Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Trybunał Konstytucyjny opublikował pisemne uzasadnienie wyroku z 22 października 2020 roku, w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu (dziecka w okresie prenatalnym).

Po rozpatrzeniu wniosku grupy 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r., zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niekonstytucyjny.

W swoim uzasadnieniu TK powołał się na art. 38 Konstytucji, w myśl którego: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia oraz art. 30, według którego Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (...) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji - głosi sentencja wyroku odczytana przez prezes TK Julię Przyłębską.

W opublikowanym uzasadnieniu czytamy: Trybunał Konstytucyjny ponownie stwierdził, że człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia. Stwierdził także, że każde życie ludzkie ma taką samą wartość; nie ma lepszych i gorszych istot ludzkich, każdy człowiek ma jednakowe prawo do życia. Taką samą wartość ma życie człowieka przed narodzeniem, życie człowieka młodego i pełnego sił oraz życie człowieka starszego. Na tym fundamencie cywilizacji ludzkiej opiera się polski system prawny. Przerwanie ciąży jednocześnie wiąże się z pozbawieniem dziecka jego życia. Przesłanka eugeniczna zabijania dzieci nienarodzonych jest z tym fundamentem sprzeczna. Niezgodny z Konstytucją jest art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny.

Trybunał stwierdził także, że obowiązek zapewnienia każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia spoczywa na wszystkich władzach publicznych, w szczególności na ustawodawcy i ma on przy tym zarówno prawo, jak i obowiązek dostosować stan prawny do wyroku wydanego przez TK.

Wyrok został ogłoszony, ale przez trzy miesiące nie był opublikowany, co oznacza, że w tym czasie nie wszedł w życie. W polskich szpitalach nadal dokonywano aborcji w takich przypadkach. Na początku grudnia Rada Ministrów oświadczyła, że zgodnie z nakazem prawa wyrok ten musi zostać opublikowany.
Całość opublikowanego orzeczenia jest TUTAJ.

Feministyczny ruch proaborcyjny Strajk Kobiet , wspierany przez środowiska LGBT, wyprowadził na ulice polskich miast tłumy protestujących. Z czasem jednak protesty te przerodziły się w żądania aborcji na żądanie jako prawa kobiet do wolnego wyboru oraz coraz bardziej zaczął być widoczny główny cel, którym jest obalenie rządu. Można się podziewać nowej fali tych demonstracji.

Warto zauważyć , że już w grudniu Facebook ograniczał zasięgi dotyczące informacji TVP na temat Strajku Kobiet. Jako argument użyto stwierdzenia: W poście udostępnionym przez Twoją stronę brakuje kontekstu, może ona wprowadzać odbiorców w błąd. Weryfikację prowadzono n podstawie oceny niezależnych informatorów, jak się okazało z organizacji „Demagog”.

Po decyzji TK nadal legalne pozostaje dokonanie aborcji w powodu zagrożenia zdrowia i życia matki oraz gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa. Wiele przypadków, gdy nienarodzone dziecko jest bardzo poważnie chore może wiązać się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia matki. Argumenty podnoszone przez feministki na ulicach, że kobieta będzie musiała nosić w sobie martwe dziecko, aż sama umrze, nie maję żadnego uzasadnienia. Natomiast zawarta w orzeczeniu TK uwaga na ten temat w wielu mediach spowodowała komentarze, że zostawiono pretekst – furtkę w prawie. Jest to interpretacja nieuzasadniona.

Należy zwrócić uwagę, że edukacja społeczna na temat eugeniki (stosowania zasady eliminacji choroby przez zabicie pacjenta) oraz praktyki programu T4 stosowanego przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej także na ziemiach polskich, jest mocno niewystarczająca i wiele osób, zwłaszcza młodych, nie zna elementarnych faktów. Łatwiej więc ulegają proaborcyjnej propagandzie.

Teraz sprawa zostanie przekazana do Sejmu, który ma obowiązek zmiany ustawy o planowaniu rodziny zgodnie z orzeczeniem TK.

Ulotka informacyjna w formie pytań i odpowiedzi do wydrukowania na domowej drukarce pt. Każde poczęte dziecko ma prawo do życia TUTAJ

 

Źródło: TVP INFO, opracowanie własne – 27 stycznia 2021 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.