Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Bohdan Krawczuk studiował przez pięć lat historię na Europejskim Narodowym Uniwersytecie im. Lesji Ukrainki w Łucku. Obecnie otrzymał dyplom licencjata. Tym samym jest pierwszą osobą z zespołem Downa na Ukrainie, która zdobyła wykształcenie uniwersyteckie.

Dziekan Wydziału Historii tego uniwersytetu, Anatolij Szwab, powiedział podczas wywiadu do Gazety Kijowskiej: Mogę zaświadczyć, że Krawczuk opanował wiedzę z zakresu objętego programem nauczania, a jego odpowiedzi podczas egzaminu końcowego były tak dobre, że otrzymał wysoką ocenę.  Dodał także, że Krawczuk nie tylko ukończył studia, ale nawiązał wiele przyjaźni. Przez wiele lat był integralną częścią społeczności studenckiej. Dodał także: Tacy studenci, jak Bohdan, wymagają indywidualnego toku nauczania. Jednocześnie bardzo ważna dla nich jest socjalizacja w grupie i komunikacja z rówieśnikami. Podkreślił także, że w nowoczesnym systemie edukacji indywidualny tok nauczania dobrze się sprawdza i powinien być rozwijany.

Sam Krawczuk, zapytany przez dziennikarzy o plany na przyszłość, powiedział, że skończył studia, aby móc znaleźć pracę, pomagać swojej rodzinie, zwłaszcza mamie i tacie, którzy dla niego tak wiele zrobili.

Historia Krawczuka przynosi wiele nadziei wielu osobom obciążonym trisomią chromosomu 21 oraz ich rodzicom. Okazuje się, że obecnie powstaje wiele nowych możliwości dla tych osób. Jest to bardzo ważna informacja dla rodziców, którzy dowiadują się, że ich poczęte dziecko jest nosicielem tego dodatkowego chromosomu. Dzięki możliwościom wczesnego leczenia i właściwemu prowadzeniu można uzyskać bardzo wiele. Osoby z zespołem Downa są życzliwe dla wszystkich i coraz częściej pokazują, że ich możliwości były zdecydowanie niedoceniane.

Źródła: Live Action News – 31 lipca 2019

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.