Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

W 2019 roku administracja prezydenta Trumpa przeprowadziła regulację prawną reguły pt. Title X Protect Life Rule. Zabroniono wówczas podmiotom, otrzymującym rządowe dotacje na programy z zakresu planowania rodziny, doradzania, kierowania i jakiegokolwiek promowanie aborcji. Nie wolno było także łączyć swojej działalności z placówkami aborcyjnymi, a nawet znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Z tego powodu Planned Parenthood, którego to prawo najbardziej dotyczyło, zdecydowało się na całkowite wycofanie z pobierania tych federalnych funduszy. Z tego powodu traciło ok. 60 milionów dolarów dofinansowania rocznie.

Burmistrz i rada miasta Baltimore oraz wiele stanów i grup promujących i wykonujących aborcje, zakwestionowało tę regulację prawną i zaskarżyło ją do sądu. Czwarty sąd okręgowy wydal we wrześniu orzeczenie przeciwko tej regule, natomiast dziewiąty sąd okręgowy w lutym 2020 roku utrzymał ją w mocy.

W lutym br. sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który ją przyjął do rozpatrzenia. Ma się ona odbyć jesienią 2021 roku. Administracja prezydenta Bidena i inne grupy, które zakwestionowały zasadę Title X na drodze sądowej, obecnie zwróciły się do Sądu Najwyższego o odrzucenie tej sprawy, gdyż po zmianie prezydenta są zgodni z jego proaborcyjnym stanowiskiem.

W swoim dekrecie wykonawczym z 28 stycznia br. prezydent Biden polecił Sekretarzowi Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) rewizję reguły Title X, co jest pierwszym administracyjnym krokiem w kierunku jej odwrócenia. W tej samej kolejności prezydent Biden zezwolił również, aby międzynarodowa pomoc dotycząca zdrowia, której udzielają Stany Zjednoczone, trafiała do międzynarodowych grup upowszechniających aborcję.

W tym samym czasie grupy pro-life, reprezentowane przez Alliance Defending Freedom (ADF). starają się podjąć interwencję w Sądzie Najwyższym w obronie dotychczasowych przepisów. American Association of Pro-Life Obstetricians & Gynecologists (Amerykańskie Stowarzyszenie Pro-life Położników i Ginekologów), Christian Medical and Dental Associations (Chrześcijańskie Stowarzyszenia Medyczne i Stomatologiczne) oraz Catholic Medical Association (Katolickie Stowarzyszenie Medyków) w ubiegłym tygodniu złożyły wniosek o interwencję w tej sprawie twierdząc, że zmiana przepisów dekretem prezydenta Bidena dotknie ich bezpośrednio, obcinając dofinansowania, z których korzystają.

Administracja prezydenta Trumpa poprzez zasadę Title X wprowadziła restrykcje finansowe dla tych organizacji, które w ramach doradztwa, kierują kobiety na aborcję. Zgodnie z nowymi przepisami poradnie mogą obecnie udzielać nienarzucających porad, które dotyczą także wolnego wyboru aborcji.

Organizacje pro-life argumentują, że obalenie Title X spowodowałoby ponowne przymuszanie organizacji i osób, które korzystają z tych grantów, do udzielania porad i skierowań na aborcje. Grupy pro-life twierdzą, że niektórzy z ich członków pracują w poradniach, które otrzymują dofinansowanie zgodnie z Title X. American Association of Pro-Life Obstetricians & Gynecologists ma 4 000 członków i współpracowników, Christian Medical and Dental Associations liczy 20 000 członków i ma 329 oddziałów na terenie USA. Do Catholic Medical Association należy ponad 2 400 katolickich lekarzy, pielęgniarek i pomocników medycznych. Oni wszyscy podpisują się pod oświadczeniem, że są bardzo zainteresowani zapewnieniem, aby była respektowana odmowa Kongresu dotycząca finansowania poradnictwa i orzecznictwa w zakresie aborcji za pośrednictwem publicznego systemu finansowego oraz w obronie wysiłków na rzecz ochrony sumienia, co sprawia, że ​​organizacje i świadczeniodawcy zajmujący się ochroną życia mogą brać udział w programie Title X.

Dla wyjaśnienia – Title X to federalny program dotyczący planowania rodziny, który wprowadzono w 1970 roku. Zapewniał on rodzinom o niskich dochodach planowanie rodziny i środki antykoncepcyjne, ale nie mógł być wykorzystywany w celu promowania lub wykonywania aborcji, interpretowanej jako jedna z metod planowania rodziny. Pomimo tego w czasach prezydenta Clintona od organizacji otrzymujących fundusze z tego programu wymagano udzielania porad i kierowania na przerwanie ciąży. Administracja prezydenta Trumpa w 2019 roku zablokowała tę praktykę. Dzięki temu jedna z kalifornijskich organizacji pro-life Grupa Obria, która prowadzi sieć poradni i zapewnia opiekę prenatalną, ale nie stosuje środków antykoncepcyjnych, w ramach Title X w 2019 roku otrzymała wysokie dofinansowanie swojej działalności.

Źródło: Catholic News Agency, opracowanie własne – 15 marca 2021 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.