Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Nominalnie centroprawicowy rząd nakazał natychmiastowe usunięcie płatnych plakatów ukazujących dziecko w łonie matki, które pojawiły się  w ateńskim metrze. Wisiały tam zaledwie kilka godzin.

Oświadczenie greckiego ministerstwa transportu głosi, że plakaty z wizerunkiem człowieka we wczesnej fazie rozwoju prenatalnego oraz z hasłem „Wybierz życie” odnoszą się do prawnie chronionych i niepodważalnych praw” kobiet do aborcji. Według władz otwarte kampanie nie powinny dzielić opinii publicznej ani, oczywiście, obrażać kobiet zmuszonych do dokonania tak trudnego wyboru. Resort zobowiązał zarządcę metra do jak najszybszego usunięcia plakatów.

Jak podaje agencja Associated Press, na co dzień problem zabijania dzieci poczętych jest w Grecji bardzo słabo obecny w świadomości społecznej i w mediach.  Jednakże ostatnio problematyka ta powróciła, gdyż jeden z dzienników sportowych opublikował plakat promujący ochronę dziecka w okresie prenatalnym.

Także niedawno z inicjatywy Świętego Synodu Greckiego Kościoła Prawosławnego oraz Ruchu „Pozwól Żyć” ogłoszono „Dzień Nienarodzonych” w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, która w tym roku przypadała 12 stycznia. Ta inicjatywa spowodowała rozpoczęcie kampanii uświadamiającej Grekom, kiedy zaczyna się ludzkie życie.

Aborcja jest w Grecji legalna od 1986 roku. Można ją dokonać na żądanie do 12 tygodnia ciąży, a w sytuacji gwałtu lub zagrożenia życia matki jest dozwolona do 19 tygodnia. Władze nie udostępniają oficjalnych statystyk dotyczących liczby przerwań ciąży, mówi się jednak, że corocznie ginie tam ok. 159 tys. poczętych dzieci.

Władze bardzo niechętnie odnoszą się do podejmowania edukacji społecznej odnośnie ochrony życia. Budzi to tym większe zdziwienie, że kryzys demograficzny jest tam już bardzo poważny. Według raportu przygotowanego przez Grecką Cerkiew Prawosławną w ciągu najbliższych dwóch lat liczba ludności Grecji spadnie niemal o milion.

Oficjalny zakaz pozytywnej kampanii edukacji pro-life w ateńskim metrze ma charakter ideologiczny i jest związany z bardzo silnymi emocjami, które występują u osób, które dokonały przerwania ciąży. Próbują one poprzez układ polityczny zabronić poruszania tematyki ochrony życia, a tym bardziej pokazywania zdjęć dzieci w łonie matki.

Jest to jednak rzadki przypadek tak silnej reakcji wobec pozytywnej akcji pro-life na forum publicznym. Należy się spodziewać, że właśnie zakaz, wydany przez przedstawicieli rządu, obudzi wiele osób i zachęci do włączenia się w akcję prowadzoną przez Grecki Kościół Prawosławny i ruch obrony życia.

Źródło: PAP/ TVP INFO/ Watykan News, opracowanie własne – 14 stycznia 2020 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.