Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

W poniedziałek 6 stycznia Sąd Najwyższy Filipin poinformował media, że ostatecznie akceptuje swoje orzeczenie podjęte we wrześniu 2019 r., które potwierdza tradycyjną formułę małżeństwa pomiędzy mężczyzną a kobietą.

Wniosek w tej sprawie w 2018 roku złożył Jesus Nicardo M. Falcisa III, homoseksualny prawnik i redaktor radiowy, reprezentujący organizację: Chrześcijański Kościół LGBT. Pozwał on urząd Generalnego Rejestru Cywilnego, odpowiedzialy za wydawanie aktów ślubu. Sąd Najwyższy odrzucił tę petycję we wrześniu ubr., a obecnie potwierdził swoją decyzję po odwołaniu się wnioskodawcy, zauważając, że nie wniósł on do sprawy żadnych nowych, istotnych argumentów czy dowodów.

Decyzja ta jednak pozostawia pewną otwartą lukę. Sąd Najwyższy potwierdził, że Konstytucja Filipin nie definiuje, ani nie ogranicza małżeństwa ze względu na płeć, orientację seksualną czy tożsamość i ekspresje płciową – powiedział rzecznik SN  Brian Keith Hosaka. SN sprzeciwił się jedynie redefinicji małżeństwa. Tym samym rozwiązanie problemu legalizacji małżeństw jednopłciowych pozostawiono do rozstrzygnięcia zwyczajnemu procesowi legislacyjnemu poprzez decyzję parlamentu.

Ks. Melvin Castro były przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Życia Episkopatu Filipin wyraził swoje zaniepokojenie pojawieniem się tej luki prawnej, co powoduje, że radość z ostatniego orzeczenia SN jest niepełna. – Sąd po prostu przekazał sprawę prawodawcom, którzy będą mieli ostateczny głos – dodał. Orzeczenie sądu - ostrzegł ks. Castro – wzywa nas do nieustannej czujności.

Filipiński Kodeks Rodzinny wyraźnie zabrania jakichkolwiek prób ważnego zawarcia „małżeństwa” przez osoby tej samej płci:
• Artykuł 1 definiuje małżeństwo jako szczególną umowę trwałego związku pomiędzy mężczyzną i kobietą.
• Artykuł 2 kodyfikuje wymóg ważnego małżeństwa, aby uwzględnić zdolność prawną umawiających się stron, które muszą być mężczyzną i kobietą”.
• Artykuł 46 uznaje za oszustwo ukrywanie orientacji homoseksualnej w momencie zawarcia małżeństwa. Dodaje, że to może zostać wykorzystane jako podstawa do unieważnienia małżeństwa.
• Artykuł 55 stanowi, że homoseksualizm jest jedną z podstaw prawnej separacji małżonków.

Właśnie powyższe zapisy w Kodeksie Rodzinnym zakwestionował Falcis w swojej skardze do Sądu Najwyższego.

Źródło: ChurchMilitant.com, opracowanie własne – 7 stycznia 2020 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.