Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) w liście skierowanym do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Davida Sassoliego, w sprawie rezolucji z listopada 2020 roku o aborcji w Polsce, stwierdziła: - Z prawnego punktu widzenia ani prawodawstwo Unii Europejskiej, ani Europejska Konwencja Praw Człowieka nie przewidują prawa do aborcji. Sprawę tę pozostawiono systemom prawnym państw członkowskich.

Hierarchowie przypomnieli, że praworządność wymaga poszanowania kompetencji państw członkowskich UE.

COMECE wskazała, że podstawową zasadą działania Unii Europejskiej jest funkcjonowanie wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w traktatach. - Ścisłe przestrzeganie tej zasady jest wymogiem praworządności, jedną z podstawowych wartości Unii – napisano w liście.

- Popierając rezolucję Parlamentu, która kładzie nacisk na poszanowanie praworządności, COMECE podkreśla, że praworządność wymaga również poszanowania kompetencji państw członkowskich i wyborów dokonywanych przez nie w ramach wykonywania ich wyłącznych kompetencji – czytamy dalej w tym dokumencie.

W swoim liście biskupi UE wyrażają również zaniepokojenie kwestionowaniem przez rezolucję PE podstawowego prawa do sprzeciwu sumienia, które jest emanacją wolności sumienia.

26 listopada 2020 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce, w której zdecydowanie potępi orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aborcji w Polsce, wyrażając zdanie, że orzeczenie to zagraża zdrowiu i życiu kobiet.

Parlament Europejski zaapelował, aby wykonywanie aborcji nie było objęte kodeksem karnym, ponieważ odstrasza to lekarzy, którzy powstrzymują się od ich dokonywania z obawy przed sankcjami karnymi.

Europosłowie utrzymywali, że nieuzasadnione przekroczenie ograniczeń w dostępie do aborcji, wynikające ze wspomnianego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie chroni przyrodzonej i niezbywalnej godności kobiet, gdyż narusza Kartę Praw Podstawowych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, liczne konwencje międzynarodowe, których Polska jest sygnatariuszem, a także Konstytucję RP.

W skład Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) wchodzą dlegowani biskupi, którzy są przedstawicielami 25 konferencji episkopatów Unii Europejskiej z pochodzących z Anglii i Walii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Węgier i Włoch. Do zadań COMECE należy monitorowanie i analiza procesów politycznych w Unii Europejskiej we wszystkich sferach zainteresowania i działalności Kościoła.

Udostępnij tę informację

Źródło: TVP NEWS – 25 lutego 2021 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.