Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Dyskusje na najwyższym szczeblu w Wielkiej Brytanii trwały już od kilku miesięcy. Rodzice i nauczyciele bili na alarm. W ramach szkolnej edukacji seksualnej nauczyciel był zobowiązany do przeprowadzenia serii pogadanek na temat tożsamości płciowej i możliwości zmiany płci z każdym dzieckiem, które w swoich zachowaniach odbiegało od tradycyjnych standardów typowych dla swojej płci biologicznej. Wystarczyło, że dziewczynka nosiła spodnie i wolała grać w piłkę a chłopak bawił się lalką.

Zlecone badania udowodniły, że rozmawianie z małymi dziećmi na temat możliwości zmiany płci przynosi im znacznie więcej szkody niż pożytku. W efekcie brytyjski rząd wycofał propozycję nowelizacji ustawy o uznawaniu płci, która umożliwiałaby prawną jej zmianę bez przeprowadzenia wcześniej badań medycznych.

W tym samym tygodniu, Liz Trus, minister ds. równego traktowania, ogłosiła wytyczne dotyczące wszystkich kwestii związanych z nauczaniem w szkołach podstawowych i średnich na temat relacji międzyludzkich, seksu i zdrowia seksualnego. Transpłciowość jest tylko jedną z wielu poruszonych kwestii, chociaż wytyczne sugerują znaczącą zmianę podejścia brytyjskiego rządu do zagadnienia zmiany płci.

Szkoły nie powinny pochopnie sugerować, że dzieci mogą być innej płci niż ich biologiczna, ani współpracować z zewnętrznymi organizacjami czy agencjami, które promują taki punkt widzenianapisano w nowych wytycznych.

Nie należy wzmacniać szkodliwych stereotypów, na przykład sugerując, że dzieci mogą być innej płci ze względu na ich osobowość i zainteresowania lub ubrania, które wolą nosić. Materiały wykorzystywane w nauczaniu na ten temat muszą być zawsze adekwatne do wieku i oparte na dowodach. Nie należy korzystać z materiałów, które sugerują, że niezgodność ze stereotypami związanymi z płcią powinna być postrzegana jako równoznaczna z posiadaniem odmiennej tożsamości płciowej i nie należy współpracować z zewnętrznymi agencjami lub organizacjami, które opracowują takie materiały– czytamy w wytycznych. Ponadto podkreślono, że nauczyciele nie powinni sugerować dziecku, że niestosowanie się przez nie do stereotypów związanych z płcią oznacza, że jego osobowość lub ciało jest niewłaściwe i wymaga zmiany.

Nauczyciele nie powinni pochopnie sugerować, że dzieci mają zaburzoną tożsamość płciową ani że urodziły się w niewłaściwym ciele. Nie powinni także korzystać z zewnętrznych edukatorów, którzy twierdzą, że są to objawy zaburzonej tożsamości płciowej, a w związku z tym konieczna może być zmiana płci, ani z przygotowywanych przez nich materiałów.

Minister Liz Truss przypomniała, że prowadzone w brytyjskich szkołach przez wolontariuszy transgender zajęcia, które wielu nauczycieli otwarcie określało mianem indoktrynacji, sprawiły, że w ciągu minionych lat znacząco wzrosła liczba dzieci proszących o zmianę płci. W 2014 roku było to 697 przypadków, a trzy lata później już 2016.

Dziennik „Daily Mail” stwierdził, że nowe wytyczne zostały nazwane przez rodziców przełomem. Podkreślił także, że według danych angielskiej publicznej służby zdrowia liczba dziewczynek, pragnących zmienić płeć i zostać chłopcem, w ostatnich latach gwałtownie wzrosła.

Jest to związane z faktem, że w ostatnich latach w brytyjskich szkołach nauczyciele musieli przeprowadzać serie rozmów z dziećmi w celu ukierunkowania ich na wątpliwości odnoście swojej tożsamości płciowej i transpłciowości. Skutkowało to rozwijaniem w dzieciach wielu zaburzeń rozwojowych i osobowościowych. Brytyjska minister obrazowo zauważyła, że od zawsze istniały dziewczyny-chłopczyce, które z czasem wyrastały na świadome siebie kobiety.

Decyzja ta została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez nauczycieli, jak i przede wszystkim przez rodziców, którzy walczyli o prawo do wychowywania dzieci według wartości, jakie sami wyznają.

Źródło: TVP INFO/ PAP, Radio eM, opracowanie własne – 1 października 2010 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.