Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Tak jak do tej pory będzie to obszar leżący w gestii ministerstwa rodziny, zdrowia, edukacji i rozwoju – podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce.pl Anita Czerwińska, rzecznik prasowa PiS, odnosząc się do planowanego rozszerzenia ustawy „Za życiem”. Zaznaczyła przy tym, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółowych rozwiązaniach.

W przyszłym tygodniu, prawdopodobnie we wtorek powołamy sejmową komisję nadzwyczajną, na której będziemy procedować rozszerzenie dotychczasowej ustawy „Za życiem”. Także jest za wcześnie na konkrety – poinformowała.

Zapytana, czy Prawo i Sprawiedliwość dostrzega konkretne kierunki, w których należałoby pójść, Anita Czerwińska wyjaśniła:

Na pewno zostaną podtrzymane te, które są do tej pory. Będziemy chcieli, żeby w ramach komisji wypowiedzieli się praktycy i eksperci, którzy wskażą nam miejsca wymagające w tej sytuacji wzmocnienia.

Odnosząc się do tego, co w ramach programu „Za życiem” udało się do tej pory zrobić, Anita Czerwińska wyliczała:

Generalnie co do założeń tego programu, wiadomo, że jego głównym celem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności tych, którzy wychowują niepełnosprawne dzieci. To jest na pewno pierwsze kompleksowe rozwiązanie dotyczące wsparcia kobiet w ciąży. Czyli już na wczesnym etapie życia dziecka pomagamy rodzinom, tworzymy warunki do rehabilitacji oraz organizujemy wsparcie mieszkaniowe. Szczególna pomoc jest kierowana do kobiet w ciąży, o których już wiadomo, że ich ciąże są powikłane – to jest dofinansowanie m.in. diagnostyki i terapii prenatalnej. Rozwijamy sieć domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także pomoc – co bardzo istotne – dla uczennic w ciąży. Wzmocniliśmy pozycję asystenta rodziny i tak w 2019 roku opieką objętych było ponad 41 tys. rodzin, w których wychowuje się 95 tys. dzieci. Kolejna sprawa to dodatkowe świadczenie w wysokości 4 tys. złotych w przypadkach, gdy dziecko urodzi się z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu i do września 2020 roku wypłaciliśmy 3 tys. takich świadczeń.

Wszechstronna, kompleksowa opieka zdrowotna nad kobietą w okresie ciąży, porodu, później połogu jest realizowana ze szczególnym uwzględnieniem tych sytuacji, gdzie są powikłania i zagrożenia dla matki oraz dziecka. Przykładowo Narodowy Fundusz Zdrowia finansował świadczenia realizowane w oparciu o umowy zawarte w ramach koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. W pierwszej połowie 2020 roku tą opieką zostało objętych prawie 20 tys. kobiet. Dzieci we wczesnym stadium są diagnozowane i leczone. W pierwszym półroczu 2020 roku takim świadczeniem objętych było 422 pacjentek.

Sprawa jest traktowana jako pilna. Przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o uzupełnienie porządku 20 posiedzenia obrad Sejmu o m.in. informację nt. funkcjonowania programu „Za życiem” oraz ewentualnych skutków, jakie wywołuje po wyroku TK ws zakazu aborcji eugenicznej. W tym punkcie Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg ma przedstawić informację nt. funkcjonowania programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji, na jaką pomoc mogą obecnie liczyć rodzice po urodzeniu dziecka TUTAJ

O wszelkich zmianach w ramach zwiększenia pomocy w programie „Za życiem” będziemy informować na bieżąco.

Źródło: W Polityce, opracowanie własne – 23 października 2020 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.