądu wniosek o „uzgodnienie płci” oprócz orzeczeń dwóch lekarzy specjalistów o niezgodności płci metrykalnej i „odczuwanej” oraz pełnego odpisu aktu urodzenia, będzie musiała złożyć oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu małoletnich dzieci.

Poprawki senatorów wprowadzają także konieczność wysłuchania osoby wnioskującej w obecności biegłych – psychiatry i psychologa, a jeśli byłaby ona rodzicem małoletnich dzieci, również w obecności biegłego z zakresu psychologii dziecka.

Ponadto senatorowie opowiedzieli się za zrezygnowaniem z nałożonego na sąd obowiązku rozpoznania wniosku w terminie 3 miesięcy.

Poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci wniosła 3 stycznia 2013 r. grupa posłów Twojego Ruchu. Projekt przygotowany został z inicjatywy Anny Grodzkiej (obecnie niezrzeszona).

 

W uzasadnieniu utrzymywano, że celem tej regulacji jest stworzenie odrębnej procedury sądowej służącej uzgodnieniu płci metrykalnej osób określanych jako „transseksualne” i „interseksualne” z ich subiektywnym przeświadczeniem o posiadaniu odmiennej tożsamości płciowej.

 

Ustawa de facto na nowo definiuje pojęcie płci, ponieważ uzależnia możliwość jej zmiany wyłącznie od prywatnych odczuć osoby zainteresowanej. Traci zatem jakiekolwiek znaczenie cały biologiczny, zobiektywizowany wymiar ludzkiej płciowości.

 

Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci na posiedzeniu 23 lipca br., do Senatu została ona przekazana w dniu 24 lipca. Pracowały nad nią: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Zdrowia. Senat rozpatrzył ustawę na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia br.

 

Obecnie, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego, w razie konieczności sądowego ustalenia płci wykorzystuje się art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.

 

[Na podstawie serwisu internetowego eKAI (awo/ mz) – 08.08.2015 r.; także: senat.gov.pl]

Zdjęcie: Senat RP (fot. Michał Józefaciuk) – CC BY-SA3.0 pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.