Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Szef Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego USA (USAID) John Barsa wystosował bezprecedensowy list do Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa z żądaniem zaprzestania cynicznego umieszczania świadczeń w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jako niezbędnego elementu pomocy humanitarnej w ramach programu pomocowego dla krajów ogarniętych pandemią COVID-19, jaki oferuje ONZ.

USAID jest głównym organem amerykańskiej administracji, zajmującym się pomocą państwom doświadczonym przez klęski żywiołowe, ubóstwo oraz wprowadzającym demokratyczne reformy, z naciskiem kładzionym na pomoc długoterminową. Ma status niezależnej agencji rządowej, która w sferze polityki zagranicznej otrzymuje jedynie ogólne wytyczne od Sekretarza Stanu.

List wystosowany przez Johna Barsa poddaje bezpośredniej krytyce promowanie aborcji przez agencje ONZ jako niezbędnego elementu do uzyskania pomocy humanitarnej w ramach usług zdrowotnych. Za cyniczne uznaje umieszczanie świadczeń w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego na tym samym poziomie, co brak bezpieczeństwa żywnościowego, niezbędnej opieki zdrowotnej, schronienia, elementarnych warunków sanitarnych oraz niedożywienie.

List szefa USAID jest odpowiedzią na Globalny Plan Reagowania Humanitarnego ONZ na pandemię COVID-19, który został opublikowany przez Sekretarza Generalnego ONZ w ubiegłym miesiącu z apelem, aby na jego realizację kraje członkowskie przeznaczyły prawie 7 miliardów dolarów.

Barsa ostrzegł bardzo jednoznacznie: - ONZ nie powinna wykorzystywać kryzysu związanego z pandemią jako szansy na zwiększenie dostępu do aborcji jako niezbędnej usługi. Skrytykował także ONZ za promowanie powszechnej dystrybucji środków i akcesoriów aborcyjnych oraz wymuszanie legalizacji aborcji w krajach, gdzie jest ona zabroniona.
Podkreślił, że ONZ powinna skupić się na interwencjach ratujących życie w najpilniejszych, konkretnych potrzebach. Jako przykłady podał zapewnienie niezbędnej opieki zdrowotnej i uzupełnienie niedoborów żywności.

Zaznaczył też: - Aby osiągnąć globalną jedność w dążeniu do tego celu, jest bardzo ważne, aby reakcja ONZ na pandemię nie powodowała kontrowersji . Wyjaśnił, że termin „zdrowie seksualne i reprodukcyjne” jest kontrowersyjny i niejednoznaczny. Agencje ONZ powinny kierować się jasnym językiem i podejmować jednoznaczne działania w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb bezbronnych osób na całym świecie bez promowania aborcji.

Szef USAID podkreślił także, że administracja prezydenta Trumpa wydala na pomoc zagraniczną w walce z pandemią 650,7 miliona dolarów, z czego 45,3 miliona dolarów trafiło do agencji ONZ. Jest to dodatkowa kwota do 3,5 miliarda dolarów, które USA w klarowny sposób przekazały agencjom ONZ w 2019 r.

ONZ nie powinna zastraszać ani wymuszać na państwach członkowskich zmianę prawa chroniącego poczęte życie - napisał Barsa. Wykorzystanie pandemii COVID-19 jako uzasadnienia nacisku na rządy, aby zmieniły zapisy swojego prawo, jest obrazą suwerenności każdego społeczeństwa w zakresie określania własnej krajowej polityki dotyczącej opieki zdrowotnej.

Wystąpienie szefa USAID jest także reakcją na protest polityków i obrońców życia Ekwadoru przeciwko wymuszaniu przez ONZ legalizacji aborcji w ramach programu pomocowego związanego z pandemią, chociaż konstytucja Ekwadoru chroni poczęte życie. Więcej informacji TUTAJ

List szefa USAID pojawił się w kluczowym momencie negocjacji ONZ w sprawie rezolucji dotyczących pandemii COVID-19. Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ (ECOSOC) negocjuje właśnie coroczną rezolucję w sprawie działań humanitarnych systemu ONZ, dodając ukierunkowane interwencje w sprawie pandemii. Sekretarz Generalny ONZ zwrócił się do państw członkowskich ONZ o poparcie jego planu i sfinansowanie go.

Zgromadzenie Ogólne ONZ również obecnie negocjuje dwie rezolucje dotyczące wpływu pandemii na kobiety, które także włączają usługi aborcyjne w ramach odpowiedzi ONZ n pandemię, w tym programy ONZ związane z zapobieganiem „przemocy na te seksualnym”, której definicja również zawierają aborcję.

Źródło: C-Fam, Life News, opracowanie własne – 17 maja 2020 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.